Trích Lục Thửa Đất Là Gì ? Bao Gồm Những Gì ?

0
43
Rate this post

Trích lục thửa đất là một thuật ngữ không còn xa lạ với chúng ta. Đôi khi, trích lục thửa đất dựa theo yêu cầu của cá nhân hoặc tổ chức, và đôi khi nó được yêu cầu bắt buộc. Tuy pháp luật quy định chặt chẽ về việc trích lục thửa đất, nhưng không phải ai cũng nắm rõ về quy định này. Vì vậy, bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn về vấn đề trích lục thửa đất là gì và bao gồm những điều gì.

Trích lục là gì?

Trích lục là thuật ngữ chung để chỉ các văn bản giấy tờ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, nhằm chứng minh quyền sử dụng của công dân trong một lĩnh vực nào đó. Hiện nay có rất nhiều loại trích lục khác nhau như trích lục khai sinh, trích lục kết hôn, trích lục hộ khẩu, và còn nhiều hơn nữa. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thường được gọi là trích lục sổ đỏ, sổ hồng.

Trích lục thửa đất là gì?

Trích lục thửa đất, hay trích lục bản đồ địa chính, đơn giản là việc sao chép thông tin về một thửa đất, bao gồm kích thước, hình dáng, vị trí, và nhiều thông tin khác. Những thông tin này giúp cơ quan Nhà nước quản lý đất đai một cách thuận tiện hơn và hỗ trợ giải quyết các tranh chấp phát sinh. Trích lục thửa đất cũng giúp người sử dụng đất thực hiện quyền và nghĩa vụ liên quan.

Bản đồ địa chính thể hiện các thửa đất và thông tin địa lý có liên quan, được lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Trích lục thửa đất có thể hiểu đơn giản là việc lấy ra một phần hoặc toàn bộ thông tin, hoặc sao y bản chính của một hoặc nhiều thửa đất và các yếu tố địa lý của thửa đất đó dựa trên hồ sơ, giấy tờ gốc đã có. Có 2 loại trích lục là trích lục từ sổ gốc và trích lục từ bản chính.

Trích lục thửa đất đóng vai trò quan trọng trong hồ sơ trình UBND cấp huyện/tỉnh khi ban hành quyết định thu hồi đất, cho thuê đất, giao đất. Nó được coi là một phần không thể thiếu trong việc đo đạc thửa đất tại nơi có bản đồ địa chính.

Trường hợp cần trích lục thửa đất

Trích lục thửa đất là giấy tờ quan trọng để chứng minh quyền sử dụng đất khi cần thiết. Dưới đây là những trường hợp cần phải có trích lục:

 • Đăng Ký Đất Đai, Tài Sản Gắn Liền Với Đất, Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Khi đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất hoặc cấp giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất.

 • Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất: Khi cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất nếu chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất.

 • Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai: Sau khi hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã không thành công, nếu các bên lựa chọn giải quyết tranh chấp tại UBND cấp huyện/tỉnh, trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp là một trong những căn cứ để giải quyết tranh chấp đất đai.

 • Người Xin Giao Đất, Thuê Đất Có Yêu Cầu: Khi nhận giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất của UBND cấp tỉnh, người xin giao đất hoặc thuê đất phải nộp một bộ hồ sơ gồm trích lục đất có dấu đỏ của cơ quan có thẩm quyền.

Trích lục thửa đất bao gồm những gì?

Theo quy định của Phụ lục số 13 ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính bao gồm các thông tin sau:

 • Số thứ tự thửa đất, tờ bản đồ, địa chỉ thửa đất (xã, huyện, tỉnh).
 • Diện tích thửa đất.
 • Mục đích sử dụng đất.
 • Tên người sử dụng đất và địa chỉ thường trú.
 • Các thay đổi của thửa đất so với giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất.
 • Bản vẽ thửa đất gồm: Sơ đồ thửa đất, chiều dài cạnh thửa.

Trình tự, thủ tục trích lục thửa đất

Để thực hiện trích lục thửa đất, bạn có thể tuân thủ trình tự sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, bao gồm:

 • Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai.
 • Hợp đồng/văn bản yêu cầu về trích lục thửa đất.
 • Giấy tờ về sử dụng đất và các giấy tờ liên quan (bản sao).
 • Giấy tờ chứng minh nhân thân.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin trích lục thửa đất.

 • Với tổ chức: Nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai.
 • Với cá nhân: Nộp tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Phiếu yêu cầu nộp tại văn phòng/chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND cấp xã.

Bước 3: Kiểm tra và thẩm định hồ sơ, tiếp nhận và giải quyết.
Khi nhận được phiếu yêu cầu hợp lệ, văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Cung cấp trích lục bản đồ cho người có yêu cầu.
 • Thông báo nghĩa vụ tài chính cho tổ chức, cá nhân (nếu có).
 • Nếu từ chối cung cấp thông tin, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và nhận kết quả.
Sau khi đóng các khoản phí theo yêu cầu, người yêu cầu sẽ nhận kết quả trong thời gian không quá 3 ngày làm việc. Trường hợp nhận yêu cầu trước 15 giờ, cung cấp kết quả trong ngày; nếu nhận sau 15 giờ, sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. Thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin được xác định theo thỏa thuận.

Để hiểu rõ hơn về trích lục thửa đất và thủ tục liên quan, bạn có thể truy cập trang web Dnulib, chuyên cung cấp thông tin về lĩnh vực này.

Dnulib là trang web hàng đầu về kiến thức và thông tin hữu ích về đất đai, pháp luật và các chủ đề khác liên quan.