Sơ lược về giao thức định tuyến EIGRP –

0
31
Rate this post

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) là một giao thức định tuyến nâng cao, mở rộng từ IGRP. So với IGRP, EIGRP là một giao thức định tuyến dạng Classless, có thể mang theo subnetmask trong các lần cập nhật. EIGRP là một sự kết hợp giữa Distance Vector và Link States, giao thức định tuyến lai (Hybrid Routing).

Các ưu điểm của EIGRP

Khả năng hội tụ nhanh

EIGRP sử dụng thuật toán DUAL (Diffusing Update Algorithm) để tính toán đường đi, đảm bảo không có tình trạng lặp vòng. Điều này cho phép mọi Router trong mạng thực hiện đồng bộ cùng lúc khi có sự thay đổi xảy ra. Nhờ vào DUAL, EIGRP có khả năng hội tụ nhanh chóng.

Bảo tồn băng thông và sử dụng hiệu quả

EIGRP chỉ gửi thông tin cập nhật một phần và giới hạn băng thông, thay vì gửi toàn bộ bảng định tuyến. Điều này giúp giữ cho việc sử dụng băng thông ở mức tối thiểu khi hệ thống mạng đã ổn định. Tương tự như OSPF, Router EIGRP chỉ gửi thông tin cập nhật một phần cho Router cần thông tin đó, không gửi cho toàn bộ các Router trong vùng như OSPF. Chính vì hoạt động cập nhật theo chu kỳ, các Router EIGRP giữ liên lạc với nhau bằng các gói hello nhỏ. Giao tiếp định kỳ như vậy không chiếm nhiều băng thông đường truyền.

Hỗ trợ VLSM và CIDR

EIGRP hỗ trợ VLSM (Veriable Length Subnet Mask) và CIDR (Classless Inter Domain Routing). Khác với IGRP, EIGRP có thể trao đổi thông tin ở các IP khác lớp mạng.

Hỗ trợ nhiều giao thức và cấu trúc dữ liệu

EIGRP hỗ trợ IP, IPX, Apple Talk và các giao thức và cấu trúc dữ liệu ở layer 2. Với cấu trúc từng phần theo giao thức (PDMs – Protocol dependent modules), EIGRP có thể phân phối thông tin của IPX, RIP để cải tiến hoạt động toàn diện. Router EIGRP chỉ cập nhật thông tin định tuyến và dịch vụ cho các Router khác khi thông tin trong bảng định tuyến thay đổi.

Độ tin cậy và an toàn

EIGRP hỗ trợ việc chứng thực, đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của thông tin định tuyến.

Nhược điểm của EIGRP

Tuy EIGRP có rất nhiều ưu điểm và có thể sử dụng trong nhiều mô hình mạng, nhưng vì là giao thức độc quyền của Cisco, nó chỉ chạy trên các thiết bị của Cisco. Điều này là một bất lợi, vì không phải tổ chức nào cũng sử dụng toàn bộ thiết bị Cisco, mà còn sử dụng các dòng sản phẩm khác.

Nguyên lý hoạt động của EIGRP

Router EIGRP lưu giữ thông tin về đường đi và cấu trúc mạng trên RAM, giúp đáp ứng nhanh chóng theo sự thay đổi. Giao thức EIGRP cũng lưu trữ thông tin này thành từng bảng và từng cơ sở dữ liệu khác nhau.

EIGRP lưu trữ các con đường học được theo một cách đặc biệt. Mỗi con đường có trạng thái và đánh dấu riêng, cung cấp thông tin hữu ích cho việc định tuyến.

Trao đổi topology

Các Router láng giềng trao đổi thông tin để cập nhật cấu trúc liên kết và topology mạng. Khi topology mạng thay đổi, EIGRP cập nhật phần thay đổi đó.

Lựa chọn đường đi

Mỗi Router phân tích bảng EIGRP topology để chọn con đường định tuyến có metric tốt nhất đến các subnet. Qua ba bước trên, hệ điều hành IOS lưu giữ ba bảng EIGRP quan trọng: bảng láng giềng, bảng cấu trúc mạng và bảng định tuyến.

  • Bảng láng giềng chứa danh sách các Router láng giềng của EIGRP. Mỗi giao thức EIGRP sẽ có 1 bảng láng giềng tương ứng.

  • Bảng cấu trúc mạng cung cấp dữ liệu để xây dựng bảng định tuyến EIGRP. Thuật toán DUAL sử dụng thông tin từ bảng láng giềng và bảng cấu trúc để chọn con đường có chi phí thấp nhất đến các mạch đích.

  • Bảng định tuyến EIGRP lưu danh sách các con đường tốt nhất đến các mạng đích. Thông tin trong bảng định tuyến được rút ra từ bảng cấu trúc mạng.

Dnulib

Để tìm hiểu thêm về giao thức định tuyến EIGRP và các thông tin liên quan, bạn có thể truy cập trang web Dnulib. Trang web này cung cấp nhiều tài liệu và kiến thức hữu ích về mạng máy tính và công nghệ thông tin.

Cập nhật bởi Dnulib: https://dnulib.edu.vn/