"ACROSS": Định Nghĩa, Cấu Trúc và Cách Dùng trong Tiếng Anh

0
32
Rate this post

ACROSS” là một giới từ được sử dụng thường xuyên và phổ biến trong tiếng Anh. Nhưng vẫn còn 1 số bạn chưa nắm rõ được định nghĩa và cách sử dụng của “ ACROSS”. Bởi vậy, bài viết này chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn một số kiến thức căn bản để các bạn có thể nắm rõ hơn được kiến thức hơn nhé!

1. Định nghĩa của “ ACROSS”

ACROSS” được coi là giới từ (pre) và đôi khi nó được coi là trạng từ ( adv).

Ví dụ:

 • Would you like me to help you across the street? ( across là preposition).
 • Bạn có muốn tôi giúp bạn qua đường không?
 • She came in the room, walked across, and opened the window (across là adverb).
 • Cô ấy vào phòng, đi ngang và mở cửa sổ.

"ACROSS": Định Nghĩa, Cấu Trúc và Cách Dùng trong Tiếng Anh

(hình ảnh across)

ACROSS” được định nghĩa là : vượt qua, băng về phía bên kia.

Với mỗi cách nói hay với mỗi ngữ cảnh khác nhau thì “ACROSS” lại mang những ý nghĩa, sắc thái khác nhau.

ACROSS” có hai cách phát âm khác nhau theo Anh-Anh và Anh- Mỹ:

UK : /əˈkrɒs/ US : /əˈkrɑːs/

Bên trên là phiên âm quốc tế để các bạn có thể nhìn và đọc theo phiên âm hoặc các bạn có thể sử dụng những cuốn từ điển online để nghe được cách phát âm trực tiếp và luyện tập để có cách phát âm chuẩn ‘tây’ nhất nhé!

2. Cách dùng của “ ACROSS”

“ACROSS” được dùng để miêu tả việc vượt qua từ bên này sang bên kia của một thứ gì đó có giới hạn rõ ràng, chẳng hạn như là diện tích đất, đường hoặc sông.

"ACROSS": Định Nghĩa, Cấu Trúc và Cách Dùng trong Tiếng Anh

(hình ảnh across)

 • She walked across the field.
 • Cô ấy đi ngang qua cánh đồng.
 • When he reached the river, he simply swam across.
 • Khi anh ấy đến sông, anh ấy chỉ đơn giản là bơi qua.

“ACROSS” được dùng để miêu tả hành động vượt qua bên kia, chỉ sự song song.

 • The village is just across the border
 • Ngôi làng này nằm ngay qua bên kia biên giới.
 • Mai lives in the house across the road from ours
 • Mai sống ở phía bên kia đường nhà chúng tôi.

“ACROSS” còn được dùng để chỉ sự chuyển động từ bên này sang bên kia của 1 vật, nhưng trên bề mặt của vật đó.

 • They drove across the desert.
 • Họ lái xe xuyên qua sa mạc.

Ở ví dụ này là chỉ sự chuyển động ( lái xe) ở bên trên sa mạc .

“ACROSS” cũng sử dụng ngang khi một thứ gì đó chạm vào hoặc kéo dài từ bên này sang bên khác

 • He divided the page by drawing a red line across it. Then he cut it in two.
 • Anh ấy chia trang bằng cách vẽ một đường màu đỏ trên đó. Sau đó anh ấy cắt nó ra làm đôi.

“ACROSS” cũng được sử dụng để nhấn mạnh rằng điều gì đó đang xảy ra cùng lúc ở nhiều nơi, ví dụ: trong một tổ chức, một thành phố hoặc một quốc gia

 • He’s opened coffee shops across the city and they’re very successful.
 • Anh ấy đã mở các cửa hàng cà phê trên khắp thành phố và họ rất thành công.
 • Across the country, everybody are coming out to vote for a new president.
 • Trên khắp đất nước, mọi người đang đi ra để bỏ phiếu cho một tổng thống mới.

“ACROSS” cũng được sử dụng để chỉ số đo chiều rộng hoặc đường chéo của một cái gì đó.

 • The size of a television screen is measured from the higher corner of one side to the lower corner of the other side, that is, from one corner across to the opposite corner.
 • Kích thước của màn hình tivi được đo từ góc cao hơn của bên này đến góc dưới của bên kia, nghĩa là từ góc này sang góc đối diện.

“ACROSS” xuất hiện sau các phép đo khi chúng ta nói về đường kính hoặc chiều rộng

 • The building is 200 metres long, 102 metres across and the facade is 98 metres wide.
 • Công trình có chiều dài 200 m, ngang 102m và mặt tiền rộng 98 m.

"ACROSS": Định Nghĩa, Cấu Trúc và Cách Dùng trong Tiếng Anh

(hình ảnh across)

3. Cụm động từ với ACROSS:

V + ACROSS : có nghĩa là thấy, bắt gặp

come across , run across, stumble across,…

 • I run across an old friend of mine in the supermarket
 • Tôi tình cờ gặp lại một người bạn cũ ở trong siêu thị.

ACROSS + come/ get/put: có nghĩa là truyền đạt, thông hiểu

 • Her enthusiasm came across very clearly when she talked about his job.
 • Mọi người thấy rất rõ ràng lòng nhiệt thành của cô ta khi cô ấy nói về công việc của mình.

Với nghĩa là truyền đạt, thông hiểu người ta có thể dùng chữ over thay vì chữ across.

4. Ví dụ về “ ACROSS’’

Bên trên là những cách dùng và định nghĩa về giới từ ACROSS, sau đây là sẽ những ví dụ để minh chứng thêm cho cách dùng của ACROSS:

Ví dụ :

 • We are laying a pipeline across Siberia.
 • Chúng tôi đang đặt một ống dẫn dầu qua Siberi
 • She was unable to get across to the group what he meant.
 • Nó không thể nào làm cho cả nhóm hiểu được ý của nó.
 • Social Media can be one of the most effective ways to put across health messages.
 • Truyền thông có thể là một trong những phương thức hữu hiệu nhất dùng để truyền đạt những thông điệp về y tế.
 • The rumor spread quickly across the world.
 • Tin đồn được lan truyền nhanh chóng khắp thế giới.
 • The Town Hall is across from the Great Cathedral.
 • Tòa Nhà Thị Chính nằm đối diện với Nhà thờ Lớn.
 • My neighbour came across to see me this morning to complain about our cat.
 • Người hàng xóm của tôi đến gặp tôi sáng nay để phàn nàn về con mèo của chúng tôi.
 • We took a ferry across the river.
 • Chúng tôi đi phà qua sông.

Trên đây là định nghĩa và cách dùng của ACROSS, chúc các bạn có thể học tập hiệu quả và chắt lọc được những kiến thức của chúng mình nhé!