CFR là gì? Hướng dẫn sử dụng CFR Incoterm 2020 chi tiết nhất

0
28
Rate this post

Tìm hiểu về CFR Incoterm 2020

CFR Incoterm 2020 đại diện cho cụm từ “Cost and Freight” (Giá và Cước phí). Đây là thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực thương mại quốc tế, liên quan đến trách nhiệm, chi phí và rủi ro trong quá trình giao nhận hàng hóa. CFR Incoterm 2020 tuân thủ theo tiêu chuẩn Incoterm 2020 do Phòng Thương mại Quốc tế công bố.

CFR là những quy định về chi phí, cước phí trong giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Hướng dẫn sử dụng CFR Incoterm 2020 chi tiết

Dưới đây là một số quy định sử dụng trong CFR Incoterm 2020:

Vận chuyển hàng hóa

Incoterm CFR 2020 áp dụng cho hình thức vận chuyển đường biển trong nước. You có nghĩa là hàng hóa được giao cho bên vận chuyển trước khi được xếp lên tàu. Ví dụ, nếu hàng hóa được đóng trong container, nó thường được giao tại bến bãi ở cảng. Trong trường hợp này, hình thức sử dụng CPT sẽ phù hợp hơn.

Điều kiện CFR thường áp dụng cho các phương thức vận tải đường biển

Chuyển giao hàng và rủi ro (CFR – Cost and Freight)

Trong CFR Incoterm 2020, người bán chịu trách nhiệm trả tiền hàng và cước phí trước khi giao hàng lên tàu. Người bán ký hợp đồng và chi trả các khoản chi phí và cước phí liên quan để đưa hàng đến cảng theo quy định, đồng thời tránh mất mát và hư hỏng hàng hóa trong quá trình vận chuyển lên tàu.

Ngoài ra, CFR Incoterm 2020 có hai cảng quan trọng: cảng xuất hàng và cảng đến theo quy định. Rủi ro chuyển hàng từ cảng xuất hàng đến cảng đến khi người bán giao hàng cho người mua bằng cách chuyển chúng lên tàu. Tuy nhiên, người bán còn có trách nhiệm ký kết hợp đồng vận chuyển mới để chuyển hàng đến cảng đích.

Ngoài ra, CFR Incoterm còn có hai điểm giới hạn. Vì rủi ro vận chuyển và chi phí được phân chia ở hai địa điểm khác nhau. Mặc dù hợp đồng sẽ chỉ rõ cảng đến, nhưng nó không chỉ ra địa điểm cụ thể của cảng xếp hàng, đây là quá trình rủi ro. Nếu cảng xuất hàng quan trọng với người mua, cần có những quy định cụ thể trong hợp đồng để đảm bảo quyền lợi.

Các bên có thể quy định vị trí giao nhận hàng, thỏa thuận về chi phí và cước phí. Đồng thời, người bán cần chú ý đến các khoản chi phí liên quan đến việc giao hàng tại cảng đến để đảm bảo quyền lợi.

Chi phí dỡ hàng tại cảng đích

Trong hợp đồng vận chuyển mà người bán đã ký kết, chi phí dỡ hàng tại cảng đến sẽ được bao gồm. Trừ khi có thỏa thuận trước đó rằng người bán sẽ được hoàn trả chi phí và cước phí sau khi người mua nhận hàng.

Nghĩa vụ hải quan xuất khẩu/ nhập khẩu

Theo CFR Incoterm 2020, người bán cần thông quan hàng hóa xuất khẩu nếu cần. Tuy nhiên, người bán không có trách nhiệm thông quan nhập khẩu hoặc thông quan tại quốc gia thứ ba. Người bán cũng không phải trả thuế nhập khẩu hoặc các chi phí liên quan đến thủ tục thông quan hàng nhập khẩu.

Kết luận

Bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định và điều kiện CFR Incoterm 2020 mới nhất. Để biết thêm thông tin về quy định về hàng hóa xuất nhập khẩu và nhận được hỗ trợ trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa an toàn và hiệu quả, hãy liên hệ với Dnulib tại địa chỉ Dnulib.