Định luật bất khả thi của Arrow là gì? Ví dụ về Định luật bất khả thi của Arrow?

0
26
Rate this post

Định luật bất khả thi của Arrow là gì?

  • Định luật bất khả thi của Arrow là một nguyên tắc cho thấy những hạn chế của hệ thống xếp hạng và lựa chọn xã hội. Nó minh họa rằng không thể có một cách sắp xếp ưu tiên rõ ràng mà vẫn tuân thủ các nguyên tắc bắt buộc của quy trình bỏ phiếu công bằng. Định luật bất khả thi của Arrow, được đặt theo tên của nhà kinh tế học Kenneth J. Arrow, còn được gọi là định luật bất khả thi tổng quát.

  • Định luật bất khả thi của Arrow là nghịch lý lựa chọn xã hội, cho thấy sự không thể của việc có một hệ thống xếp hạng lý tưởng. Nó cho biết rằng không thể xác định một thứ tự ưu tiên rõ ràng trong khi vẫn tuân thủ các nguyên tắc bắt buộc của quy trình bỏ phiếu công bằng. Kenneth J. Arrow đã được trao giải Nobel Kinh tế vì những phát hiện của ông về lĩnh vực này.

Ví dụ về Định luật bất khả thi của Arrow:

  • Hãy xem một ví dụ để hiểu rõ hơn về vấn đề được đề cập trong định luật bất khả thi của Arrow. Giả sử chúng ta có ba dự án mà tiền thuế hàng năm của một quốc gia có thể được sử dụng: A, NS và C. Quốc gia này có 99 cử tri, mỗi người được yêu cầu xếp hạng ưu tiên của mình về ba dự án này để xác định dự án nhận được tài trợ hàng năm.

  • 33 cử tri ưu tiên A> B> C (1/3 thích A hơn B và thích B hơn C)

  • 33 cử tri ưu tiên B> C> A (1/3 thích B hơn C và thích C hơn A)

  • 33 cử tri ưu tiên C> A> B (1/3 thích C hơn A và thích A hơn B)

  • Vì vậy, chúng ta có 66 cử tri thích A hơn B, 66 cử tri thích B hơn C và 66 cử tri thích C hơn A. Điều này dẫn đến việc 2/3 số cử tri thích A hơn B, B hơn C và C hơn A – một kết quả nghịch lý dựa trên yêu cầu xếp hạng các sở thích của ba lựa chọn.

  • Định luật Arrow chỉ ra rằng nếu các điều kiện được trích dẫn trong bài viết này, bao gồm chế độ không độc tài, hiệu quả Pareto, tính độc lập của các lựa chọn thay thế không liên quan, miền không bị giới hạn và trật tự xã hội là một phần của tiêu chí ra quyết định, thì không thể có một trật tự xã hội trên một vấn đề nhất định mà không vi phạm một trong các điều kiện này.

Lịch sử của Định luật bất khả thi của Arrow:

  • Định luật được đặt theo tên của nhà kinh tế học Kenneth J. Arrow. Arrow, người đã giảng dạy tại Đại học Harvard và Đại học Stanford trong một thời gian dài, đã giới thiệu định luật này trong luận án tiến sĩ của mình và sau đó công bố nó trong cuốn sách “Sự lựa chọn xã hội và các giá trị cá nhân” năm 1951. Bài báo gốc, có tiêu đề “Khó khăn trong khái niệm phúc lợi xã hội”, đã đem về cho ông giải Nobel Kinh tế năm 1972.

  • Ngoài ra, nghiên cứu của Arrow còn khám phá lý thuyết lựa chọn xã hội, lý thuyết tăng trưởng nội sinh, quyết định tập thể, kinh tế học thông tin và kinh tế học phân biệt chủng tộc, cùng với nhiều chủ đề khác.

Ảnh:

Tuy vậy, không chỉ nhờ Định luật bất khả thi của Arrow mà còn nhờ vào những đóng góp khác trong lĩnh vực kinh tế của mình, Arrow đã được trao giải Nobel năm 1972. Giải Nobel Kinh tế là một giải thưởng quan trọng nhằm công nhận những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực kinh tế và được trao bởi Ủy ban Giải thưởng Nobel. Dnulib cung cấp thông tin chi tiết về giải Nobel Kinh tế và các ngành nghề liên quan.