Mục tiêu hoạt động của ASEAN là gì?

0
21
Rate this post

Hiểu rõ về tầm nhìn của ASEAN

Tầm nhìn của ASEAN đã được định hình trong Tuyên bố Bangkok vào năm 1967. Đây là tài liệu quan trọng nhắc lại mục tiêu và mục đích của ASEAN. Trong Hiến chương ASEAN, văn kiện pháp lý quan trọng nhất của hiệp hội này, các mục tiêu cơ bản đã được xác định lại và cụ thể hóa từ Tuyên bố Bangkok. Hiến chương này đề ra những mục tiêu chính của ASEAN như sau:

1. Duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định

 • Duy trì và nâng cao giá trị hòa bình trong khu vực.
 • Tăng cường hợp tác chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội để thúc đẩy khả năng tự cường của khu vực.

2. Bảo vệ và duy trì khu vực không có vũ khí hạt nhân

 • Đảm bảo rằng Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác.

3. Xây dựng môi trường sống hoà bình và công bằng

 • Đảm bảo nhân dân và các quốc gia thành viên ASEAN sống một cuộc sống hoà bình và công bằng với toàn thế giới.
 • Xây dựng một thị trường và cơ sở sản xuất duy nhất trong khu vực, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư.
 • Giảm độ nghèo và thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN thông qua hợp tác và viện trợ lẫn nhau.
 • Tăng cường quản trị tốt, dân chủ và pháp luật, bảo vệ quyền tự do và nhân quyền cơ bản.

4. Đối phó hiệu quả với các mối đe dọa

 • Đối phó hiệu quả với mọi mối đe dọa, tội phạm xuyên quốc gia và thách thức xuyên biên giới.

5. Phát triển bền vững và bảo vệ môi trường

 • Thúc đẩy phát triển bền vững và bảo vệ môi trường khu vực.
 • Bảo tồn di sản văn hóa và năng lực sống cao cho người dân ASEAN.

6. Tăng cường hợp tác giáo dục và đào tạo

 • Nâng cao nhân lực thông qua hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
 • Tạo điều kiện tốt nhất cho phát triển con người và công bằng xã hội.

7. Xây dựng một cộng đồng ASEAN hướng tới người dân

 • Tạo môi trường an toàn, an ninh và không có ma túy cho người dân ASEAN.
 • Khuyến khích mọi thành phần xã hội tham gia vào quá trình liên kết và xây dựng cộng đồng ASEAN.

8. Đa dạng văn hoá và bản sắc ASEAN

 • Nâng cao nhận thức về sự đa dạng văn hoá và di sản của khu vực.
 • Đề cao bản sắc ASEAN.

9. Vai trò chủ động và trung tâm của ASEAN

 • Duy trì vai trò chủ động của ASEAN trong quan hệ và hợp tác với các đối tác bên ngoài.
 • Xây dựng một cấu trúc khu vực mở, minh bạch và thu nạp, trong đó ASEAN đóng vai trò trung tâm và động lực chủ chốt.

Tầm nhìn của ASEAN vào năm 2025

Tầm nhìn của Cộng đồng ASEAN vào năm 2025 nhằm đưa ASEAN trở thành một cộng đồng được thiết lập với ba trụ cột là Cộng đồng Chính trị-An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội.

 • Cộng đồng Chính trị-An ninh: Tạo dựng môi trường hòa bình và an ninh thông qua hợp tác chính trị và an ninh với sự tham gia của các đối tác bên ngoài.
 • Cộng đồng Kinh tế: Xây dựng một thị trường duy nhất và một cơ sở sản xuất thống nhất, tăng cường sự cạnh tranh kinh tế và đồng đều phát triển kinh tế.
 • Cộng đồng Văn hóa-Xã hội: Xây dựng một Cộng đồng ASEAN hướng tới người dân và có trách nhiệm xã hội, bảo tồn và phát triển nguồn lực con người, văn hóa và tài nguyên thiên nhiên.

Với tầm nhìn này, ASEAN mong muốn trở thành một tổ chức hợp tác khu vực mạnh mẽ và có vai trò quan trọng hơn, giúp khu vực Đông Nam Á đối mặt với các thách thức hiện tại và tương lai một cách hiệu quả, cùng nhau xây dựng và chia sẻ những lợi ích thiết thực cho người dân.

Để biết thêm thông tin về ASEAN, bạn có thể truy cập dnulib.edu.vn.