Cách chèn hình nền, background vào Powerpoint

0
44
Rate this post

Bạn làm slide Powerpoint của mình trở nên ấn tượng và hấp dẫn hơn bằng cách thay đổi hình nền. Thay vì sử dụng những hình nền đã có sẵn, bạn có thể chèn những hình nền mà bạn thích. Dưới đây là cách chèn hình nền và tạo hiệu ứng cho slide Powerpoint của bạn.

Cách chèn hình nền background cho slide Powerpoint

I. Chèn hình nền vào Powerpoint

1. Chèn hình nền vào Powerpoint 2019, 2016, 2013

Bước 1: Click chuột phải vào slide ở góc trái của Powerpoint và chọn “Format Background”.

Chọn Format Background

Bước 2: Trong hộp thoại “Format Background” hiện ra, chọn “Picture or texture fill”.

Picture or texture fill

Bước 3:

 • Chèn hình nền được tích hợp sẵn:
  Để chèn một hình nền sẵn có trong “Format Background” => “Texture” => chọn hình nền bạn thích.

Chọn 1 hình nền

Kết quả sau khi chèn hình ảnh từ Texture được tích hợp sẵn.

Kết quả

 • Chèn hình nền từ bên ngoài:
  Nếu bạn muốn chèn hình nền từ bên ngoài, tại “Format background” => “File” => tìm đến thư mục chứa hình ảnh bạn muốn chèn => chọn “Insert”.

Chọn Insert

Kết quả chèn hình nền từ bên ngoài vào slides.

Kết quả chèn hình nền

Bạn có thể nhấp vào “Apply to All” để áp dụng hình nền cho tất cả các slides.

Apply to All

2. Chèn hình nền vào Powerpoint 2010, 2007

Bước 1: Click chuột phải vào slide ở góc trái của Powerpoint và chọn “Format Background”.

Format Background

Bước 2: Trong hộp thoại “Format Background” hiện ra, chọn “Picture or texture fill”.

Picture or texture fill 2

Bước 3:

 • Chèn hình nền được tích hợp sẵn:
  Để chèn một hình nền sẵn có trong “Format Background” => “Texture” => chọn hình nền bạn thích.

Chọn 1 hình nền 2

Kết quả sau khi chèn hình ảnh từ texture được tích hợp sẵn.

Kết quả 2

 • Chèn hình nền từ bên ngoài:
  Bước 1: Để chèn hình nền từ bên ngoài, tại “Format background” => “Fill” => “File”.

Chọn File

Bước 2: Tìm đến thư mục chứa hình ảnh bạn muốn chèn => chọn “Insert”.

Chọn Insert

Kết quả chèn hình nền từ bên ngoài vào slides.

Kết quả chèn hình nền 2

Bước 3: Bạn có thể nhấp vào “Apply to All” để áp dụng hình nền cho tất cả các slides.

Apply to All 2

II. Chỉnh sửa hình nền cho Slide

1. Chỉnh sửa hình nền cho slide Powerpoint 2019, 2016, 2013

Để làm cho hình nền slide thêm ấn tượng, bạn có thể kết hợp với một số hiệu ứng như:

 • Transparency: Giảm độ sáng của hình nền, ví dụ bạn có thể giảm độ sáng xuống còn 70%.

Chỉnh độ sáng

 • Offset left: Di chuyển hình nền sang trái.
 • Offset right: Di chuyển hình nền sang phải.
 • Offset top: Di chuyển hình nền lên trên.
 • Offset bottom: Di chuyển hình nền xuống dưới.

2. Chỉnh sửa hình nền cho slide Powerpoint 2010, 2007

Để làm cho hình nền slide thêm ấn tượng, bạn có thể kết hợp với một số hiệu ứng như:

 • Transparency: Giảm độ sáng của hình nền, ví dụ bạn có thể giảm độ sáng xuống còn 60%.

Chỉnh độ sáng 2

 • Offset left: Di chuyển hình nền sang trái.
 • Offset right: Di chuyển hình nền sang phải.
 • Offset top: Di chuyển hình nền lên trên.
 • Offset bottom: Di chuyển hình nền xuống dưới.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết về cách chèn và chỉnh sửa hình nền trong Powerpoint. Nếu bạn muốn biết thêm về các chức năng khác của Powerpoint, hãy truy cập Dnulib để tìm hiểu thêm.


Được chỉnh sửa bởi: Dnulib