Hợp đồng tín dụng là gì? Các lưu ý về loại hợp đồng này

0
33
Rate this post

Hợp đồng tín dụng là một văn bản quan trọng giữa tổ chức tín dụng và cá nhân hoặc tổ chức vay. Đối tượng của hợp đồng này là việc cho mượn một khoản tiền với thời gian và cách thức trả lại được thỏa thuận trên nguyên tắc hoàn trả. Dưới đây là một số thông tin quan trọng về hợp đồng tín dụng mà bạn nên biết.

Hợp đồng tín dụng là gì?

Hợp đồng tín dụng là sự thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và cá nhân hoặc tổ chức vay, trong đó tổ chức tín dụng cam kết cho vay một khoản tiền với điều kiện được hoàn trả gốc và lãi trong một thời hạn nhất định. Các tổ chức tín dụng có thể là ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng hoặc tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.

Tại sao hợp đồng tín dụng quan trọng?

Hợp đồng tín dụng là công cụ pháp lý quan trọng để xác lập quan hệ cho vay giữa tổ chức tín dụng và khách hàng. Nó đảm bảo tính an toàn và thông minh trong hoạt động ngân hàng và đồng thời tạo ra sự minh bạch và tin tưởng đối với cả hai bên.

Các loại hợp đồng tín dụng

Có nhiều cách để phân loại hợp đồng tín dụng. Dưới đây là một số tiêu chí phổ biến:

Căn cứ vào thời hạn sử dụng vốn

 • Cho vay ngắn hạn: dưới 1 năm, phù hợp với nhu cầu vốn lưu động và tiêu dùng.
 • Cho vay trung và dài hạn: từ 1 năm trở lên, để đầu tư vào tài sản cố định hoặc mua sắm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và tiêu dùng.

Căn cứ vào tính chất bảo đảm của khoản vay

 • Cho vay có bảo đảm bằng tài sản: nghĩa là nghĩa vụ trả nợ được bảo đảm bằng tài sản của bên vay hoặc người thứ ba.
 • Cho vay không có bảo đảm bằng tài sản (tín chấp): nghĩa là nghĩa vụ trả tiền vay không được bảo đảm.

Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn

 • Cho vay kinh doanh.
 • Cho vay tiêu dùng.

Căn cứ vào phương thức cho vay

 • Cho vay từng lần.
 • Cho vay theo hạn mức tín dụng.
 • Cho vay theo dự án đầu tư.
 • Cho vay hợp vốn.
 • Cho vay trả góp.
 • Cho vay thông qua thẻ tín dụng.
 • Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng.
 • Cho vay theo hạn mức thấu chi.

Nội dung cơ bản của hợp đồng tín dụng

Theo Thông tư 39/2016/TT-NHNN, hợp đồng tín dụng bao gồm những điều khoản cơ bản sau:

 • Chủ thể cho vay – khách hàng.
 • Đối tượng hợp đồng.
 • Thời hạn sử dụng vốn vay.
 • Mục đích sử dụng vốn vay.
 • Phương thức cho vay, trả nợ gốc, lãi và thứ tự thu hồi nợ gốc, lãi.
 • Lãi suất cho vay, chuyển nợ quá hạn và các nội dung khác liên quan.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo trang web Dnulib.

Đoạn này đã được chỉnh sửa bởi Dnulib.