✅ Bảng chữ cái tiếng Tây Ban Nha ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

0
37
Rate this post
Video bảng chữ cái tiếng tây ban nha

Học bảng chữ cái và cách phát âm trong tiếng Tây Ban Nha

Để học một ngôn ngữ mới, việc đầu tiên chúng ta cần làm là nắm vững bảng chữ cái và cách phát âm các phụ âm và nguyên âm. Việc hiểu cách phát âm các chữ cái sẽ giúp chúng ta có kết quả học tốt hơn. Phần này sẽ hướng dẫn cho bạn cách phát âm đúng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Tây Ban Nha.

Trong hệ ngôn ngữ La tinh, tiếng Tây Ban Nha được coi là dễ hơn so với tiếng Pháp, Đức và Thụy Điển, thậm chí còn dễ hơn tiếng Anh. Khi đọc tiếng Tây Ban Nha, bạn chỉ cần đọc theo như bạn viết. Cách phát âm của tiếng Tây Ban Nha tương tự như tiếng Việt. Ví dụ: A(a), B(b), C(ce), Ch, D(de), E(e), F(efe), G(ge), H(hache)… Trong tiếng Tây Ban Nha, có nhiều từ có ý nghĩa tương tự tiếng Anh, vì vậy nếu bạn đã học qua tiếng Anh, bạn có thể đoán nghĩa của chúng mà không cần tra từ điển.

Ví dụ: historia – history, patata – potato, cultura – culture, tomate – tomato, clima – climate… Riêng ngữ pháp tiếng Tây Ban Nha thì phức tạp hơn tiếng Anh một chút, tuy nhiên, điều đặc biệt trong cách sử dụng ngữ pháp tiếng Tây Ban Nha là chủ ngữ thường bị lược bỏ trong câu. Khi sử dụng, cả nói và viết, người ta chú trọng nhiều đến động từ và chỉ quan tâm đến động từ của câu. Mỗi chủ ngữ tương đương với một động từ.

Bảng chữ cái tiếng Tây Ban Nha có 30 chữ cái

 1. a (a)
 2. b (be)
 3. c (ce)
 4. ch (che)
 5. d (de)
 6. e (e)
 7. f (efe)
 8. g (ge)
 9. h (ache)
 10. i (i)
 11. j (jota)
 12. k (ka)
 13. l (ele)
 14. ll (elle)
 15. m (eme)
 16. n (ene)
 17. ñ (eñe)
 18. o (o)
 19. p (pe)
 20. q (cu)
 21. r (ere)
 22. rr (erre)
 23. s (ese)
 24. t (te)
 25. u (u)
 26. v (uve)
 27. w (uve doble)
 28. x (equis)
 29. y (igriega)
 30. z (ceta)

Để biết cách phát âm chính xác, hãy xem hướng dẫn dưới đây:

2.1 Cách phát âm Nguyên âm A

Nguyên âm A (/a/) trong tiếng Tây Ban Nha được phát âm tương tự như âm “a” trong tiếng Việt Nam. Ví dụ:

 • Cama /ca-ma/: Cái giường
 • Nada /na-da/: Không sao, không có gì
 • Papa /pa-pa/: Khoai tây

2.2 Cách phát âm Nguyên âm E

Nguyên âm E (/ê/) trong tiếng Tây Ban Nha được phát âm tương tự như âm “ê” trong tiếng Việt Nam. Ví dụ:

 • Sede /sê-dê/: Chỗ ngồi
 • Leche /lê-chê/: Sữa uống
 • Cerveza /θer.’βe.θa/: Bia (đồ uống)

2.3 Cách phát âm Nguyên âm I

Nguyên âm I (/i/) trong tiếng Tây Ban Nha được phát âm tương tự như âm “i” trong tiếng Việt Nam. Ví dụ:

 • Libro /’li.βro/: quyển sách
 • Fino /ˈfi.no/ : mỏng manh
 • Bici /ˈbi.θi/: xe đạp

2.4 Cách phát âm Nguyên âm O

Nguyên âm O (/ô/) trong tiếng Tây Ban Nha được phát âm tương tự như âm “ô” trong tiếng Việt Nam. Ví dụ:

 • Como /ˈkomo/: như là
 • Ocho /ˈoʧo/: số tám
 • Poco /’poko/: một ít, một vài

2.5 Cách phát âm Nguyên âm U

Nguyên âm U (/u/) trong tiếng Tây Ban Nha được phát âm tương tự như âm “u” trong tiếng Việt Nam. Ví dụ:

 • Mucho /’mu.ʧ̑o/: nhiều
 • Tú /tu/: anh ấy, bạn ấy
 • Rubio /’r̄u.βjo/: màu vàng nhạt

Hướng dẫn cách phát âm các phụ âm tiếng TBN

3.1 Cách phát âm Phụ âm C

Phụ âm C trong tiếng Tây Ban Nha có cách phát âm khác nhau tùy theo vùng miền:

– Miền Bắc và Trung Tây Ban Nha: Khi chữ c+i hoặc c+e, phát âm như âm /θ/ trong tiếng Anh. Ví dụ:

 • Cero /θe-rô/: Số Không
 • Cinco /θin-cô/: Số Năm

– Miền Nam và các nơi khác: thường phát âm như chữ /s/ trong tiếng Việt.

3.2 Cách phát âm Phụ âm B và V

Phụ âm B và V phát âm giống nhau trong hầu hết các trường hợp. Ví dụ:

 • Veneno /be.’nẽ.no/: chất độc
 • Blanco /ˈblaŋ.ko/: màu trắng

3.3 Cách phát âm Phụ âm H

Phụ âm H thường không được phát âm trong hầu hết các trường hợp. Ví dụ:

 • Hospital /ospi’tal/: Bệnh viện
 • Ahora /aˈo.ɾa/: hiện tại, bây giờ

3.4 Cách phát âm Phụ âm J

Phụ âm J thường được phát âm như chữ “h” trong tiếng Việt. Ví dụ:

 • Méjico: Nước Mexico
 • Jardín: Khu vườn

3.5 Cách phát âm Phụ âm LL

Phụ âm LL thường được phát âm như chữ “y” trong tiếng Việt. Ví dụ:

 • Llama: ngọn lửa
 • Llave: chìa khóa

3.6 Cách phát âm Phụ âm Ñ

Phụ âm Ñ thường được phát âm như chữ “nh” trong tiếng Việt. Ví dụ:

 • Mañana /ma’ɲana/: ngày mai
 • Español /espaˈɲol/: tiếng Tây Ban Nha

3.7 Phân biệt cách phát âm Phụ âm R và RR

Phụ âm R khi phát âm thường lưỡi rung nhẹ hơn. Ví dụ:

 • Pero: nhưng
 • Caro: đắt tiền

Phụ âm RR khi phát âm lưỡi rung mạnh hơn. Ví dụ:

 • Carro: xe hơi
 • Cerro: ngọn đồi

Phụ âm RR là phần khó nhất trong tất cả các phụ âm, bạn cần phải luyện tập thường xuyên để phát âm chính xác.

Hướng dẫn cách đặt dấu câu

– Dấu sắc: Một số từ có dấu sắc được đặt trên nguyên âm và khi đọc chúng ta sẽ nhấn trọng mạnh vào nguyên âm có dấu sắc. Ví dụ:

 • Nación
 • Túnel

– Đôi khi, dấu sắc được sử dụng để phân biệt hai từ giống nhau nhưng khác nghĩa hoàn toàn. Ví dụ:

 • el: mạo từ # él: anh ấy
 • de: của… # dé: cho
 • Que: rằng # Qué: cái gì

– Khi chữ i có dấu sắc, không cần dấu chấm ở trên đầu. Ví dụ: Física

– Dấu ngã (~) chỉ được đặt trên chữ “n” -> ñ

– Dấu hai chấm chỉ đặt trên đầu chữ “u” -> ü. Khi đó, đọc nó như âm “w” trong tiếng Anh. Ví dụ: ungüento

– Dấu hỏi (?) được đặt trước và sau câu hỏi. Dấu hỏi đầu câu thường quây ngược lại. Ví dụ:

 • ¿Tiene un ungüento?
 • ¿Que tal la sangre del único hijo de Dios?

– Dấu chấm than (!) cũng được đặt trước và sau câu cảm thán. Dấu chấm than ở đầu câu cũng quây ngược lại. Ví dụ:

 • ¡Tu madre es hermosa!

Hướng dẫn cách đặt trọng âm tiếng Tây Ban Nha

Quy tắc đặt trọng âm trong tiếng Tây Ban Nha như sau:

– Khi từ kết thúc bằng nguyên âm, “n” hoặc “s”: trọng âm rơi vào vần cuối cùng. Ví dụ:

 • Pared /pa’reð/: Bức tường
 • Comienzo /ko.ˈmjen̥.θo/ phần đầu

– Khi từ kết thúc bằng phụ âm (trừ “n” hoặc “s”), trọng âm rơi vào vần cuối cùng. Ví dụ:

 • Hablar /aˈβ̞lar/: nói chuyện
 • Hacer /aˈθer/: thực hiện, hành động

– Khi từ có dấu sắc trên một nguyên âm trong các nguyên âm của nó, trọng âm rơi vào nguyên âm có dấu sắc. Ví dụ:

 • Común /ko.ˈmũn/: thông thường
 • Geografía /xe.o.ɣra.ˈfi.a/: địa lý học

Bảng chữ cái tiếng Tây Ban Nha

✅ Gia sư ngoại ngữ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

GIA SƯ TIẾNG TÂY BAN NHA

Bài viết đã được chỉnh sửa bởi Dnulib