Hồi hướng công đức là gì? Cách hồi hướng cho mọi người

0
40
Rate this post

Hồi hướng công đức là khái niệm đặc trưng trong Phật pháp, hướng dẫn chúng ta cách hành động để giảm xá tội lỗi, tích lũy công đức cho bản thân và gia đình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về hồi hướng công đức cùng những bài kinh hồi hướng phổ biến nhất.

I/ Giải nghĩa cụm từ “hồi hướng công đức”

Hồi hướng công đức được xem là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển tâm Bồ Đề khi học Phật pháp. Trong hầu hết các kinh Phật, chúng ta thường nghe câu niệm “Nguyện đem công đức này… hồi hướng về tất cả…”.

Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cụm từ “Hồi hướng công đức”, chúng ta cùng đặt vào ngữ cảnh. “Công đức” có thể hiểu là những hành động thiện nguyện, giúp đỡ người khác và tạo nên giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. “Hồi hướng” có nghĩa là sử dụng công đức thiện tâm để hướng về một mục đích cụ thể, mang lại phước báu và may mắn cho bản thân hoặc cho người khác.

Theo luật nhân quả trong Phật giáo, mỗi hành động của chúng ta đều mang lại phước báo tương ứng. Ví dụ, người làm công chức có thể nhận được phước báu giàu có, người làm bác sĩ có phước là sức khỏe mạnh mẽ và trường thọ. Nếu ta không hành đạo tốt, những hậu quả xấu sẽ trở về sau này.

Tuy nhiên, chúng ta có khả năng điều khiển phước báu để hướng về người khác, hoặc theo hướng mà chúng ta mong muốn thông qua việc học và thực hành các bài kinh hồi hướng công đức.

Ví dụ, một người làm công chức có thể có phước báu là tiền bạc. Nhưng họ cũng có thể hồi hướng công đức để chuyển phước báu đó thành sức khỏe, giảm bệnh tật và gia tăng tuổi thọ. Đồng thời, phước báu không chỉ dành cho riêng họ, mà còn có thể hồi hướng cho người thân trong gia đình theo mong muốn của bản thân.

Tóm lại, hồi hướng công đức là việc các Phật tử thấm nhuần triết lý Phật pháp, hành động để tích đức. Công đức của chúng ta sau đó sẽ được chuyển hóa thành phước báu, giúp gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn.

*Dnulib.edu.vn hơn nữa có thêm các nội dung về Phật giáo tại đây: Dnulib

II/ Cách hồi hướng công đức cho người thân và mọi người

Hồi hướng công đức không phải là điều khó khăn. Trong triết lý Phật giáo, luật nhân quả luôn tồn tại và không thể thay đổi. Việc làm việc thiện sẽ làm cho công đức của bạn dày thêm, giải quyết nghiệp chướng, san bằng oan gia và hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng hồi hướng công đức để tích lũy phúc cho cha mẹ, người thân hoặc cho mục đích của bản thân.

Để hồi hướng công đức, bạn chỉ cần thực hiện những bước sau đây:

  • Luôn luôn suy nghĩ về việc làm điều thiện và tích công đức cho bản thân.
  • Trước, trong và sau khi làm việc thiện, hay luôn niệm trong đầu công đức… hướng về… Vế sau có thể là người thân, cha mẹ hoặc điều mà bạn muốn chuyển công đức như sức khỏe, tình duyên, tài lộc…

Để rõ ràng hơn, bạn có thể học thuộc câu niệm sau:
“Con tên là:… Sinh năm:… Quê quán:… Hôm nay, con xin hồi hướng công đức… này cầu cho… được…”.

Dù hồi hướng nhiều người, phước báu sẽ được chia nhỏ. Tuy nhiên, việc tích tiểu thành đại sẽ không làm giảm phước báu mà chỉ làm tăng dần tỷ lệ thuận với việc làm các công việc thiện của bạn.

III/ Các bài kinh hồi hướng công đức phổ biến nhất

Hồi hướng công đức luôn diễn ra trong quá trình thực hiện các hành động thiện. Đồng thời, bạn cũng có thể hồi hướng cho người đã mất sớm tiêu tan nghiệp chướng, đầu thai chuyển kiếp và nhiều nguyên nhân khác.

Dưới đây là một số cách/bài kinh hồi hướng công đức phổ biến nhất:

1- Cách hồi hướng sau khi đọc chú đại bi

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo
(3 lạy)

Sau khi đọc kinh, bạn có thể mở miệng và hít thở vài hơi dài. Sử dụng tay và cổ chuyển nhẹ khoảng 5 lần, dùng hai bàn tay xoa nhẹ vào nhau rồi đặt lên mắt. Sau cùng, bạn dùng tay xoa hai bắp vế, duỗi chân ra, nắn bóp chân để làm ấm chúng.

Cách hồi hướng sau khi đọc chú đại bi

2- Niệm Phật hồi hướng cho người đã mất

“Nam mô A Di Đà Phật! Con nguyện hồi hướng công đức niệm Phật này cho hương linh tên là… và Pháp giới chúng sanh. Con cầu nguyện đức từ Phụ phóng quang gia hộ cho tất cả cùng lìa khổ được vui, đồng vãng sanh Tây phương Tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật”.

3- Hồi hướng công đức cho cha mẹ

Bài kinh hồi hướng cho người đã mất

“Nam mô A Di Đà Phật! (03 lần)
Hôm nay ngày… tháng… năm… Đệ tử… quy đầu Tam bảo, trì tụng (Kinh, chú, niệm Phật…), hồi hướng công đức cầu nguyện cho bản thân, cho thân nhân, cho chúng sinh, tất cả cùng được thành tựu đại bi thắng phước. Cúi mong Phật đức từ bi không thể nghĩ bàn, ban ơn gia hộ.

Nguyện cho con trong đời này kiếp này và muôn đời sau, con xin Đức Phật A Di Đà chứng giám cho lòng thành của con. Nguyện cho con làm bất cứ điều Phước lành hoặc công Đức từ tập được trong một ngày, mỗi giờ, mỗi khắc, mỗi giây hoặc trong một đời và nhiều đời trước, con xin hồi hướng cho Cuửu huyền thất tổ, ông bà nội ngoại, đa sanh phụ mẫu, ăn sứ đời đạo, tất cả người thân thuộc của con từ nhiều đời nhiều kiếp trước và hiện đời này.

Con nguyện hồi hướng công đức (trì chú, tụng kinh, phóng sinh hay niệm Phật) này cho khắp pháp giới chúng sanh, cho linh hồn ông bà tổ tiên, thân gia quyến thuộc của con từ vô thừa kiếp đến nay và cho hết thảy các chúng sanh hữu hình hoặc vô hình có duyên với con trong từ vô thừa kiếp đến nay. Và đặc biệt cho cha mẹ của con. Con cầu nguyện đức Từ phụ từ bi phóng quang gia hộ cho tất cả cùng lìa khổ được vui, đồng vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ.

Nam mô A Di Đà Phật (03 lần)”

Trên đây là giải nghĩa hành động hồi hướng công đức và một số bài kinh phổ biến để bạn tham khảo. Hãy theo dõi Dnulib để cập nhật các thông tin hữu ích về Phật giáo.

– Bài viết được chỉnh sửa bởi dnulib.edu.vn –

Dnulib.edu.vn cung cấp những kiến thức về Phật giáo. Để tìm hiểu thêm, truy cập https://dnulib.edu.vn/