Tổng hợp các dạng bài tập hàm số liên tục từ cơ bản đến nâng cao

0
39
Rate this post

Hàm số liên tục là một khái niệm quan trọng trong toán học. Trên cơ sở của nó, chúng ta có thể giải quyết một loạt các bài toán liên quan đến hàm số. Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn các dạng bài tập về hàm số liên tục, từ cơ bản đến nâng cao. Hãy cùng đi vào chi tiết!

Ôn tập lại lý thuyết nền tảng của hàm số

Trước khi bắt đầu làm các bài tập về hàm số liên tục, hãy cùng ôn lại những kiến thức cơ bản về hàm số. Đầu tiên, hãy hiểu rõ khái niệm của hàm số và tính chất cơ bản cần nhớ.

Hàm số là gì?

Hàm số là một quy tắc áp dụng trên các số. Khi ta có một đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x có giá trị thay đổi, ta luôn xác định được một đại lượng y tương ứng. Đại lượng y đó được gọi là hàm số của x. Định nghĩa cụ thể của hàm số như sau:

 • Cho tập D được gọi là tập con khác tập rỗng R. Khi hàm số f xác định trên tập D là một quy tắc với mỗi x thuộc D. Khi đó, giá trị của hàm số f tại điểm x được ký hiệu là y = f(x).
 • Tập D được gọi là tập xác định, còn x là đối số hay biến số của hàm số f.

Các tính chất hàm số cơ bản cần nhớ

Hàm số y = ax + b (a ≠ 0) có 2 tính chất cơ bản mà bạn cần phải nhớ:

 • Nếu hệ số a lớn hơn 0, thì hàm số được gọi là đồng biến.
 • Nếu hệ số a nhỏ hơn 0, thì hàm số được gọi là nghịch biến.

Hãy thuộc lòng hai tính chất này để vận dụng vào khi giải các bài tập. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc học Toán.

Hàm số liên tục là gì?

Tiếp theo, hãy cùng tìm hiểu về khái niệm hàm số liên tục. Một hàm số được gọi là liên tục khi nó không có sự thay đổi đột ngột về giá trị. Khi đầu vào của hàm số thay đổi ít, thì hàm số sẽ có sự chênh lệch đầu ra cũng nhỏ. Ngược lại, khi một hàm số không liên tục, ta gọi là gián đoạn.

Hàm số liên tục tại một điểm

Cho một hàm số y = f(x) được xác định trên một khoảng (a;b) và x0 thuộc (a;b). Khi đó, hàm số f(x) sẽ liên tục tại x0 khi đạt điều kiện Lim[x→x0] f(x) = f(x0). Khi hàm số không liên tục tại điểm x0, ta gọi là hàm số đang gián đoạn tại x0.

Giả sử các hàm số y = f(x) và y = g(x) được coi là liên tục tại điểm x0. Khi đó:

 • Các hàm số y = f(x) + g(x) và y = f(x) – g(x), y = f(x) * g(x) sẽ liên tục tại x0.
 • Hàm số y = f(x) / g(x) sẽ liên tục tại x0 nếu g(x0) khác 0.

Hàm số liên tục tại một khoảng

Hàm số y = f(x) sẽ liên tục trên khoảng (a;b) khi nó liên tục tại các điểm nằm trong khoảng đó. Khi hàm số đã cho liên tục trên khoảng (a;b), đồ thị của nó sẽ là một đường nét liền liên tục và không bị đứt.

Hàm số liên tục tại một đoạn

Hàm số y = f(x) được coi là liên tục trên đoạn [a;b] khi nó liên tục tại mọi điểm trong khoảng (a;b). Đồng thời, ta có limx→a+ f(x) = f(a) và limx→b- f(x) = f(b).

Các định lý cơ bản của hàm số liên tục

Để hiểu sâu hơn về hàm số liên tục, dưới đây là những định lý cơ bản mà bạn cần biết:

Định lý 1: Tính liên tục của tổng, tích, thương, hiệu của hai hàm số

Khi tính tổng, tích, thương, hiệu của hai hàm số liên tục với nhau tại một điểm, thì những hàm số đó sẽ liên tục tại điểm đó (thương và mẫu tại điểm đó phải khác 0).

Định lý 2:

 • Hàm đa thức liên tục trên R.
 • Hàm lượng giác và phân thức hữu tỉ liên tục trên các khoảng xác định của tập.
 • Các hàm số sơ cấp luôn liên tục trên những khoảng xác định.

Định lý 3: Tồn tại điểm giảm đoạn khi hàm số của hai giá trị đối diện nhau nhỏ hơn 0

Nếu hàm số y = f(x) được coi là liên tục trên đoạn [a;b] và f(a).f(b) nhỏ hơn 0, thì sẽ luôn tồn tại ít nhất một điểm c thuộc (a;b) sao cho f(c) = 0.

Các dạng toán về hàm số liên tục thường gặp

Để củng cố kiến thức về hàm số liên tục, dưới đây là một số dạng toán thường gặp về hàm số liên tục.

Dạng 1: Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm cụ thể

Để xét tính liên tục của một hàm số tại điểm x0, ta thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Kiểm tra xem hàm số đã cho có xác định trên một khoảng chứa x0 hay không. Sau đó, tính giá trị tại f(x0).
 • Bước 2: Tính giới hạn của hàm số tại x0. Trong nhiều trường hợp, ta cần tính giới hạn phía trái và phía phải của x0.
 • Bước 3: So sánh giá trị giới hạn và giá trị tại điểm x0 để kết luận tính liên tục.

Dạng 2: Xét tính liên tục, chứng minh hàm số liên tục trên một khoảng đoạn hoặc tập xác định

Để giải dạng toán này, ta sử dụng định lý 1 và 2 để xét tính liên tục của hàm số trên từng khoảng xác định. Nếu hàm số được xác định bởi 2 hoặc 3 công thức, ta sẽ xét tính liên tục tại các điểm đặc biệt đó.

Dạng 3: Tìm điều kiện để hàm số liên tục tại một điểm

Để giải được dạng toán này, ta sử dụng phương pháp sau:

 • Điều kiện để hàm số liên tục tại x0:
 • Điều kiện để hàm số đã cho liên tục trên một tập D là f(x) đó là liên tục tại mọi điểm thuộc D.
 • Phương trình f(x) = 0 phải có ít nhất một nghiệm nếu hàm số y = f(x) liên tục trên D và 2 số a và b đều thuộc D.

Dạng 4: Tìm điều kiện để hàm số liên tục trên một khoảng đoạn hoặc tập xác định

Để giải dạng này, bạn cần áp dụng các định lý 1 và 2 sao cho tìm được tính liên tục của nó trên từng khoảng xác định. Nếu hàm số đã cho được xác định bởi 2 hoặc 3 công thức, ta sẽ xét tính liên tục tại các điểm đặc biệt.

Dạng 5: Ứng dụng hàm số liên tục chứng minh phương trình có nghiệm

Áp dụng định lý: Nếu hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a; b] và f(a).f(b) nhỏ hơn 0, thì phương trình f(x) = 0 sẽ luôn có ít nhất 1 nghiệm nằm trong khoảng (a; b).

Để chứng minh phương trình có nghiệm, ta cần thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Biến đổi phương trình đã cho về dạng f(x) = 0.
 • Bước 2: Tìm hai số a và b (a nhỏ hơn b) sao cho f(a).f(b) nhỏ hơn 0.
 • Bước 3: Chứng minh hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a; b].

Bài tập về tính chất hàm liên tục để luyện tập

Ngoài bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 11, dưới đây là một số bài tập tham khảo liên quan đến hàm liên tục để bạn có thể luyện tập:

 1. Xét tính liên tục của hàm số: f(x) = (x^2 + 5x) / x khi x khác 0 và khi x = 0, trên R.
 2. Tìm a để hàm số liên tục trên tập xác định: f(x) = (2 – 7x + 5x^2) / (x – 1) với điều kiện x khác 1 hoặc x = 1.

Hi vọng qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn tổng quan về hàm số liên tục từ cơ bản đến nâng cao. Để có thể nắm vững kiến thức này, hãy luyện tập thường xuyên và áp dụng vào giải quyết các bài tập. Nếu bạn cần thêm tư vấn hoặc hỗ trợ, hãy truy cập trang web Dnulib để tìm hiểu thêm. Chúc bạn thành công trong học tập!