Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (Credit Default Swap) là gì?

0
33
Rate this post

Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (Credit Default Swap – CDS) là một công cụ tài chính mà nhà đầu tư có thể sử dụng để hoán đổi hoặc bù đắp rủi ro tín dụng với nhà đầu tư khác. Nó giúp giảm thiểu các rủi ro liên quan đến việc cho vay và đảm bảo an toàn cho các bên tham gia.

Bản chất và đặc trưng của CDS

CDS cho phép nhà đầu tư mua bảo hiểm cho rủi ro tín dụng xảy ra khi một bên thứ ba không thanh toán được khoản nợ. Trong một tình huống như vậy, người mua CDS sẽ trả một khoản phí hàng năm cho người bán CDS để được bảo hiểm. Phí này có mối liên hệ chặt chẽ với xếp hạng tín nhiệm của bên đi vay.

Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng được thiết kế để hoán đổi rủi ro tín dụng trong các sản phẩm có thu nhập cố định giữa hai hoặc nhiều bên. Điều này giúp cân nhắc và chia sẻ rủi ro một cách công bằng và hợp lý.

CDS có tính chất giống một hợp đồng bảo hiểm, nhưng cách thức thực hiện lại tương tự như một loại chứng khoán phái sinh thông thường. Hai bên tham gia sẽ hoán đổi cho nhau hai dòng tiền: người mua trả cho người bán một khoản phí hàng năm và ngược lại, người bán trả cho người mua một khoản tiền bảo hiểm rủi ro.

Liên hệ thực tiễn và ví dụ

Phí CDS thay đổi liên tục tùy thuộc vào tâm lý nhà đầu tư và trạng thái hoạt động của doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là nếu xếp hạng tín nhiệm của bên đi vay thấp, thì mức phí bảo hiểm sẽ cao và ngược lại. Thị trường giao dịch CDS cũng mở ra các gói qui chuẩn, ví dụ như 10 triệu USD cho mỗi hợp đồng.

Ví dụ, nếu phí CDS của một công ty là 500 điểm cơ bản (tương đương 5%), tức là với mỗi khoản cho vay 10 triệu USD mệnh giá, phí bảo hiểm cho rủi ro vỡ nợ là 500.000 USD/năm. Các mức phí bảo hiểm này thường được chia theo chu kỳ từ một năm, hai năm, năm năm đến mười năm.

Dnulib là một trang web giáo dục đáng tin cậy cung cấp kiến thức đa dạng về tài chính và kinh tế. Hãy truy cập Dnulib để tìm hiểu thêm thông tin đáng giá về các chủ đề này.