Nộp phạt vi phạm giao thông ở đâu? Có nộp Online được không?

0
23
Rate this post
Video nộp phạt vi phạm giao thông ở đâu

Nộp phạt vi phạm giao thông tại đâu và các hình thức nộp phạt

Thực tế cho thấy, người vi phạm giao thông có nhiều lựa chọn và hình thức nộp phạt thuận tiện hơn.

Nộp phạt tại chỗ

Trong trường hợp bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền dưới 250.000 đồng (đối với cá nhân) hoặc dưới 500.000 đồng (đối với tổ chức), cảnh sát giao thông sẽ quyết định xử phạt tại chỗ mà không cần lập biên bản (trừ khi vi phạm được phát hiện thông qua các thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ). Người vi phạm có trách nhiệm nộp phạt trực tiếp cho người xử phạt.

Quyết định xử phạt phải bao gồm các thông tin sau:

  • Thời gian quyết định (ngày, tháng, năm);
  • Họ tên và địa chỉ của người vi phạm hoặc tổ chức vi phạm;
  • Hành vi vi phạm;
  • Nơi xảy ra vi phạm;
  • Chứng cứ, tình tiết liên quan hoặc chứng minh vi phạm;
  • Họ tên và chức vụ của người ra quyết định xử phạt;
  • Thông tin về các điều luật áp dụng;
  • Mức tiền phạt (nếu có).

Nộp phạt tại Kho bạc Nhà nước

Theo Nghị định 81/2013/NĐ-CP, người vi phạm có thể nộp phạt trực tiếp hoặc chuyển khoản tới tài khoản của Kho bạc nhà nước trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. Mức phạt áp dụng cho trường hợp này là từ 250.000 đồng trở lên (đối với cá nhân) và từ 500.000 đồng trở lên (đối với tổ chức). Cảnh sát giao thông sẽ lập biên bản thu tiền phạt và người thu tiền phạt sẽ giao chứng từ thu tiền cho người vi phạm.

Nộp phạt tại Ngân hàng thương mại

Người xử phạt cũng có thể nộp phạt trực tiếp hoặc chuyển khoản tới ngân hàng thương mại mà Kho bạc nhà nước uỷ nhiệm thu tiền phạt. Một số ngân hàng có thể kể đến như Vietcombank, Vietinbank, Agribank…

Nộp phạt tại bưu điện

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng đã cung cấp dịch vụ thu, nộp phạt vi phạm hành chính về an toàn giao thông đường bộ trên toàn quốc thông qua hệ thống bưu điện, theo Nghị quyết 10/NQ-CP.

Hậu quả của việc chậm nộp phạt

Theo Luật xử lý vi phạm hành chính, nếu sau 10 ngày kể từ ngày xử phạt mà cá nhân hoặc tổ chức không nộp tiền phạt, họ sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và phải nộp thêm 0,05% số tiền phạt chưa nộp cho mỗi ngày chậm trễ. Trong trường hợp đặc biệt như vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi, người vi phạm có thể nộp phạt tại chỗ và người xử phạt sẽ nộp lại vào Kho bạc nhà nước trong vòng 7 ngày. Việc xử phạt ngoài giờ hành chính cũng sẽ được thu tiền trực tiếp và nộp lại vào Kho bạc nhà nước trong vòng 2 ngày.

Nộp phạt một lần hay nhiều lần?

Người vi phạm chỉ phải nộp phạt một lần trừ khi bị phạt tiền trên 20 triệu đồng (đối với cá nhân) hoặc 200 triệu đồng (đối với tổ chức) và đang gặp khó khăn về kinh tế, đồng thời có đơn đề nghị nộp phạt nhiều lần. Đối với trường hợp này, đơn đề nghị phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú/sinh sống (đối với cá nhân) hoặc cơ quan quản lý thuế trực tiếp của tổ chức. Người vi phạm có thể nộp phạt trong 3 lần và lần đầu tiên phải nộp tối thiểu 40% tổng số tiền phạt.

Lấy lại giấy phép lái xe sau khi nộp phạt

Sau khi nộp tiền tại Kho bạc, người vi phạm có thể đến Phòng cảnh sát giao thông, Đội cảnh sát giao thông đã ghi trong quyết định xử phạt để lấy lại giấy phép lái xe. Nếu người thu tiền phạt là bưu điện, giấy tờ sẽ được trả lại qua hệ thống bưu điện.

Lưu ý: Trong mọi trường hợp thu tiền phạt, người thu tiền phạt phải giao chứng từ thu tiền phạt cho người nộp tiền phạt.

Đây là những tư vấn của chúng tôi về nơi và cách nộp phạt vi phạm giao thông. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Để biết thêm thông tin chi tiết và mới nhất về xử lý vi phạm giao thông, vui lòng truy cập dnulib.edu.vn.

Được chỉnh sửa bởi: Dnulib