Quyền lực là gì? Nội dung của quyền lực xã hội và quyền lực nhà nước?

0
38
Rate this post

Giới thiệu

Trong thời đại Cách mạng công nghệ 4.0 và quá trình toàn cầu hóa, xã hội loài người đang chuyển sang một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của tri thức và công nghệ hiện đại. Trong thực tế này, quyền lực xã hội và quyền lực nhà nước, hai khái niệm quan trọng, vẫn tồn tại và thay đổi theo xu hướng chung của xã hội hiện đại.

Quyền Lực là gì?

Quyền lực là khả năng của cá nhân hoặc tổ chức để buộc những người khác phải phục tùng ý chí của mình. Quyền lực xuất hiện từ nhu cầu tổ chức hoạt động chung, phân công lao động xã hội và quản lý xã hội. Nó là điều kiện và phương tiện cần thiết để bảo đảm sự hoạt động bình thường của một cộng đồng xã hội.

Quyền lực thể hiện mối quan hệ giữa người chỉ huy và người phục thuộc, hoặc mệnh lệnh và phục tùng. Quyền lực được thể hiện qua sự ép buộc ý chí của người có quyền lực lên những người dưới quyền, đồng thời, sức mạnh của nó phụ thuộc vào mức độ phục tùng của những người dưới quyền với ý chí của người có quyền lực. Cưỡng chế và thuyết phục được sử dụng để thực hiện quyền lực, với sự kết hợp chặt chẽ giữa hai phương pháp này.

Tính Chất của Quyền Lực

Quyền lực tồn tại ở mọi cộng đồng có tổ chức và có mục đích của con người trong xã hội, bất kể có giai cấp hay không và đối với cả xã hội nói chung cũng như các bộ phận khác nhau của nó.

Trong xã hội, có nhiều loại quyền lực khác nhau như quyền lực thị tộc, quyền lực nhà nước, quyền lực của mỗi tổ chức trong xã hội. Mỗi chủ thể thường tồn tại trong nhiều mối quan hệ quyền lực khác nhau. Trong một mối quan hệ quyền lực, chủ thể có quyền lực, nhưng trong mối quan hệ quyền lực khác, chủ thể có thể là người dưới quyền. Quyền lực có sự liên quan sâu sắc đến hoạt động quản lý, là điều kiện không thể thiếu để đảm bảo sự thống nhất ý chí của nhiều cá nhân với nhau nhằm thực hiện các công việc chung.

Quyền lực có hai khía cạnh: khả năng gây ảnh hưởng đến hành vi và tư tưởng của người khác, và khả năng đạt được mục tiêu của chủ thể một cách đơn phương. Quyền lực cũng liên quan đến các quyền và lợi ích của những cá nhân và nhóm người tham gia vào một hệ thống xã hội được bảo trợ bởi pháp luật và cam kết xã hội.

Quyền Lực Xã Hội

Quyền lực xã hội là một dạng quan hệ xã hội biểu hiện ở khả năng một cá nhân hoặc nhóm kiểm soát hành vi, thái độ và quan điểm của người khác. Chủ thể và khách thể thực hiện quyền lực xã hội có thể là cá nhân, nhóm xã hội, cộng đồng hoặc toàn xã hội. Quyền lực xã hội là sự giới hạn và mở rộng tự do của chủ thể và khách thể trong việc thực hiện quyền lực.

Chủ thể quyền lực xã hội không chỉ có khả năng tác động lên người khác, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm gia đình, học vấn, tôn giáo và uy tín. Quyền lực xã hội có thể được chia thành nhiều loại như quyền lực kinh tế, quyền lực chính trị và quyền lực uy tín. Các phương tiện để thực hiện quyền lực xã hội bao gồm đường lối, chính sách, quy chế pháp lý và các cơ quan hành pháp.

Quyền Lực Nhà Nước

Quyền lực nhà nước là quyền lực liên quan đến sự tồn tại của nhà nước. Nhà nước có thể áp dụng ý chí và buộc những chủ thể khác trong xã hội phải phục tùng các mệnh lệnh nhằm đảm bảo an ninh và duy trì trật tự xã hội. Độ mạnh của quyền lực nhà nước phụ thuộc vào sức mạnh vũ trang, kinh tế và uy tín của chính nhà nước trong xã hội.

Quyền lực nhà nước được chia thành nhiều quyền như quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp, và được các cơ quan nhà nước thực hiện. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí của nhân dân và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Kết Luận

Quyền lực là một khái niệm quan trọng trong xã hội hiện đại, bao gồm cả quyền lực xã hội và quyền lực nhà nước. Quyền lực có tính chất tương tác xã hội và mục đích, luôn dựa trên năng lực cưỡng ép và được đánh giá bằng tính chính đáng. Quyền lực xã hội thể hiện ở khả năng kiểm soát hành vi và tư tưởng của người khác, trong khi quyền lực nhà nước liên quan đến sự tồn tại và hoạt động của nhà nước. Việc hiểu và sử dụng quyền lực một cách đúng đắn là một yếu tố quan trọng để xây dựng xã hội và nhà nước phát triển bền vững.


Bài viết được chỉnh sửa bởi Dnulib.