Paraphrase là gì? 7 Cách Paraphrase cực hiệu quả trong IELTS

0
42
Rate this post

Paraphrase là một trong những kỹ năng quan trọng trong kỳ thi IELTS, đặc biệt là IELTS Writing. Với kỹ năng này, bạn có thể viết lại câu hoặc đoạn văn bằng cách sử dụng từ ngữ, ngữ pháp và cấu trúc câu khác, nhưng vẫn giữ được ý nghĩa gốc. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về Paraphrase và tham khảo 7 cách hiệu quả để sử dụng nó trong IELTS.

1. Paraphrase là gì?

Paraphrase (diễn giải) là viết lại câu hoặc đoạn văn bằng từ ngữ, ngữ pháp và cấu trúc câu khác mà vẫn giữ được ý nghĩa gốc của câu hoặc đoạn văn đó.

Ví dụ:

 • Câu gốc: Many people believe that social networking sites have had a huge negative impact on both individuals and society.
 • Paraphrased: Social networking sites are thought by some to have had a detrimental effect on individual people as well as society and local communities.

2. Vì sao Paraphrase lại quan trọng?

Paraphrase là kỹ năng quan trọng trong IELTS vì một số lí do sau:

 • Tránh lỗi trùng lặp từ và đạo văn khi tham khảo nguồn tài liệu.
 • Tránh việc sao chép nguyên văn đề bài trong IELTS Writing Task 1 và 2.
 • Cho thấy khả năng sử dụng tiếng Anh linh hoạt trong IELTS Speaking.
 • Hiểu rõ ý của người nói trong IELTS Listening và Reading.

3. Hướng dẫn cách Paraphrase dễ dàng với 4 bước

Để Paraphrase hiệu quả, bạn có thể làm theo 4 bước đơn giản sau:

 1. Đọc lại câu gốc nhiều lần để hiểu ý nghĩa.
 2. Ghi lại những ý chính.
 3. Viết lại câu bằng ngôn từ của bạn mà không nhìn vào câu gốc.
 4. Kiểm tra câu mới và thay đổi những từ vẫn còn giống với câu gốc.

4. 7 Phương pháp Paraphrase đơn giản mà hiệu quả

Để viết một câu Paraphrase hiệu quả, bạn có thể sử dụng các phương pháp sau trong IELTS Writing Task 1 và Task 2.

4.1. Sử dụng từ đồng nghĩa (Synonym)

Ví dụ:

 • Câu gốc: Many countries need international financial support.
 • Paraphrased: A large number of nations are in need of foreign financial aid.

Lưu ý: Hãy cẩn thận khi sử dụng từ đồng nghĩa để tránh sự hiểu lầm.

4.3. Thay đổi thứ tự từ (Word Order)

Ví dụ:

 • Câu gốc: As languages such as Spanish, Chinese, and English become more widely used, there is a fear that many minority languages may die out.
 • Paraphrased: There is a fear that many minority languages may die out, as languages such as Spanish, Chinese, and English become more widely used.

4.4. Sử dụng các liên từ (conjunction) để tạo câu phức (complex sentence)

Ví dụ:

 • Câu gốc: Some people think that zoos are all cruel and should be closed down. Others however believe that zoos can be useful in protecting wild animals.
 • Paraphrased: While some people believe that zoos play an important role in protecting wild animals, others feel that keeping animals locked up in such places is cruel and unnecessary.

4.5. Thay đổi loại từ (word form)

Ví dụ:

 • Câu gốc: Some people think that mobile phones should be banned in public places like libraries, shops, and on public transport.
 • Paraphrased: It is argued that there should not be a ban on the use of mobile gadgets in public areas such as libraries, shops, and on public transport.

4.6. Sử dụng thể bị động (Passive voice)

Ví dụ:

 • Câu gốc: Some people say that young people learn useful skills by playing computer games.
 • Paraphrased: It is said by some people that practical skills can be learned by young people from video games.

4.7. Sử dụng chủ ngữ giả (Dummy subject)

Ví dụ:

 • Câu gốc: Governments should provide financial support for businesses facing the possibility of bankruptcy.
 • Paraphrased: It is necessary for governments to financially support businesses that are facing the possibility of going bankrupt.

Tổng kết, Paraphrase là một kỹ năng quan trọng trong IELTS. Bằng cách sử dụng các phương pháp trên, bạn có thể viết lại câu một cách hiệu quả. Hãy thực hành và cải thiện kỹ năng Paraphrase của bạn để đạt được kết quả tốt trong IELTS!


Chỉnh sửa bởi Dnulib