ăn ở như bát nước đầy là gì? – Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt

0
31
Rate this post

Ngữ cảnh của thành ngữ “Ăn Ở Như Bát Nước Đầy”

Thành ngữ là một tập hợp các từ cố định đã được sử dụng phổ biến và không thể giải thích một cách đơn giản bằng nghĩa của các từ cấu tạo nó. Thành ngữ đã được sử dụng rộng rãi trong lời nói cũng như trong văn học tiếng Việt. Thành ngữ thường ngắn gọn, hàm súc và mang tính hình ảnh và biểu cảm cao.

Nói về thành ngữ, chúng ta nhìn thấy thành ngữ không tạo thành một câu hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp, và không thể thay thế hoặc sửa đổi về mặt ngôn từ. Thường có sự nhầm lẫn giữa thành ngữ và tục ngữ, cùng với quán ngữ. Trong khi tục ngữ là một câu nói hoàn chỉnh, diễn tả một ý nhằm nhận xét quan hệ xã hội, truyền đạt kinh nghiệm sống, hay phê phán về một sự việc, hiện tượng. Một câu tục ngữ có thể coi như một tác phẩm văn học hoàn chỉnh vì nó mang trong mình ba chức năng cơ bản của văn học là chức năng nhận thức, chức năng thẩm mỹ, cũng như chức năng giáo dục. Còn quán ngữ là tổ hợp từ cố định đã được sử dụng lâu, có thể suy ra nghĩa từ nghĩa của các yếu tố hợp thành.

Định nghĩa và ý nghĩa của “Ăn Ở Như Bát Nước Đầy”

Dưới đây, chúng ta sẽ giải thích ý nghĩa của thành ngữ “Ăn Ở Như Bát Nước Đầy” trong tiếng Việt của chúng ta, mà có thể bạn chưa biết. Chúng ta cũng sẽ giải thích cách sử dụng thành ngữ này trong từ điển thành ngữ tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này, bạn sẽ chắc chắn hiểu “Ăn Ở Như Bát Nước Đầy” có nghĩa là gì.

Thuật ngữ liên quan đến “Ăn Ở Như Bát Nước Đầy”

 • Đanh đá cá cầy là gì?
 • Quạ đội lốt công là gì?
 • Trêu chó, chó liếm mặt là gì?
 • Cháu bà nội, tội bà ngoại là gì?
 • Thất cơ lỡ vận là gì?
 • Nhớ bát xôi dẻo, nhớ nẻo đường đi là gì?
 • Người không học như ngọc không mài là gì?
 • Nạ dòng trang điểm, gái tơ mất chồng là gì?
 • Yêu thì yêu cả đường đi lối về là gì?
 • Quân tử ẩn hình, tiểu nhân lộ tướng là gì?
 • Lòng súng, súng nổ; lòng gỗ, gỗ kêu là gì?
 • Mẹ tròn con vuông là gì?
 • Lâu cứt trâu hoá bùn là gì?
 • Vén tay áo sô, đốt nhà táng giấy là gì?
 • Hữu hằng sản, vô hằng tâm là gì?

Tóm tắt ý nghĩa của “Ăn Ở Như Bát Nước Đầy” trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt

“Ăn Ở Như Bát Nước Đầy” có ý nghĩa là ăn ở, đối xử có trước có sau, trọng tình nghĩa. Đây là cách sử dụng của thành ngữ này. Thực chất, “Ăn Ở Như Bát Nước Đầy” là một câu trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt và được cập nhập mới nhất vào năm 2022.

Kết luận

Hôm nay, bạn đã học về thành ngữ “Ăn Ở Như Bát Nước Đầy” thông qua Từ Điển Số. Hãy truy cập dnulib.edu.vn để tra cứu thông tin về các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn và nhiều ngôn ngữ khác. Dnulib.edu.vn là một trang web cung cấp thông tin về ý nghĩa của từ điển chuyên ngành được sử dụng phổ biến trên thế giới.