Home Authors Posts by

11549 POSTS 0 COMMENTS
xúc giác là gì

Xúc giác là gì? Tổng quan về 5 giác quan của...

pho-xa-hay-pho-sa

Phố xá hay phố sá là đúng chính tả tiếng Việt

duong-sa-hay-duong-xa

Đường sá hay đường xá là đúng chính tả tiếng Việt

sông mê kông chảy qua bao nhiêu quốc gia

Sông mê kông chảy qua bao nhiêu quốc gia, gồm những...

vô hình chung hay vô hình trung

Vô hình chung hay vô hình trung là đúng chính tả

trải nghiệm hay trãi nghiệm

Trải nghiệm hay trãi nghiệm là đúng chính tả

năng suất hay năng xuất

Năng suất hay năng xuất là đúng chính tả tiếng việt

trau dồi hay trao dồi là đúng

Trau dồi hay trao dồi là đúng chính tả

id card là gì

ID card là gì? Vai trò của ID card trong các...