Hai góc phụ nhau là gì? Hai góc phụ nhau bằng bao nhiêu độ?

0
32
Rate this post

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm hai góc phụ nhau và cách tính góc phụ nhau qua một số ví dụ và bài tập cụ thể.

1. Nhắc lại khái niệm về góc

Góc là hình gồm hai tia chung gốc. Hai cạnh của góc được gọi là hai tia, trong đó góc chung của hai tia là đỉnh của góc.

Ví dụ: Góc ABC, góc CAB hoặc góc B

2. Cộng góc và các tính chất cộng góc

Tính chất cộng góc cho biết khi tia Ot nằm giữa hai tia Om và tia On, ta có góc mOn = góc mOn.

3. Hai góc phụ nhau là gì? Hai góc phụ nhau bằng bao nhiêu độ?

Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng bằng 90 độ.

Ví dụ: Hai góc xOz và góc zOy là hai góc phụ nhau.

4. Các dạng bài tập cơ bản về hai góc phụ nhau

4.1. Dạng 1: Tìm các góc phụ nhau có trong hình vẽ

Bài 1: Chỉ ra các cặp góc phụ nhau trong hình vẽ dưới đây:

Hình 1

Đáp án: Hai góc phụ nhau là góc xOz và góc zOy, góc xOn và góc nOy.

Bài 2: Chỉ ra các cặp góc phụ nhau dưới đây?

Hình 2

Đáp án: Hai góc phụ nhau là xOz và zOy, góc mOn và nOy.

4.2. Dạng 2: Dạng bài tập chứng minh hai góc phụ nhau

Phương pháp giải: Dựa vào định nghĩa và tính chất hai góc phụ nhau để giải bài toán.

Bài tập áp dụng: Cho góc xOy = 90 độ, góc tOz = 90 độ. Chứng minh:

a) Góc xOz và góc zOy là hai góc phụ nhau.

b) Góc xOt và góc xOz phụ nhau.

c) Góc zOx = góc xOt.

4.3. Dạng 3: Tính góc chưa biết

Phương pháp giải: Dựa vào khái niệm góc và hai góc phụ nhau để giải bài toán.

Bài tập áp dụng

Bài 1: Cho hình vẽ dưới đây:

Hình 3

Tính góc yOz.

Đáp án: Góc yOz = 60 độ.

Bài 2: Cho góc xOz = 90 độ, góc yOt = 90 độ, góc xOy = 40 độ.

a) Chứng minh góc yOx phụ với góc zOt.

b) Tính góc yOz.

c) Tính góc zOt.

4.4. Dạng 4: Một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến hai góc phụ nhau

Phương pháp giải: Nắm chắc khái niệm các loại góc và hai góc phụ nhau để chọn câu trả lời đúng.

Câu 1: Hai góc phụ nhau bằng bao nhiêu độ?

A. Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180 độ.

B. Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 90 độ.

C. Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 120 độ.

D. Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 150 độ.

Đáp án: Đáp án đúng là B.

Câu 2: Chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án sau:

A. Nếu hai góc phụ nhau, một góc có số đo 40 thì góc còn lại có số đo là 40.

B. Nếu hai góc phụ nhau, một góc có số đo 40 thì góc còn lại có số đo là 140.

C. Nếu hai góc phụ nhau, một góc có số đo 40 thì góc còn lại có số đo là 110.

D. Nếu hai góc phụ nhau, một góc có số đo 40 thì góc còn lại có số đo là 50.

Đáp án: Đáp án đúng là D.

Câu 3: Chọn khẳng định SAI trong các khẳng định sau:

A. Góc nhọn là góc có số đo lớn hơn 90 độ.

B. Góc vuông là góc có số đo bằng 90 độ.

C. Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 90 độ.

D. Góc nhọn là góc có số đo lớn hơn 0 độ và nhỏ hơn 90 độ.

Đáp án: Đáp án sai là A.

Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm hai góc phụ nhau và cách tính góc phụ nhau. Để tìm hiểu thêm thông tin về giáo dục, bạn có thể truy cập Dnulib.

Edited by: Dnulib