Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân quy định về việc bảo mật và sử dụng thông tin cá nhân của tất cả thành viên trên .

1. THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Trong quá trình tìm kiếm, sử dụng các thông tin tại dnulib.edu.vn Chúng tôi tự động lưu bất kỳ thông tin nào bạn nhập trên website hoặc gửi đến dnulib.edu.vn. Với những thông tin này chúng tôi sẽ lưu trữ dùng với mục đích phản hồi yêu cầu của khách hàng, đưa ra những gợi ý thích hợp cho từng người dùng khi tìm kiếm thông tin tại dnulib.edu.vn.

2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của các thành viên vào những mục đích dưới đây:

  • Gửi thông báo tới người dùng một số thông tin mới được cập nhật tại website dnulib.edu.vn.
  • Dùng để khôi phục lại tài khoản của thành viên trên dnulib.edu.vn. Dùng để trả lời những thắc mắc, giải quyết khiếu nại: dnulib.edu.vn sẽ trả bằng cách viết email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của thành viên.

3. CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN

  • dnulib.edu.vn cam kết sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của khách hàng.
  • dnulib.edu.vn sẽ cung cấp thông tin cá nhân của thành viên ở mức độ nhất định trong các trường hợp sau:
  • Chúng tôi được bạn đồng ý cho đưa thông tin đó.
  • Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau: (1) khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật; (2) trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật; (3) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên tại dnulib.edu.vn.

4. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Đối với thông tin cá nhân, dnulib.edu.vn chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về tuyensinh@dnulib.edu.vn

6. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Chúng tôi không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ nhận những thông tin mới được cập nhật, dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi: tuyensinh@dnulib.edu.vn để yêu cầu dnulib.edu.vn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

dnulib.edu.vn việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật. dnulib.edu.vn cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. dnulib.edu.vn cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

  • Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp các thông tin cho người dùng
  • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
  • Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

dnulib.edu.vn hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của dnulib.edu.vn, vui lòng liên hệ qua email: tuyensinh@dnulib.edu.vn

Điều quan trọng trong quá trình bảo mật thông tin khách hàng đó là bạn phải tự bảo vệ  được được mật khẩu của bạn trong quá trình đăng nhập vào website của chúng tôi. Tránh tình trạng đăng nhập xong không thoát ra ngoài,tài khoản của bạn có thể truy cập bởi người khác