Docker là gì? Tìm hiểu về Docker

0
31
Rate this post

Tìm Hiểu Về Docker

Docker là gì?

Docker là một nền tảng cho việc xây dựng, triển khai và chạy ứng dụng dễ dàng hơn bằng cách sử dụng các container (trên nền tảng ảo hóa). Được viết ban đầu bằng Python, hiện tại đã chuyển sang Golang.

Container trong Docker là gì?

Các container cho phép lập trình viên đóng gói một ứng dụng với tất cả các phần cần thiết, bao gồm thư viện và các phụ thuộc khác, và gói chúng thành một package. Nhờ vào container, ứng dụng có thể chạy trên các máy Linux khác nhau mà không bị ảnh hưởng bởi các cài đặt tùy chỉnh trên máy. Điều này giúp Docker trở thành một công cụ phổ biến trong việc xây dựng, triển khai và quản lý ứng dụng.

Tại sao nên sử dụng Docker?

Docker có nhiều ưu điểm giúp cho việc xây dựng và triển khai ứng dụng trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn.

  • Tính dễ ứng dụng: Docker rất dễ sử dụng cho mọi người từ lập trình viên đến quản trị hệ thống. Với Docker, bạn có thể đóng gói ứng dụng trên máy tính cá nhân và chạy trên cloud công cộng hoặc cloud riêng. Câu thần chú của Docker là “Build once, run anywhere”.

  • Tốc độ: Docker container rất nhẹ và nhanh, bạn có thể tạo và chạy Docker container chỉ trong vài giây.

  • Môi trường chạy và khả năng mở rộng: Docker cho phép bạn chia nhỏ các chức năng của ứng dụng thành các container độc lập. Ví dụ, bạn có thể chạy cơ sở dữ liệu trên một container và Redis cache trên một container khác trong khi ứng dụng Node.js lại chạy trên một container khác nữa. Với Docker, việc liên kết các container với nhau để tạo thành một ứng dụng và mở rộng các thành phần độc lập với nhau trở nên dễ dàng.

Với xu hướng chuyển đổi sang kiến trúc microservices và sự phát triển của công cụ quản lý container Kubernetes, Docker đang ngày càng trở nên quan trọng trong lĩnh vực DevOps.

Các Khái Niệm Cơ Bản

Docker Engine

Docker Engine là thành phần chính của Docker, đóng vai trò là công cụ để đóng gói ứng dụng.

Docker Hub

Docker Hub là một “github for docker images”. Trên Docker Hub, có hàng ngàn public images được cộng đồng tạo ra, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và sử dụng những image mà bạn cần.

Images

Images là các khuôn mẫu để tạo ra các container. Thông thường, một image sẽ dựa trên một image có sẵn và được tùy chỉnh thêm theo nhu cầu. Bạn có thể tự tạo image riêng cho mình hoặc sử dụng những image được chia sẻ trên Docker Hub. Một image được xây dựng dựa trên các chỉ dẫn trong Dockerfile.

Container

Container là một phiên bản cụ thể của một image. Bạn có thể tạo, khởi chạy, dừng, di chuyển hoặc xoá container bằng Docker API hoặc Docker CLI.

Docker Client và Docker Daemon

Docker Client là công cụ giúp người dùng tương tác với Docker host. Docker Daemon lắng nghe các yêu cầu từ Docker Client để quản lý các đối tượng như Container, Image, Network và Volumes thông qua REST API. Các Docker Daemon cũng có thể giao tiếp với nhau để quản lý các Docker Service.

Dockerfile và Volumes

Dockerfile là một tập tin chứa các chỉ dẫn để xây dựng một image. Volumes là phần dữ liệu được tạo ra khi container được khởi tạo.

Quy Trình Triển Khai Ứng Dụng với Docker

Một hệ thống Docker thường được triển khai thông qua ba bước chính:

  1. Build: Tạo một Dockerfile, trong đó chúng ta định nghĩa mã nguồn của ứng dụng. Sau khi build, chúng ta sẽ có một container chứa ứng dụng và các thư viện cần thiết.

  2. Push: Sau khi có container, chúng ta tải container này lên một nền tảng đám mây và lưu trữ ở đó.

  3. Pull, Run: Nếu một máy tính khác muốn sử dụng container của chúng ta, máy tính đó cần thực hiện bước pull container từ đám mây về và chạy container trên Docker Engine.

Tại Sao Nên Sử Dụng Docker?

Docker là một công cụ thú vị và hữu ích trong việc xây dựng và triển khai ứng dụng. Dưới đây là một số lợi ích khi sử dụng Docker:

  • Khi triển khai kiến trúc microservices.
  • Khi bạn muốn xây dựng ứng dụng có khả năng mở rộng linh hoạt.
  • Khi bạn muốn tiết kiệm thời gian cho việc cấu hình môi trường trên máy cá nhân và server.
  • Khi sản phẩm của bạn cần một cách tiếp cận mới trong việc xây dựng, triển khai và thực thi ứng dụng một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Hãy khám phá thêm về Docker và các ứng dụng của nó tại Dnulib.

Edited by: Dnulib