Tìm hiểu ký quỹ là gì?

0
33
Rate this post

Hầu hết chúng ta đã từng nghe qua thuật ngữ “Ký quỹ” nhưng không phải ai cũng hiểu rõ ý nghĩa và tác dụng của nó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá về Ký quỹ trong lĩnh vực chứng khoán.

1. Khái niệm và đặc điểm của Ký quỹ

1.1 Khái niệm chung

Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc tài sản vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng nhằm bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ. Việc này giúp đảm bảo quyền lợi của bên có quyền và giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện các giao dịch dân sự.

1.2 Khái niệm giao dịch ký quỹ trong chứng khoán

Trong chứng khoán, Ký quỹ được sử dụng trong chứng khoán phái sinh và giao dịch chứng khoán. Ký quỹ trong chứng khoán phái sinh là việc nhà đầu tư gửi tiền hoặc chứng khoán để đảm bảo việc thanh toán các giao dịch chứng khoán phái sinh. Trong giao dịch chứng khoán, giao dịch ký quỹ là mua chứng khoán sử dụng tiền vay của công ty chứng khoán, và các chứng khoán này được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay.

Giao dịch ký quỹ là một phương thức đầu tư chứng khoán với sự hỗ trợ đòn bẩy, giúp nhà đầu tư mua nhiều chứng khoán hơn. Nếu đầu tư thông minh, lợi nhuận có thể tăng lên nhiều lần so với việc sử dụng vốn đầu tư tự có.

1.3 Đặc điểm của Ký quỹ

Khái niệm Ký quỹ có những đặc điểm chung và đặc điểm riêng trong từng loại giao dịch. Trong quan hệ nghĩa vụ được bảo đảm bằng biện pháp Ký quỹ, một hoặc cả hai bên đều thực hiện việc Ký quỹ. Tổ chức tín dụng đóng vai trò làm trung gian thực hiện thủ tục Ký quỹ và đảm bảo thanh toán nghĩa vụ cũng như bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm nghĩa vụ.

Trong giao dịch ký quỹ, luôn có sự tham gia của 3 bên gồm: bên ký quỹ, bên nhận ký quỹ và tổ chức tín dụng. Bên ký quỹ là người gửi tiền hoặc tài sản vào tài khoản phong tỏa tại tổ chức tín dụng, bên nhận ký quỹ sẽ được bồi thường thiệt hại nếu bên ký quỹ không thực hiện nghĩa vụ, và tổ chức tín dụng giữ tài sản ký quỹ và sẽ sử dụng tài sản này để bồi thường thiệt hại.

2. Tài khoản ký quỹ và vai trò của nó

Tài khoản ký quỹ là loại tài khoản được mở tại các ngân hàng, được sử dụng và quản lý theo yêu cầu và thỏa thuận của khách hàng. Tài khoản này thường được mở để nộp tiền gửi ký quỹ nhằm chứng minh năng lực tài chính và đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính với ngân hàng hoặc các bên liên quan.

Trong lĩnh vực chứng khoán, nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch ký quỹ để thực hiện các giao dịch chứng khoán. Mỗi nhà đầu tư chỉ có thể mở một tài khoản giao dịch tại mỗi công ty chứng khoán. Tài khoản này được quản lý riêng biệt và có vai trò đảm bảo việc giao dịch ký quỹ.

3. Giao dịch ký quỹ: Phù hợp với nhà đầu tư nào?

Giao dịch ký quỹ là một công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư nâng cao hiệu quả đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, nó chỉ phù hợp với những nhà đầu tư đã có kinh nghiệm, tâm lý vững vàng, kỹ năng quản lý rủi ro và quản trị danh mục đầu tư tốt.

Giao dịch ký quỹ cho phép nhà đầu tư sở hữu nhiều cổ phiếu hơn với số vốn ban đầu ít hơn. Tuy nhiên, cũng có rủi ro khi phải đem thế chấp chứng khoán đã mua và trả lãi vay. Để giảm thiểu rủi ro, nhà đầu tư cần tìm hiểu rõ quy định và cơ chế hoạt động của giao dịch ký quỹ, cùng với việc phân tích kỹ các cổ phiếu được lựa chọn và lập kế hoạch giao dịch.

4. Các hình thức giao dịch ký quỹ trong chứng khoán

Có hai hình thức giao dịch ký quỹ trong chứng khoán: Mua ký quỹ (Long position) và Bán ký quỹ (Short position). Mua ký quỹ là nhà đầu tư mua chứng khoán sử dụng tiền vay từ công ty chứng khoán. Bán ký quỹ là hình thức mà nhà đầu tư vay chứng khoán từ công ty để bán.

5. Gửi và nhận tiền đầu tư dễ dàng với ứng dụng MyVIB 2.0

Để đảm bảo tiền đầu tư của bạn được chuyển đi hoặc nhận về nhanh chóng và chính xác, ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (VIB) cung cấp ứng dụng Mobile banking MyVIB 2.0. Với MyVIB 2.0, bạn có thể chuyển tiền nhanh 24/7 đến tài khoản chứng khoán mở tại các công ty chứng khoán trong hệ thống chuyển mạch tài chính của NAPAS. Ứng dụng MyVIB 2.0 cũng hỗ trợ chuyển tiền chứng khoán nhanh chóng và thuận tiện.

Đầu tư vào chứng khoán là một quyết định quan trọng và cần được thực hiện thông minh và cẩn trọng. Việc hiểu rõ khái niệm và quản lý rủi ro là điều rất quan trọng. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn tìm hiểu kỹ về Ký quỹ trước khi đầu tư và sử dụng các dịch vụ ngân hàng thuận tiện như MyVIB 2.0 để hỗ trợ việc chuyển tiền đầu tư một cách dễ dàng và an toàn.

Được chỉnh sửa bởi: Dnulib