Total Asset Turnover Ratio là gì? Cách tính và ý nghĩa gì với doanh nghiệp

0
19
Rate this post

1. Tỷ lệ Vòng quay Tài sản Tổng là gì?

Tỷ lệ Vòng quay Tài sản Tổng (Total Asset Turnover) là một chỉ số so sánh tỷ lệ giữa tổng doanh thu và tổng tài sản trung bình của doanh nghiệp.

Các chuyên gia tài chính thường sử dụng tỷ lệ này để đo lường hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp, tức là biết mỗi đồng tài sản đầu tư vào hoạt động kinh doanh sẽ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu tương ứng.

Total Asset Turnover ratio là gì

2. Công thức tính tỷ lệ Vòng quay Tài sản Tổng?

Tỷ lệ Vòng quay Tài sản Tổng = Doanh thu ròng / Tổng tài sản trung bình

Trong đó:

Doanh thu ròng: tổng doanh thu mà doanh nghiệp thu về sau khi đã trừ đi các phụ cấp bán hàng, thuế, phụ cấp bán hàng,…

Tổng tài sản trung bình: bằng (tổng tài sản đầu kỳ + tổng tài sản cuối kỳ) / 2

asset turnover ratio

Ví dụ: Một công ty có tổng tài sản đầu kỳ là 300.900$ và tổng tài sản cuối kỳ là 300.400$. Trong kỳ đó, công ty có doanh thu là 554.000$, sau khi trừ chiết khấu bán hàng là 24.000$.

=> Tỷ lệ Vòng quay Tài sản Tổng = (554.000 – 24.000) / [(300.900 + 300.400) / 2] = 1.76

Kết quả này cho thấy mỗi đồng tài sản đầu tư sẽ tạo ra 1.76 đồng doanh thu tương ứng.

3. Đánh giá hiệu quả tỷ lệ Vòng quay Tài sản Tổng

Làm thế nào để đánh giá hiệu quả tỷ lệ Vòng quay Tài sản Tổng một cách chính xác và hiệu quả? Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm, vì tính toán tỷ lệ này theo cách thủ công truyền thống mất nhiều thời gian và có thể gặp sai số do sự không đồng bộ dữ liệu giữa các phòng ban quản lý tài sản.

Asset Turnover là gì

Việc sai lệch nhỏ về dữ liệu có thể dẫn đến kết quả tỷ lệ Vòng quay Tài sản Tổng không chính xác, và điều này ảnh hưởng đến đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản. Vì vậy, để đánh giá tỷ lệ này một cách chính xác nhất, việc sử dụng công nghệ 4.0 và phần mềm quản lý dữ liệu là rất quan trọng.

Một trong những phần mềm hỗ trợ quản lý tài sản là gAMSPro. Phần mềm này giúp nhà quản trị quản lý thông tin tài sản, tình trạng hàng hóa, tồn kho,…

4. Ý nghĩa của tỷ lệ Vòng quay Tài sản Tổng với doanh nghiệp?

Tỷ lệ Vòng quay Tài sản Tổng giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản trong hoạt động kinh doanh.

Thường thì các doanh nghiệp tính toán tỷ lệ Vòng quay Tài sản Tổng dựa trên dữ liệu thống kê 1 năm. Khi tỷ lệ này càng cao, tức là công ty đang kinh doanh hiệu quả, mỗi đồng tài sản đầu tư mang lại nhiều doanh thu hơn. Ngược lại, nếu tỷ lệ Vòng quay Tài sản Tổng quá thấp, tức là doanh nghiệp đang sử dụng tài sản không hiệu quả.

total asset turnover là gì

Đối với từng loại doanh nghiệp khác nhau, giá trị của tỷ lệ Vòng quay Tài sản Tổng sẽ khác nhau. Các công ty kinh doanh hàng hóa tiêu dùng thường có tỷ lệ Vòng quay Tài sản Tổng cao do sở hữu cơ sở tài sản nhỏ và doanh số bán ra lớn. Trong khi đó, các doanh nghiệp bất động sản có tỷ lệ Vòng quay Tài sản Tổng thấp do cơ sở tài sản lớn và doanh số thấp.

Tóm lại, đó là những thông tin căn bản xoay quanh tỷ lệ Vòng quay Tài sản Tổng. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin hay cần tư vấn hỗ trợ, hãy liên hệ trực tiếp với Dnulib qua Website và Fanpage để được tư vấn chi tiết!