Đơn vị chủ quản là gì? – Công ty Luật ACC

0
39
Rate this post

Đơn vị chủ quản hoặc cơ quan chủ quản là một thuật ngữ thường xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về khái niệm này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về “Đơn vị chủ quản là gì?” cùng ACC – một công ty luật hàng đầu.

đơn Vị Chủ Quản Là Gì

1. Cơ quan chủ quản là gì?

Cơ quan chủ quản được hiểu là tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm và quyền hạn chính trong việc quản lí trực tiếp công việc, tài sản, nhân lực… của một ngành, một đơn vị công tác, hoặc một lĩnh vực hoạt động trong xã hội. Cơ quan chủ quản đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành và quản lý các hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo điều lệ, quy chế hoạt động của tổ chức đó.

Cơ quan chủ quản có trách nhiệm chính trong việc quản lí trực tiếp công việc, tài sản, nhân lực… của một ngành, một đơn vị công tác, một lĩnh vực hoạt động, một loại công việc nào đó trong xã hội. Đồng thời, cơ quan chủ quản cũng có quyền hạn nhất định theo quy định của pháp luật hoặc theo điều lệ, quy chế hoạt động của tổ chức đó.

2. Đặc điểm của cơ quan chủ quản là gì?

Cơ quan chủ quản có các đặc điểm sau:

 • Cơ quan chủ quản có trách nhiệm và quyền hạn nhất định theo quy định của pháp luật hoặc theo điều lệ, quy chế hoạt động của tổ chức.
 • Cơ quan chủ quản có trách nhiệm chính trong việc quản lí trực tiếp công việc, tài sản, nhân lực… của một ngành, một đơn vị công tác, một lĩnh vực hoạt động, một loại công việc nào đó trong xã hội.

3. Câu hỏi thường gặp

 • Cơ quan chủ quản tiếng Anh là gì?

  • Cơ quan chủ quản tiếng Anh được gọi là “Governing body”.
 • Cơ quan chủ quản báo chí gồm những cơ quan nào?

  • Cơ quan chủ quản báo chí bao gồm các cơ quan, tổ chức sau:

   • Các cơ quan của Đảng, nhà nước.
   • Các tổ chức chính trị – xã hội.
   • Các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp.
   • Các tổ chức xã hội.
   • Các tổ chức xã hội – nghề nghiệp.
   • Các tổ chức tôn giáo từ cấp tỉnh trở lên, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

   Các cơ quan trên thành lập cơ quan báo chí để thực hiện các công việc chuyên môn của mình, đồng thời, bên cạnh công việc chính của các cơ quan nhà nước.

   • Các cơ sở thành lập tạp chí khoa học bao gồm:
    • Cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Luật giáo dục đại học.
    • Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện theo quy định của Luật khoa học và công nghệ.
    • Bệnh viện cấp tỉnh trở lên.

   Các cơ quan, cơ sở này có quyền hạn được thành lập tạp chí khoa học và thực hiện các công việc chuyên môn và nghiệp vụ báo chí cho các tổ chức này.

 • Quyền hạn của cơ quan chủ quản là gì?

  • Các cơ quan chủ quản thực hiện nghiệp vụ và chuyên môn trong hoạt động báo chí. Các quyền hạn cụ thể bao gồm:
   • Xác định loại hình báo chí sẽ triển khai trong hoạt động chính của cơ quan.
   • Bổ nhiệm và miễn nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí.
   • Thanh tra và kiểm tra hoạt động của cơ quan báo chí.
   • Thực hiện khen thưởng và kỷ luật để thúc đẩy các việc làm có chất lượng và hiệu quả.

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu về đơn vị chủ quản và vai trò quan trọng của nó. Nếu bạn cần tư vấn về các vấn đề pháp lý hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Dnulib.