xin giấy chuyển tuyến ở đâu ?

0
39
Rate this post

Quyền Lợi Chuyển Tuyến theo Luật Bảo Hiểm Y Tế

Để đảm bảo quyền lợi đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh và chữa bệnh, chuyển tuyến khám bệnh và chữa bệnh được thực hiện. Tuy nhiên, việc chuyển tuyến khám bệnh và chữa bệnh cần tuân thủ đúng quy định của luật bảo hiểm y tế về chuyển tuyến. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu chi tiết về các quy định của luật bảo hiểm y tế về chuyển tuyến để bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Khong Co Giay Chuyen Tuyen Co Duoc Huong Bao Hiem Khong

Quy định về Chuyển Tuyến theo Luật Bảo Hiểm Y Tế

1. Các trường hợp được chuyển tuyến theo quy định pháp luật

Theo quy định tại Thông tư 40/2015/TT-BYT của Bộ Y tế, việc đăng ký khám bệnh và chữa bệnh ban đầu, cũng như chuyển tuyến khám bệnh và chữa bệnh bảo hiểm y tế, có 6 trường hợp được chuyển tuyến bảo hiểm y tế. Cụ thể như sau:

 • Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh và chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh và chữa bệnh tuyến xã, phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh và chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã, phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh.

 • Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh và chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh và chữa bệnh tuyến xã chuyển tuyến đến bệnh viện huyện, bao gồm cả các bệnh viện huyện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện y học cổ truyền tỉnh (trong trường hợp bệnh viện huyện không có khoa y học cổ truyền).

 • Người có thẻ bảo hiểm y tế được bệnh viện tuyến huyện, bao gồm cả bệnh viện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh chuyển tuyến đến trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh hoặc bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa tuyến tỉnh cùng hạng hoặc hạng thấp hơn.

 • Đối với trường hợp cấp cứu: Người bệnh được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám bệnh và chữa bệnh nào. Bác sĩ hoặc y sĩ tiếp nhận người bệnh đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu và ghi vào hồ sơ, bệnh án. Sau giai đoạn điều trị cấp cứu, người bệnh được chuyển vào điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh và chữa bệnh nơi đã tiếp nhận cấp cứu người bệnh hoặc được chuyển đến cơ sở khám bệnh và chữa bệnh khác để tiếp tục điều trị theo yêu cầu chuyên môn hoặc được chuyển về nơi đăng ký khám bệnh và chữa bệnh ban đầu sau khi đã điều trị ổn định.

 • Trường hợp người bệnh được chuyển tuyến khám bệnh và chữa bệnh có bệnh khác kèm theo, bệnh được phát hiện hoặc phát sinh ngoài bệnh đã ghi trên giấy chuyển tuyến, cơ sở khám bệnh và chữa bệnh nơi tiếp nhận người bệnh thực hiện việc khám bệnh và chữa bệnh đối với các bệnh đó trong phạm vi chuyên môn.

 • Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế đi công tác, học tập, làm việc lưu động hoặc tạm trú dưới 12 tháng tại địa phương khác thì được khám bệnh và chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh và chữa bệnh trên địa phương đó tương đương với tuyến của cơ sở khám bệnh và chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp địa phương đó không có cơ sở y tế tương đương thì người tham gia bảo hiểm y tế được lựa chọn cơ sở khám bệnh và chữa bệnh khác có tổ chức khám bệnh và chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.

2. Thủ tục chuyển tuyến theo luật bảo hiểm y tế

Thông tư 14/2014/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chi tiết về thủ tục chuyển tuyến bảo hiểm y tế như sau:

2.1. Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh chuyển người bệnh lên tuyến trên hoặc cùng tuyến:

Đầu tiên, cơ sở khám chữa bệnh cần thông báo và giải thích rõ lý do chuyển tuyến cho người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh (cha/mẹ, vợ/chồng, …) và ký giấy chuyển tuyến cho người bệnh.

Trường hợp người bệnh cấp cứu, cơ sở khám bệnh và chữa bệnh cần liên hệ với cơ sở khám bệnh và chữa bệnh dự kiến chuyển người bệnh đến; kiểm tra lần cuối cùng tình trạng người bệnh trước khi chuyển; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện để cấp cứu người bệnh trên đường vận chuyển.

Trong trường hợp người bệnh cần sự hỗ trợ kỹ thuật của cơ sở khám bệnh và chữa bệnh dự kiến chuyển người bệnh đến, nơi chuyển người bệnh đi phải thông báo cụ thể về tình trạng của người bệnh và những yêu cầu hỗ trợ để nơi tiếp nhận người bệnh có biện pháp xử trí phù hợp.

Sau đó, cơ sở khám chữa bệnh giao giấy chuyển tuyến cho người hộ tống hoặc người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh để chuyển tới cơ sở khám bệnh và chữa bệnh dự kiến.

Cuối cùng, bàn giao người bệnh, giấy chuyển tuyến cho cơ sở khám bệnh và chữa bệnh nơi chuyển đến.

2.2. Thủ tục chuyển người bệnh về tuyến dưới

Theo quy định của luật bảo hiểm y tế liên quan đến việc chuyển tuyến, khi chuyển bệnh nhân xuống tuyến dưới, cơ sở khám chữa bệnh không cần kiểm tra tình trạng người bệnh, thông báo tình trạng người bệnh hay chuẩn bị phương tiện cấp cứu như khi chuyển lên tuyến trên. Cơ sở y tế chỉ cần thông báo lý do, cung cấp giấy chuyển tuyến và bàn giao người bệnh cho cơ sở y tế tuyến dưới.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

 • Có thể xin giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế ở đâu?

Trả lời: Bạn đọc có thể xin giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế tại chính cơ sở khám chữa bệnh trực tiếp chuyển bạn đi.

 • Giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế cần chữ ký của ai?

Trả lời: Bạn đọc cần chữ ký của các đối tượng sau đây để giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế có hiệu lực:

 • Cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước: Người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh hoặc người được người này ủy quyền ký giấy chuyển tuyến.

 • Cơ sở khám chữa bệnh tư nhân: Người chịu trách nhiệm chuyên môn hoặc người được người này ủy quyền ký giấy chuyển tuyến.

 • Trong trường hợp cấp cứu, người trực lãnh đạo trong phiên trực ký giấy chuyển tuyến.

 • Giấy chuyển tuyến có hiệu lực bao lâu?

Trả lời: Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký.

Trên đây là toàn bộ các quy định của luật bảo hiểm y tế về chuyển tuyến. Nếu trong quá trình tìm hiểu quý bạn đọc có thắc mắc hoặc cần sử dụng dịch vụ liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua Dnulib để được tư vấn chi tiết.