VÔ SINH PHÁP NHẪN LÀ GÌ ? | Duy Lực Thiền

0
42
Rate this post

Trong giới Phật tử, thuật ngữ “Vô sinh pháp nhẫn” mang ý nghĩa đặc biệt. Được xuất phát từ Kinh Đại Bát Nhã, nó mang ý nghĩa là không có sự sinh khởi, không có sự bắt đầu, không có sự tạo ra từ bất kỳ nguồn gốc nào. Trạng thái này gọi là “pháp nhẫn” – bất biến, không chuyển động, không thay đổi. Trong Phật giáo, tâm bất nhị vô sinh vô diệt, không thay đổi, được xem như nguồn gốc của vạn vật trong vũ trụ.

Người tu theo Phật giáo khát khao khám phá tâm này, bởi đó mới là sự thật về chính ta và cũng là nguồn gốc của vạn vật. Trong lịch sử thiền tông, Ngài Động Sơn Lương Giới đã viết bài kệ như sau:

“切忌从他觅
迢迢与我疏
我今独自往
处处得逢渠
渠今正是我
我今不是渠
应须恁么会
方得契如如”

(Dịch tiếng Việt: Hãy tránh tìm kiếm bên ngoài, Chúng ta xa lạ với chính chúng ta, Nay ta tự mình đến, Khắp nơi đều gặp nó, Nó chính là mình đây, Mà mình không phải là nó, Phải hiểu như thế tài, Mới khắc hợp với chân như)

Trong một lần giảng dạy, Thầy Duy Lực đã giải thích bài kệ của Ngài Động Sơn Lương Giới như sau:

“Cái tâm này không thể nắm bắt, không thể định nghĩa, bộ não của con người không thể hiểu được nó. Chính vì vậy, Tổ Sư Thiền đã nêu ra tôn chỉ: Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự. Ngôn ngữ có giới hạn, nó chỉ diễn tả khái niệm của ý thức, đó là tưởng tượng, suy tưởng, nghĩ ngợi, trong khi tâm là một thực thể vô hình, không bị giới hạn.”

Ngay từ thời Đức Phật, ngôn ngữ của Đức Phật và các kinh điển không được ghi chép thành văn bản. Thay vào đó, đệ tử của Đức Phật ghi nhớ và truyền khẩu cho nhau. Điều này đã tạo ra những khó khăn trong việc hiểu về Phật giáo trong thời kỳ ban đầu.

Theo các nhà nghiên cứu Phật học, Đức Phật đã sử dụng tiếng Magadhi, ngôn ngữ của vương quốc Magadha (Ma Kiệt Đà) ở Ấn Độ, để truyền bá pháp. Trong khi Kinh Vệ-đà đã sử dụng tiếng Sanskrit. Đây là những ngôn ngữ phổ biến tại thời điểm đó và đã góp phần quan trọng trong việc truyền bá và giảng dạy đến với đại chúng.

Ngày nay, chúng ta sống trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ. Chúng ta đã chứng kiến sự phát triển của máy tính lượng tử và công nghệ in 3D. Nhờ vào những công nghệ này, chúng ta có khả năng khám phá sự vô sinh pháp nhẫn trong cuộc sống hàng ngày.

Máy tính lượng tử có khả năng xử lý thông tin nhanh hơn hàng tỷ tỷ lần so với máy tính điện tử hiện đại. Chúng có khả năng phân tích và tổng hợp thông tin với tốc độ vượt trội. Đồng thời, công nghệ in 3D cho phép chúng ta tạo ra các vật thể từ ánh sáng mặt trời, giúp đáp ứng nhu cầu của con người một cách không giới hạn.

Vô sinh pháp nhẫn có thể được áp dụng trong thực tế bằng cách sử dụng công nghệ hiện đại để truyền bá và thực hiện lý tưởng Phật giáo. Nhờ vào viễn tải lượng tử, chúng ta có thể chuyển động, truyền tải thông tin một cách nhanh chóng và xa xôi, giúp mọi người tiếp cận với lời dạy của Đức Phật. Đồng thời, công nghệ in 3D cũng giúp chúng ta tạo ra những vật phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày mà không cần tranh giành tài nguyên.

Vô sinh pháp nhẫn là một khái niệm sâu sắc trong Phật giáo, và hiện nay nó đã trở thành sự kết hợp tuyệt vời giữa giáo pháp và công nghệ. Chúng ta hãy chờ đợi và xem những phát triển tiếp theo trong việc áp dụng vô sinh pháp nhẫn trong cuộc sống hàng ngày.

Trích nguồn: dnulib.edu.vn