Công chứng sổ hộ khẩu ở đâu?

0
34
Rate this post

Chứng thực giấy tờ và công chứng là những thủ tục phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Việc chứng thực và công chứng có thể được thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của tổ chức hoặc cá nhân. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thắc mắc về địa điểm công chứng sổ hộ khẩu. Dưới đây là thông tin chi tiết về cách công chứng sổ hộ khẩu.

Sổ hộ khẩu là gì?

Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân. Đó là một hình thức quản lý nhân khẩu của nhà nước, giúp xác định nơi thường trú hợp pháp của công dân.

Phân biệt công chứng và chứng thực

Trước khi tìm hiểu về việc công chứng sổ hộ khẩu, hãy phân biệt rõ công chứng và chứng thực. Theo quy định tại Luật Công chứng 2014, công chứng là việc công chứng viên chứng nhận về tính xác thực và tính hợp pháp của hợp đồng hoặc giao dịch dân sự khác bằng văn bản. Trong khi đó, chứng thực là việc cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính.

Chứng thực sổ hộ khẩu ở đâu?

Chứng thực sổ hộ khẩu được thực hiện bởi cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền. Theo Quyết định số 23/2015/NĐ-CP, có các địa điểm chứng thực sổ hộ khẩu như sau:

1. Phòng tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố

Phòng tư pháp là đơn vị có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ và văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc chứng nhận, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản và văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản.

2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Ủy ban nhân dân cấp xã là đơn vị có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ và văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc chứng nhận, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, chứng thực di chúc, chứng thực văn bản từ chối nhận di sản, chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản và văn bản khai nhận di sản mà di sản là tài sản theo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự và cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

Cơ quan đại diện là đơn vị có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ và văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc chứng nhận, chứng thực chữ ký, chứng thực chữ ký của người dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và ngược lại.

4. Công chứng viên

Công chứng viên là người có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ và văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc chứng nhận, chứng thực chữ ký trong các giấy tờ và văn bản. Công chứng viên thực hiện chứng thực và ký chứng thực trong phòng công chứng hoặc văn phòng công chứng.

Vậy làm sao để chứng thực sổ hộ khẩu? Đơn giản, bạn có thể đến Phòng tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ quan đại diện hoặc Tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực theo quy định của pháp luật.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể truy cập trang web Dnulib. Bài viết này được chỉnh sửa bởi Dnulib để mang lại thông tin chính xác và tin cậy cho độc giả.