Chi nhánh ngân hàng tiếng anh là gì?

0
26
Rate this post

Bạn có biết chi nhánh là gì khi doanh nghiệp mở rộng mạng lưới kinh doanh? Hãy cùng khám phá một số quy định và thông tin quan trọng liên quan đến khái niệm này.

chi nhánh ngân hàng tiếng anh

1. Chi nhánh là gì?

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, chi nhánh là một đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp. Nhiệm vụ của chi nhánh là thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải tương đồng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp chính.

Các chi nhánh có thể đặt ở nhiều địa điểm khác nhau ngoài trụ sở chính của doanh nghiệp. Điều quan trọng là chi nhánh không được coi là một pháp nhân. Người đứng đầu chỉ nhánh thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân và từ đó, pháp nhân sẽ chịu trách nhiệm về các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch được thực hiện bởi chỉ nhánh.

Trong lĩnh vực thương mại, Luật thương mại không có quy định về chỉ nhánh của thương nhân Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được quy định và thành lập theo quyết định của nhà nước.

2. Chi nhánh công ty Tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, chi nhánh công ty được gọi là “Branch”. Đây là một đơn vị phụ thuộc của công ty, có trách nhiệm thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của công ty chính. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh sẽ tương ứng với ngành nghề đăng ký của công ty.

3. Chi nhánh ngân hàng Tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, chi nhánh ngân hàng được gọi là “Bank Branch”. Chi nhánh ngân hàng là một loại kênh truyền thống liên quan đến các trụ sở và hệ thống vật chất tại một địa điểm cụ thể. Đặc biệt, việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ tại chi nhánh ngân hàng chủ yếu được thực hiện bằng lao động thủ công của các nhân viên ngân hàng.

4. Đặc điểm của chi nhánh

Chức năng và hoạt động của chi nhánh tương tự như một công ty thu nhỏ có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh ở cả trong và ngoài nước. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại cùng một địa phương dựa trên địa giới hành chính.

Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào doanh nghiệp. Chi nhánh có thể đăng ký số lượng ngành nghề ít hơn hoặc bằng với số lượng ngành nghề kinh doanh của công ty, nhưng phải đúng với ngành nghề đã đăng ký. Chi nhánh không được đăng ký những ngành nghề mà công ty chưa đăng ký.

5. Điều kiện và hồ sơ thành lập chi nhánh

5.1. Đối với thương nhân Việt Nam:

 • Thủ tục được thực hiện thông qua Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại nơi doanh nghiệp muốn đặt chi nhánh.
 • Hồ sơ thành lập chi nhánh cần chuẩn bị bao gồm:
  • Thông báo thành lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật kí)
  • Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh (của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần, của các thành viên công ty hợp doanh)
  • Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh (doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên không cần có loại biên bản này)
  • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
  • Giấy tờ cá nhân chứng thực của người đứng đầu chi nhánh: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với công dân Việt Nam) hoặc giấy đăng ký tạm trú, giấy phép lao động và hộ chiếu (đối với công dân nước ngoài)
  • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh (hoặc của cá nhân khác thuộc chi nhánh) (đối với một số ngành nghề do pháp luật yêu cầu)
  • Giấy tờ ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục (do pháp luật quy định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tiến hành thủ tục này)

5.2. Thủ tục thực hiện:

 • Doanh nghiệp có thể chọn thực hiện thủ tục trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc trực tuyến qua website của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Đăng ký trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh:
  • Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần thiết.
  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi muốn thành lập chi nhánh.
  • Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh đưa ra kết quả thủ tục: Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ chưa hợp lệ hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nếu hồ sơ hợp lệ.
  • Lệ phí: 100.000 VNĐ/lần.
 • Để thực hiện thủ tục online, doanh nghiệp có thể tham khảo hướng dẫn trên website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Khi đặt trụ sở chi nhánh ở tỉnh / thành phố khác nơi đặt trụ sở chính, cần nghiên cứu quy định pháp luật liên quan đến ngành, nghề được phép kinh doanh tại địa điểm mới do không phải tất cả các ngành nghề doanh nghiệp đăng ký đều được phép thực hiện.

Vui lòng truy cập Dnulib để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ và tư vấn về doanh nghiệp.