Chiết Khấu Thương Mại Và Chiết Khấu Thanh Toán

0
35
Rate this post

Giới thiệu

Trong hoạt động kinh doanh, hai thuật ngữ “chiết khấu thương mại” và “chiết khấu thanh toán” được sử dụng rất phổ biến. Vậy, bạn đã biết chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán là gì? Chúng có sự khác biệt ở điểm nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây để có câu trả lời chi tiết.

Chiet-Khau-Thuong-Mai-Va-Chiet-Khau-Thanh-Toan

1. Chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán là gì?

1.1 Định nghĩa

Theo chuẩn mực kế toán số 14, chiết khấu thương mại được định nghĩa là khoản giảm giá niêm yết mà doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng mua hàng với số lượng lớn. Trong khi đó, chiết khấu thanh toán là khoản tiền do người bán giảm trừ cho người mua do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng.

Tóm lại, chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán có ý nghĩa như sau:

 • Chiết khấu thương mại: Áp dụng khi bên mua mua hàng với số lượng lớn và được giảm giá theo thỏa thuận hoặc điều khoản hợp đồng.
 • Chiết khấu thanh toán: Áp dụng khi bên mua mua hàng và thanh toán trước thời hạn, được giảm giá theo thỏa thuận hoặc điều khoản hợp đồng.

1.2 Thời điểm phát sinh của chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán

 • Chiết khấu thương mại phát sinh vào thời điểm tạo lập đơn hàng. Ví dụ, khi khách hàng mua Phần mềm kế toán EasyBooks với số lượng lớn, giá sẽ được giảm theo thỏa thuận hoặc điều khoản hợp đồng.
 • Chiết khấu thanh toán phát sinh vào thời điểm bên mua tiến hành thanh toán. Ví dụ, nếu khách hàng thanh toán toàn bộ số tiền mua hàng trước thời hạn, được nhận chiết khấu theo thỏa thuận hoặc điều khoản hợp đồng.

2. Quy định về cách xuất hóa đơn có chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán

Theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC, khi xuất hóa đơn hàng hóa, dịch vụ có áp dụng hình thức chiết khấu thương mại, cần tuân thủ các quy định sau:

 • Hóa đơn GTGT ghi rõ giá bán đã chiết khấu thương mại cho khách hàng, thuế GTGT, tổng thanh toán đã có thuế GTGT.
 • Đối với chiết khấu về số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ, số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.
 • Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán, cần lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.
 • Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Tóm lại, quy định xuất hóa đơn đối với chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán như sau:

Chiet-Khau-Thuong-Mai-Va-Chiet-Khau-Thanh-Toan-2

3. Hạch toán chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC, hạch toán cho chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán được thực hiện như sau:

Định khoản chiết khấu thương mại:

 • Bên bán:

  • Nợ 111/112/131 Tổng số tiền phải thu.
  • Có 511 Doanh thu bán hàng (giá trị trên hóa đơn đã trừ chiết khấu thương mại; giá trị chưa thuế).
  • Có 3331 Thuế GTGT đầu ra.
 • Bên mua:

  • Nợ 156 Giá trị hàng hóa chưa thuế.
  • Nợ 133 Thuế GTGT được khấu trừ.
  • Có 111/112/131 Số tiền đã bao gồm thuế.

Định khoản chiết khấu thanh toán:

 • Bên bán:

  • Nợ 635 Chi phí tài chính.
  • Có 111/112/131 Giá trị chiết khấu thanh toán trả bằng tiền mặt/TGNH/bù trừ khoản phải thu.
 • Bên mua:

  • Nợ 111/112/331 Giá trị chiết khấu thanh toán được nhận bằng tiền mặt/TGNH/ bù trừ khoản phải trả.
  • Có 515 Doanh thu hoạt động tài chính.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ: PHẦN MỀM KÊ KHAI EASYPIT

Thông qua bài viết này, chúng tôi đã trình bày chi tiết về chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán. Nếu cần biết thêm thông tin về Phần mềm kế toán EasyBooks, vui lòng liên hệ hotline 1900 57 57 54. Dnulib.edu.vn luôn sẵn lòng hỗ trợ Quý khách hàng một cách tận tâm và chuyên nghiệp.

Từ ngày 01/07/2022 theo Nghị định 123, Thông tư 78, chúng ta đã chuyển từ việc sử dụng chứng từ khấu trừ giấy sang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử. SoftDreams đã ra mắt Phần mềm kê khai EASYPIT để hỗ trợ kê khai thuế TNCN theo quy định. Đội ngũ chuyên môn của SoftDreams luôn sẵn lòng hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng phần mềm.

EASYPIT – Phần mềm kê khai đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ lập Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử.

 • Liên kết trực tiếp với cơ quan thuế.
 • Đáp ứng đầy đủ chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử.
 • Cập nhật sớm nhất chính sách mới của cơ quan thuế.
 • Tiết kiệm thời gian nhập liệu, đảm bảo nộp chứng từ đúng hạn.
 • Tích hợp phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice, phần mềm kế toán EasyBooks và chữ ký số EasyCA.
 • Hỗ trợ báo cáo theo yêu cầu riêng của khách hàng.
 • Tự động hóa nghiệp vụ nhập liệu và lưu trữ chứng từ.
 • Hỗ trợ khách hàng kịp thời 24/7.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ: PHẦN MỀM KÊ KHAI EASYPIT