VinhUni – Trường Đại học Vinh giới thiệu

0
37
Rate this post

Tầm nhìn

Trường Đại học Vinh nhắm đến mục tiêu trở thành một trường đại học thông minh, xếp hàng đầu châu Á vào năm 2030 và xếp hàng đầu thế giới vào năm 2045.

Sứ mạng

Trường Đại học Vinh là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, dẫn dắt sự phát triển giáo dục và đào tạo trong khu vực Bắc Trung Bộ, đồng thời cũng là một trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quốc gia và quốc tế.

Giá trị cố lõi

  • Trung thực (Honesty)
  • Trách nhiệm (Accountability)
  • Say mê (Passion)
  • Sáng tạo (Creativity)
  • Hợp tác (Collaboration)

Triết lý giáo dục

Hợp tác – Sáng tạo

Trường Đại học Vinh xem hợp tác là yếu tố quan trọng để tạo nên sự phát triển trong môi trường học thuật đa văn hóa. Hợp tác đem lại kết nối và tương tác năng lực giữa cá nhân và giữa các đơn vị, tổ chức, tôn trọng sự khác biệt và sự phát triển tự do của mỗi người, thể hiện tính nhân văn. Hợp tác là con đường để cùng phát triển và đảm bảo lợi ích hài hòa của các bên.

Nhà trường xây dựng môi trường thuận lợi để thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Học sinh được khuyến khích phát triển năng lực hợp tác thông qua các phương pháp dạy học tích cực, tập trung vào năng lực hợp tác.

Trường Đại học Vinh coi sáng tạo là năng lực cốt lõi của mỗi cá nhân, đảm bảo thành công trong nghề nghiệp và cuộc sống trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, đảm bảo khả năng học suốt đời. Sáng tạo là tạo ra tri thức và giá trị mới, dám nghĩ, dám làm, say mê nghiên cứu, khám phá và không ngừng cải tiến. Nhà trường đào tạo người học trở thành người lao động sáng tạo thông qua quá trình “hình thành ý tưởng – thiết kế – triển khai – vận hành” trong các hoạt động nghề nghiệp, có khả năng thích ứng cao trong thế giới việc làm.

Lịch sử hình thành và phát triển

Trường Đại học Vinh được thành lập năm 1959 với tên gọi ban đầu là Phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, từ khi thành lập cho đến nay, Nhà trường đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Trường hiện đang trở thành một trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học khu vực Bắc Trung Bộ và đã được công nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý từ Đảng và Nhà nước.

Các lĩnh vực hoạt động

Hoạt động đào tạo

Trường Đại học Vinh đảm nhận nhiệm vụ đào tạo cử nhân, kỹ sư trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo dục phổ thông và bậc học mầm non. Hiện nay, Trường đào tạo 57 ngành đại học, 38 chuyên ngành thạc sĩ và 17 chuyên ngành tiến sĩ. Trường Đại học Vinh cũng có 3 trường trực thuộc và quy mô đào tạo của Trường là gần 35.000 học sinh, sinh viên và học viên.

Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường tập trung vào các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và khoa học công nghệ, ứng dụng – triển khai. Trường cũng có mối quan hệ hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng cán bộ với nhiều cơ sở giáo dục đại học, tổ chức khoa học quốc tế từ các châu lục khác nhau.

Đội ngũ cán bộ

Trường Đại học Vinh đánh giá công tác cán bộ là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự phát triển của Nhà trường. Hiện nay, Nhà trường có đội ngũ cán bộ với đủ số lượng, chất lượng và cơ cấu phù hợp.

Cơ sở vật chất

Trường Đại học Vinh có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại và đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của Nhà trường. Hiện Trường đang có 5 cơ sở với diện tích đã đưa vào sử dụng là 44,12ha.

Công tác kế hoạch – tài chính

Công tác kế hoạch – tài chính của Nhà trường được thực hiện đúng quy định và đảm bảo hiệu quả. Công tác quản lý tài sản và công khai tài chính cũng được thực hiện một cách minh bạch.

Định hướng phát triển chung

Trường Đại học Vinh đặt ra mục tiêu phát triển là trở thành Đại học Vinh, xếp trong tốp 500 đại học hàng đầu châu Á. Nhà trường cam kết thực hiện các chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước, đồng thời triển khai các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và giảng viên.