Giới thiệu

Trung tâm Thông tin-Thư viện Trường Đại học Đồng Nai được thành lập năm 1976.
Chức năng chính của Trung tâm Thông tin – Thư viện là:

Tổ chức phục vụ các loại tài liệu về thông tin khoa học kỹ thuật, báo và tạp chí, giáo trình, các tư liệu khác cho người dùng tin, góp phần đắc lực và có hiệu quả vào công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường.Tổ chức quản lý, lưu trữ, bổ sung, bảo quản các dạng tài liệu (dạng in ấn và tài liệu số hóa).

Đối tượng phục vụ:Giảng viên, cán bộ, công nhân viên, và sinh viên thuộc Trường Đại học Đồng Nai. Trung tâm thông tin – Thư viện hiện có:

Hệ thống các bộ phận phục vụ và các dịch vụ:
+ Phòng đọc mở dành cho sinh viên, 340 chỗ ngồi.
+ Phòng Tham khảo dành cho giảng viên, người nghiên cứu, học viên sau đại học.
+ Khu vực học tập rộng rãi, thoáng mát.
+ Bộ phận Lưu hành với kho tài liệu hơn 200.000 ấn phẩm.
+ Phòng truy cập, tra cứu thông tin ( 2 phòng): 100 máy vi tính phục vụ sinh viên.+ Hiện tại, Trung tâm sử dụng hệ thống quản lý Trung tâm Thông tin – Thư viện tích hợp Libol 6.0, có website riêng (https://dnulib.edu.vn). Trung tâm cũng đã xây dựng và phát triển nguồn tài nguyên nội sinh bằng phần mềm nguồn mở DSpace (http://dspace.dnulib.edu.vn) và Greenston (http://gsdl.dnulib.edu.vn) với hơn 12.000 tài liệu dạng số hóa. Ngoài ra Trung tâm còn sừ dụng Cơ sở dữ liệu tài liệu trực tuyến của tailieu.vn (http://elib.dnulib.edu.vn) cung cấp hơn 1.700.000 tài liệu thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau.
+ Hệ thống wifi với nhiều điểm phát sóng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng tin truy cập internet miễn phí tại Trung tâm.
Phương thức phục vụ:
+ Phục vụ theo phương thức kho mở tại các phòng đọc, tạo sự tiếp cận thuận lợi cho người dùng tin trong việc tra cứu, tìm kiếm thông tin, tài liệu nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu, học tập taltốt nhất.
+ Hướng dẫn người dùng tin tìm kiếm tài liệu, thông tin thông qua hệ thống tra cứu trên mạng máy tính tại Trung tâm TT-TV.
+ Trung tâm Thông tin – Thư viện đang từng bước xây dựng cơ sở vật chất và các nguồn lực, ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa các hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trường Đại học Đồng Nai.
Trung tâm TT-TV mới có diện tích gần 9000m2, tổng vốn đầu tư hơn 82 tỷ đồng, trong đó có 30 tỷ dành cho mua sắm trang thiết bị và tài liệu các loại. Trung tâm TT-TV mới đã hoạt động từ tháng 9 năm 2013.