Đất phù sa là gì? Đất phù sa có đặc điểm gì? Thích hợp trồng cây gì?

0
41
Rate this post

Phù sa

Đất phù sa là một loại đất quý giá với diện tích 41.002 ha, chiếm 8,11% tổng diện tích đất tự nhiên ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Đất phù sa được chia thành 7 loại khác nhau, bao gồm: Đất phù sa được bồi hàng năm, đất phù sa không được bồi hàng năm, đất phù sa glây, đất phù sa có tầng loang lổ đá vàng, đất phù sa úng nước, đất phù sa phủ trên nền cát biển và đất phù sa ngòi suối.

1. Đất phù sa được bồi hàng năm (Dystric Fluvisols)

Đất phù sa được bồi hàng năm có diện tích 2.661 ha, chiếm 0,53% tổng diện tích đất tự nhiên. Loại đất này phân bố chủ yếu ở các khu vực Phú Lộc, Phong Điền và một số ít ở thành phố Huế. Đất được hình thành từ lắng đọng phù sa sông, với thành phần cơ giới nhẹ và hình thái phẫu diện đồng nhất. Đất này thích hợp cho việc trồng cây trồng như ngô, đậu, lạc, rau màu… Tuy nhiên, do địa hình thấp, cần lưu ý việc bố trí cây trồng để tránh lũ lụt.

2. Đất phù sa không được bồi hàng năm (Dystric Fluvisols)

Đất phù sa không được bồi hàng năm có diện tích 20.635 ha, chiếm 4,1% tổng diện tích đất tự nhiên. Loại đất này phân bố ở các huyện Phú Lộc, Hương Trà, Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền, Hương Thủy và một ít ở thành phố Huế. Đất này cũng có nguồn gốc từ lắng đọng phù sa, nhưng do phân bố xa sông hoặc ở địa hình cao, đất này rất ít được bồi đắp phù sa. Đất có thành phần cơ giới từ thịt nhẹ đến sét và phù hợp cho việc trồng cây trồng với nhiều công thức luân canh khác nhau.

3. Đất phù sa glây (Gleyic Fluvisols)

Đất phù sa glây có diện tích 5.955 ha, chiếm 1,18% tổng diện tích đất tự nhiên. Loại đất này phân bố chủ yếu ở các huyện Phú Lộc, Hương Trà, Phú Vang, Quảng Điền và Phong Điền. Đất này hình thành từ quá trình lắng đọng phù sa ở địa hình thấp, khó thoát nước. Đất có thành phần cơ giới nặng và chặt, với màu sắc xanh ánh thép nguội và màu xám xanh. Đất này là vùng đất trọng điểm cho việc trồng lúa và cần lưu ý bón vôi khử chua để đất không bị glây và đạt năng suất cao.

4. Đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng (Dystric Plinthosols)

Đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng có diện tích 4.846 ha, chiếm 0,96% tổng diện tích đất tự nhiên. Loại đất này phân bố chủ yếu ở thành phố Huế và các huyện: Hương Trà, Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền, Phú Lộc và Hương Thủy. Đất này hình thành từ quá trình bồi lắng của phù sa trên nền cát biển. Thành phần cơ giới của đất thường là thịt nhẹ đến trung bình, với phản ứng chua đến ít chua. Loại đất này có ý nghĩa lớn trong việc trồng lúa để cung cấp lương thực, tuy nhiên cần không phá vỡ tầng đế cày của đất.

5. Đất phù sa phủ trên nền cát biển (Areni Dystric Fluvisols)

Đất phù sa phủ trên nền cát biển có diện tích 4.115 ha, chiếm 0,81% tổng diện tích đất tự nhiên. Loại đất này phân bố ở vùng chuyển tiếp giữa đồng bằng phù sa và dải cát biển, chủ yếu ở các huyện Phú Vang, Hương Trà, Quảng Điền, Phong Điền và Phú Lộc. Đất này hình thành từ lắng đọng phù sa trên nền cát biển, có khả năng thoát nước tốt. Loại đất này có ý nghĩa lớn trong việc trồng lúa để cung cấp lương thực, tuy nhiên cần không phá vỡ tầng đế cày của đất.

6. Đất phù sa úng nước (Stagni Dystric Fluvisols)

Đất phù sa úng nước có diện tích 2.200 ha, chiếm 0,44% tổng diện tích đất tự nhiên. Loại đất này phân bố ở các địa hình trũng dạng lòng chảo, khó thoát nước. Do đất ngập nước quanh năm, đất này có thành phần cơ giới thô và chứa nhiều chất độc cho cây. Đất phù sa úng nước thường có năng suất lúa thấp và không ổn định.

7. Đất phù sa ngòi suối (Dystric Fluvisols)

Đất phù sa ngòi suối có diện tích 590 ha, chiếm 0,12% tổng diện tích đất tự nhiên. Loại đất này hình thành từ sự lắng đọng của phù sa suối, với thành phần cơ giới thô và có nhiều khoáng vật nguyên sinh bền. Đất này có độ phì nhiêu tự nhiên khác nhau và phân bố chủ yếu ở các huyện Phong Điền, Phú Lộc và Nam Đông. Loại đất này có ý nghĩa lớn trong việc giải quyết lương thực trên địa bàn miền núi, mặc dù năng suất lúa thấp và không ổn định.

Đất phù sa là một tài nguyên quý giá của tỉnh Thừa Thiên Huế, có khả năng trồng trọt đa dạng và cung cấp lương thực cho địa phương. Để biết thêm thông tin chi tiết về đất phù sa và các tài nguyên tự nhiên khác của tỉnh, bạn có thể tham khảo tại dnulib.edu.vn.