Đa dạng tiếng Anh là gì? Top 10 từ vựng thể hiện sự đa dạng của tiếng Anh

0
32
Rate this post

Tiếng Anh, một ngôn ngữ phổ biến được sử dụng trên toàn cầu, có sự đa dạng và phong phú đáng kinh ngạc. Từ điển tiếng Anh chứa hàng ngàn từ vựng, mỗi từ mang một ý nghĩa riêng. Đa dạng tiếng Anh không chỉ nằm ở việc có nhiều từ vựng, mà còn ở cách mà từ vựng được sử dụng trong ngữ cảnh khác nhau. Dưới đây là 10 thuật ngữ thể hiện rõ sự đa dạng và phong phú của tiếng Anh.

1. Novel – Sự độc đáo và khác lạ

Từ “Novel” có nghĩa là lạ thường, độc đáo khi sử dụng như tính từ. Nhưng khi dùng như danh từ, nó thể hiện một cuốn tiểu thuyết hoặc truyện ngắn. Ví dụ như: “A novel approach to solving a problem” (Một cách tiếp cận mới để giải quyết vấn đề).

2. Mine – Của riêng tôi hoặc hầm mỏ

“Mỏ” và “của riêng tôi” là hai ý nghĩa chính của từ “Mine”. Khi được sử dụng như đại từ, nó chỉ sự sở hữu của người nói. Khi được sử dụng như danh từ, nó có nghĩa là một hầm mỏ chứa khoáng sản. Ví dụ: “Whose car is this? – It’s mine.” (Chiếc ô tô này của ai? – Nó là của tôi) hoặc “A gold mine” (Một mỏ vàng).

3. Squash – Quả bí xanh hoặc môn bóng quấn

Từ “Squash” có nghĩa là quả bí xanh trong ngữ cảnh thông thường. Nhưng trong thể thao, nó cũng có nghĩa là môn bóng quấn. Ngoài ra, khi được sử dụng như động từ, nó có nghĩa là ép hoặc nghiền một vật gì đó.

4. Current – Hiện hành hoặc dòng

“Tình trạng hiện tại” và “dòng chảy” là hai ý nghĩa của từ “Current”. Khi sử dụng như tính từ, nó diễn tả một thứ gì đó phổ biến và hiện hành. Khi sử dụng như danh từ, nó có nghĩa là dòng chảy. Ví dụ: “The word is no longer in current use” (Từ này không còn được sử dụng trong thời điểm hiện tại) hoặc “the strong current” (Dòng chảy mạnh).

5. Season – Mùa hoặc phần của bộ phim

Từ “Season” có nghĩa là mùa trong ngữ cảnh thông thường. Nhưng nó cũng có nghĩa là một phần của bộ phim. Khi sử dụng như động từ, “Season” thể hiện việc thêm gia vị vào món ăn. Ví dụ: “The British football season” (Mùa bóng đá Anh) hoặc “stir in the salmon and season to taste” (Khuấy cá hồi và thêm gia vị theo khẩu vị).

6. Bark – Vỏ cây hoặc tiếng chó sủa

“Bark” có nghĩa là vỏ cây khi sử dụng như danh từ. Nhưng khi sử dụng như động từ, nó có nghĩa là tiếng chó sủa. Ví dụ: “Bark beetle” (vỏ bọ cánh cứng) hoặc “The dog barked all day” (Con chó sủa suốt ngày).

7. Jam – Mứt trái cây hoặc nhồi nhét

“Jam” có nghĩa là món mứt trái cây khi sử dụng như danh từ. Nhưng khi sử dụng như động từ, nó có nghĩa là nhồi nhét hoặc ép vào chỗ chật hẹp. Ví dụ: “Strawberry jam” (Mứt dâu tây) hoặc “Don’t bolt your food like that” (Đừng ăn nhanh như vậy).

8. Bolt – Bu lông hoặc chạy nhanh

“Bolt” có nghĩa là bu lông hoặc rút/trượt chốt. Nhưng khi sử dụng như động từ, nó có nghĩa là chạy nhanh hoặc ăn nhanh. Ví dụ: “drew the bolt” (Rút chốt) hoặc “Don’t bolt your food like that” (Đừng ăn nhanh như vậy).

9. Harbour – Hải cảng hoặc chứa chấp

“Harbour” có nghĩa là hải cảng khi sử dụng như danh từ, chỉ một khu vực nơi thuyền neo đậu. Nhưng khi sử dụng như động từ, nó có nghĩa là chứa chấp hoặc che giấu. Ví dụ: “She has a house down by the harbour” (Bà ấy có ngôi nhà nằm bên cảng) hoặc “Harbour a criminal” (Chứa chấp tên tội phạm).

10. Hatch – Nở trứng hoặc cửa hầm

“Hatch” có nghĩa là nở trứng hoặc thoát ra khỏi vỏ đối với động vật. Nhưng khi sử dụng như danh từ, nó có nghĩa là cửa hầm hoặc cửa sập. Ví dụ: “an escape hatch” (Một lối thoát) hoặc “a cargo hatch” (Một hầm hàng).

Đó là một số từ vựng thể hiện sự đa dạng và phong phú của tiếng Anh. Hi vọng rằng những từ này sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình. Để tìm hiểu thêm về hàng ngàn cơ hội việc làm, hãy truy cập Dnulib.