ĐỪNG BỎ QUA 09 NGUYÊN TẮC LOCKOUT- TAGOUT ĐỂ ĐỔI LẤY SỰ AN TOÀN TRONG BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG

0
40
Rate this post

Trong quá trình vận hành máy móc và thiết bị, việc sử dụng năng lượng là không thể thiếu. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong việc sử dụng năng lượng, việc áp dụng nguyên tắc Lockout-Tagout trở nên vô cùng quan trọng.

Lockout-Tagout là gì?

Lockout-Tagout là nguyên tắc an toàn để ngăn chặn các nguy hiểm tiềm tàng và bảo vệ người lao động trong quá trình làm việc với máy móc và thiết bị sử dụng năng lượng điện. Điều này rất quan trọng đặc biệt khi máy móc và thiết bị đang hư hỏng, có trục trặc và cần bảo trì, bảo dưỡng. Những nguồn năng lượng không an toàn như hệ thống điện, hệ thống thủy lực, hệ thống cơ khí, hệ thống nhiệt có thể gây rủi ro đến người lao động và tất cả những người có mặt trong khu vực đó.

09 nguyên tắc Lockout-Tagout quan trọng để đảm bảo an toàn

1. Thông báo cho nhóm an toàn:

Khi cần ngừng sửa chữa hoặc bảo trì do hư hỏng hoặc định kỳ, nhân viên vận hành phải thông báo cho nhóm an toàn và lập phiếu cách ly – cô lập thiết bị theo quy trình Thẻ TagOut.

2. Tắt nguồn và cách ly thiết bị:

Trước khi bảo dưỡng hoặc sửa chữa, cần tắt nguồn và cô lập các thiết bị, dụng cụ, máy móc liên quan.

3. Xác định nguồn năng lượng tồn trữ và loại bỏ:

Trước khi cách ly và cô lập, cần xác định và định dạng các nguồn năng lượng mà thiết bị đang sử dụng. Đồng thời, phải xác định các dạng và nguồn năng lượng tồn trữ liên quan. Đối với các hệ thống phức tạp, cần lập quy trình và bảng kiểm tra riêng để thống kê số lượng và vị trí cần tiến hành công tác cách ly và cô lập.

4. Sử dụng phương tiện khóa cách ly- cô lập:

Sử dụng các thiết bị chuyên dụng như khóa, khóa ổ cắm, khóa công tắc, khóa van, khóa vô lăng để khóa cách ly- cô lập các nguồn điện.

5. Xác định vị trí để khóa cách ly- cô lập:

Ghi chú các điểm cần thực hiện khóa cách ly, tốt nhất là khóa cách ly đầu vào và đầu ra của thiết bị. Nếu thiết bị có hai lần khóa, khóa cả hai.

6. Treo thẻ cảnh báo:

Hãy đảm bảo rằng các thẻ khóa – treo thẻ có đầy đủ thông tin về quy định Lockout-Tagout.

7. Kiểm tra thử để đảm bảo an toàn:

Trước khi tiến hành sửa chữa hoặc bảo trì, cần kiểm tra để đảm bảo thiết bị đã được cách ly hoàn toàn và không còn năng lượng tồn trữ.

8. Tiến hành bảo trì – sửa chữa:

Sau khi thực hiện đầy đủ các bước trên, có thể tiến hành công việc bảo trì – sửa chữa.

9. Xác nhận an toàn và tháo bỏ cách ly – cô lập:

Cuối cùng, sau khi hoàn thành công việc bảo trì – sửa chữa, kiểm tra và xác nhận an toàn. Tháo bỏ cách ly và cô lập, đảm bảo rằng không còn nguy hiểm trước khi tiếp tục công việc.

Lockout-Tagout – giải pháp quan trọng cho sự an toàn

Việc áp dụng nguyên tắc Lockout-Tagout là không thể bỏ qua đối với các doanh nghiệp trong việc vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc và thiết bị sử dụng năng lượng. Nó giúp giảm bớt các rủi ro do năng lượng tiềm tàng gây ra.

Hãy liên hệ với Open End Training để được tư vấn và hỗ trợ về an toàn lao động. Tại đây, chúng tôi sẽ giúp bạn đảm bảo sự an toàn và tránh rủi ro trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, thiết bị.

dnulib.edu.vn