Soạn bài 14 Kiểu dữ liệu tệp – Tin học 11

0
23
Rate this post

1. Vai trò của loại file

Tất cả dữ liệu thuộc loại dữ liệu liên quan đều được lưu trữ trong RAM nên sẽ bị mất khi tắt máy tính. Đối với một số vấn đề về dữ liệu lớn yêu cầu lưu nhiều lần thì cần có kiểu dữ liệu tệp. Ví dụ:

Chúng tôi muốn duy trì một bộ bài kiểm tra được khoảng 1000 học sinh chấm điểm. Nếu chúng ta nhập thủ công mất nhiều thời gian hoặc số lượng mục nhập chương trình rất lớn thì chúng ta cũng phải sử dụng file.

Kiểu dữ liệu tệp có các thuộc tính sau:

Lưu trữ lâu dài trong bộ nhớ ngoài, không biến mất khi tắt nguồn.

Lượng dữ liệu được lưu trữ trong file có thể rất lớn và chỉ phụ thuộc vào dung lượng ổ đĩa.

Trả lời có lời giải: Dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ ở đâu?

2. Phân loại file và xử lý file

Đối với các tổ chức thông tin:

Tệp văn bản: tệp trong đó dữ liệu được ghi dưới dạng ký tự ASCII. Trong tệp văn bản, một dòng hoặc chuỗi kết thúc bằng phần mở rộng tệp sẽ tạo thành một dòng.

Giải bài tập CNTT 11 | Học giỏi khoa học máy tính 11

Tệp có cấu trúc: một tệp có các phần tử được sắp xếp theo một cấu trúc cụ thể. Tệp nhị phân là trường hợp đặc biệt của tệp có cấu trúc. Dữ liệu hình ảnh, âm thanh, v.v. thường được lưu trữ dưới dạng tệp có cấu trúc. Mỗi tệp có cấu trúc có chương trình riêng để đọc nó. Giải bài tập CNTT 11 | Hãy học thật tốt 11

Về quyền truy cập:

Truy cập tệp tuần tự: Cho phép truy cập vào dữ liệu cụ thể trong một tệp bằng cách chỉ cần bắt đầu từ đầu tệp và xem qua tất cả dữ liệu trước đó.

Ví dụ: Một máy cassette phát một đài CD.

Tệp truy cập trực tiếp: Cho phép bạn tham chiếu đến dữ liệu có thể truy cập trực tiếp bằng cách chỉ định vị trí (thường là một số) của dữ liệu đó.

Không giống như mảng, số lượng phần tử trong một tệp không cần phải xác định trước.

Hai chức năng chính của tệp là ghi dữ liệu vào tệp và đọc dữ liệu từ tệp. Để làm việc với các tệp, lập trình viên phải tìm hiểu cách ngôn ngữ lập trình cung cấp:

Khai báo biến tệp;

Mở tập tin;

Đọc/ghi dữ liệu;

Đóng tập tin;

3. Mọi người cũng hỏi

Kiểu dữ liệu tệp (file) là gì và tại sao chúng quan trọng trong lập trình?

Kiểu dữ liệu tệp là một loại dữ liệu trong lập trình dùng để lưu trữ thông tin trên đĩa cứng hoặc bộ nhớ ngoài. Chúng quan trọng vì cho phép lập trình viên lưu trữ và truy cập dữ liệu lâu dài, từ đó giúp các ứng dụng có khả năng ghi và đọc dữ liệu, thực hiện lưu trữ và trao đổi thông tin với người dùng hoặc các hệ thống khác.

Có những kiểu dữ liệu tệp phổ biến nào trong lập trình?

Trong lập trình, các kiểu dữ liệu tệp phổ biến bao gồm tệp văn bản (text file), tệp nhị phân (binary file), tệp hình ảnh, tệp âm thanh, và tệp cơ sở dữ liệu. Mỗi loại tệp được sử dụng cho mục đích cụ thể, chẳng hạn như lưu trữ văn bản, hình ảnh, hoặc dữ liệu định dạng đặc biệt.

Làm thế nào để mở và đọc một tệp trong lập trình?

Để mở và đọc một tệp trong lập trình, bạn cần sử dụng các hàm hoặc thư viện phù hợp với ngôn ngữ lập trình bạn đang sử dụng. Thông thường, bạn sẽ mở tệp, đọc từng dòng hoặc phần tử dữ liệu trong tệp, và sau đó thực hiện xử lý dữ liệu theo cách mong muốn.

Làm thế nào để ghi dữ liệu vào một tệp trong lập trình?

Để ghi dữ liệu vào một tệp trong lập trình, bạn cũng cần sử dụng các hàm hoặc thư viện tương ứng. Bạn mở tệp với chế độ ghi, sau đó thực hiện việc ghi dữ liệu vào tệp theo định dạng và cách thức mà bạn mong muốn. Điều này có thể bao gồm việc ghi văn bản, ghi dữ liệu nhị phân, hoặc ghi dữ liệu định dạng đặc biệt tùy thuộc vào loại tệp bạn đang làm việc.