Bảng chữ cái bằng tiếng Việt

0
38
Rate this post

Bảng chữ cái bằng tiếng Việt

1. Tổng quan về bảng chữ cái tiếng Việt

 • Đầu tiên, bảng chữ cái tiếng Việt còn được gọi là “chữ Quốc Ngữ” – một hệ thống viết được giáo sư người Pháp mang đến Việt Nam. Bảng chữ cái tiếng Việt phiên âm từ tiếng Latinh, gắn liền với nét văn hóa độc đáo của ông cha chúng ta từ hàng trăm năm trước.
 • Thứ hai, chữ Quốc Ngữ là một bước phát triển quan trọng của đất nước ta, giúp Việt Nam có bảng chữ cái riêng. Sau nhiều thế kỷ chỉnh sửa và cải tiến, chữ Quốc Ngữ đã trở thành văn tự chính thức trên đất nước S-shaped – Việt Nam.
 • Thứ ba, bảng chữ cái tiếng Việt bao gồm 29 chữ cái, bao gồm phụ âm, nguyên âm đơn, dấu thanh, và nhiều hơn nữa. Đặc biệt, có 2 cách viết chữ cái tiếng Việt, là viết in hoa và in thường. Mặc dù viết khác nhau nhưng cách phát âm không thay đổi.

Bảng chữ cái bằng tiếng Việt

2. Cấu tạo bảng chữ cái tiếng Việt

a. Bảng chữ cái tiếng Việt in thường

Đây là bảng chữ cái được sử dụng trong văn bản, trừ tên riêng và dấu câu. Chữ viết thường được tạo thành từ những nét cơ bản như nét thẳng, nét xiên và nét cong.

b. Bảng chữ cái tiếng Việt in hoa

Đây là bảng chữ cái được viết ở kích thước lớn hơn, thường được sử dụng ở đầu câu hoặc khi viết tên riêng.

c. Tìm hiểu về các nguyên âm trong bảng chữ cái tiếng Việt

 • Bảng chữ cái tiếng Việt mới nhất hiện nay bao gồm 12 nguyên âm đơn: a, ă, â, e, ê, i, y, o, ô, ơ, u, ư. Ngoài ra, còn có 3 nguyên âm đôi và nhiều cách viết khác nhau như ua – uô, ia – yê – iê, ưa – ươ.
 • Dưới đây là một số đặc điểm quan trọng mà bạn cần lưu ý khi học tiếng Việt:
  • Hai nguyên âm “a” và “ă” có cách phát âm gần như giống nhau về vị trí của lưỡi và độ mở của miệng.
  • Hai nguyên âm “â” và “ơ” cũng có cách phát âm tương tự nhau, với âm “ơ” dài hơn âm “â”.
  • Hai âm “ă” và “â” không bao giờ đứng một mình trong chữ viết tiếng Việt.
  • Cần chú ý đối với các nguyên âm có dấu như ư, ơ, ô, â, ă vì chúng khá khó nhớ, nhất là đối với người nước ngoài không có trong bảng chữ cái của quốc gia họ. Vì vậy, hãy học một cách nghiêm túc và chăm chỉ.
  • Tất cả nguyên âm đơn chỉ xuất hiện một lần trong từ và không được lặp lại cùng một vị trí gần nhau.

Bảng chữ cái bằng tiếng Việt

d. Tìm hiểu về các phụ âm trong bảng chữ cái tiếng Việt

 • Hầu hết bảng chữ cái tiếng Việt bao gồm các phụ âm đơn, như b, h, k, t, v, s, x, r, và nhiều hơn nữa. Ngoài ra, còn có 9 phụ âm được viết bằng hai chữ cái, bao gồm “ph”, “th”, “tr”, “gi”, “ch”, “nh”, “ng”, “kh” và “gh”. Ngoài ra, có một phụ âm được ghép lại bằng 3 chữ cái, đó là “ngh”, như trong từ nghe, nghề nghiệp, nghi ngờ.
 • Thậm chí còn có nhiều phụ âm ghép lại bằng nhiều chữ cái khác nhau, ví dụ như “k” ghép với i, e, ê để tạo thành từ kiều, kiểu. “g” ghép với e, ê, i, iê để tạo thành từ ghé, ghiền. “ng” ghép với e, ê, i, iê để tạo thành từ nghe, nghiện, nghi.

e. Tìm hiểu về các dấu thanh trong bảng chữ cái tiếng Việt

 • Bảng chữ cái tiếng Việt bao gồm 5 dấu thanh: dấu sắc (´), dấu huyền (`), dấu hỏi (ˀ), dấu ngã (~), dấu nặng (.). Khi sử dụng dấu thanh cho chữ viết, cần lưu ý những điều sau:
  • Nếu từ chỉ có một nguyên âm, đặt dấu ở nguyên âm đó, ví dụ như ngủ, nghỉ, thở.
  • Nếu từ có nguyên âm đôi, đặt dấu ở nguyên âm đầu tiên. Có một số phụ âm đôi kết hợp với nguyên âm như cửa, quá, tòa, giải.
  • Nếu từ có nguyên âm ba hoặc nguyên âm đôi cộng với một phụ âm, đặt dấu ở nguyên âm thứ hai, ví dụ như khúc khuỷu, Huỳnh.
  • Đối với nguyên âm “ơ” và “e”, ưu tiên thêm dấu, ví dụ như muôn thuở.

Đó là một số thông tin hữu ích về bảng chữ cái tiếng Việt mà bạn có thể tìm hiểu. Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, hãy liên hệ và tham khảo trang web của dnulib.