Phiên mã là gì? Quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực?

0
43
Rate this post

Image

Quá trình Phiên mã là gì?

Quá trình Phiên mã là quá trình tạo ra ARN (Acid Ribonucleic) từ ADN (Acid Deoxyribonucleic). ARN này sẽ trực tiếp tham gia vào quá trình tổng hợp protein, quy định tính trạng của sinh vật.

Các bước trong quá trình Phiên mã

Bước 1: Tháo xoắn ADN

Trước khi bắt đầu quá trình Phiên mã, enzim Polimeraza sẽ tháo xoắn ADN để lộ ra mạch gốc có chiều 3’->5’. Điều này giúp chuẩn bị cho quá trình tổng hợp ARN tiếp theo.

Bước 2: Tổng hợp và kéo dài chuỗi ARN

Sau khi mạch gốc ADN đã được tháo xoắn, ARN sẽ được tổng hợp và kéo dài theo nguyên tắc cơ bản như sau:

  • A (Axit Adenin) sẽ bổ sung U (Uracil) trong ARN.
  • T (Axit Thymin) sẽ bổ sung A (Adenin) trong ARN.
  • G (Axit Guanin) sẽ bổ sung C (Xylin) trong ARN.
  • C (Axit Xylin) sẽ bổ sung G (Guanin) trong ARN.

Bước 3: Kết thúc quá trình Phiên mã

Khi quá trình di chuyển của enzim Polimeraza đến cuối gen, sẽ có tín hiệu kết thúc. Khi đó, ARN được giải phóng và sẵn sàng tham gia vào quá trình tổng hợp protein.

Vai trò của quá trình Phiên mã

Quá trình Phiên mã đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp protein. Nó giúp đảm bảo tăng năng suất tổng hợp các protein cùng loại. Quá trình này diễn ra trên mỗi ARN có một số Ribosom cùng hoạt động, tạo thành các Poliribosom. Các Poliribosom này giúp tổng hợp nhiều chuỗi polipetit cùng loại, đồng thời tự hủy trong thời gian ngắn.

Dnulib.edu.vn

Để hiểu rõ hơn về quá trình Phiên mã trong sinh vật nhân thực, bạn có thể tham khảo thông tin trên trang web dnulib.edu.vn. Trang web này cung cấp nhiều kiến thức về Sinh học và các môn học khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm và khám phá nguồn thông tin hữu ích từ trang web này.