Tìm hiểu thành ngữ: Hữu danh vô thực 有名无实 Yǒu míng wú shí

0
35
Rate this post

Hữu danh vô thực nghĩa là gì

Tìm hiểu thành ngữ: Hữu danh vô thực 有名无实 Yǒu míng wú shí

Bạn đã nghe qua thành ngữ “hữu danh vô thực” trong tiếng Trung chưa? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thành ngữ này và những ý nghĩa đặc biệt của nó.

1. Hữu danh vô thực là gì?

Để hiểu ý nghĩa của thành ngữ “hữu danh vô thực” 有名无实, chúng ta cần phân tích từng từ cấu thành thành ngữ này.

 • “有” (yǒu) có nghĩa là “có” hoặc “sở hữu”.
 • “名” (míng) đề cập đến “danh tiếng” hoặc “tiếng tăm”.
 • “无” (wú) trái nghĩa với “有”, có nghĩa là “không” hoặc “không tồn tại”.
 • “实” (shí) đề cập đến “thực tế” hoặc “bản chất”.

Tổng hợp lại, “hữu danh vô thực” dùng để diễn tả một người chỉ có danh tiếng ảo, nhưng thực tế không đáng giá như danh tiếng đó. Trong tiếng Việt, chúng ta cũng có một số thành ngữ tương đương như “thùng rỗng kêu to”, “làm thầy mà không có trò” hay “có tiếng mà không có miếng”.

2. Nguồn gốc thành ngữ

Thành ngữ “hữu danh vô thực” có nguồn gốc từ Tắc Dương của Trang Tử 出自《庄子·则阳》:“有名有实,是物之居;无名无实,在物之虚。” 《zhuāng zǐ .zé yáng》: “yǒu míng yǒu shí, shì wù zhī jū; wú míng wú shí, zài wù zhī xū.” Câu này có nghĩa là “hữu danh hữu thực, thị vật chi cư; vô danh vô thực, tại vật chi hư”. Nghĩa là danh tiếng không chỉ thể hiện mà còn phải có thực lực, nếu chỉ có danh tiếng mà không có thực lực thì không khác gì sống trong hư không, một cuộc sống vô nghĩa.

3. Thành ngữ đồng nghĩa

Có một số thành ngữ tương đương với “hữu danh vô thực” như:

 • “名不副实” (Míngbùfùshí): Danh bất phó thực (danh không đúng với thực).
 • “名过其实” (Míngguò qíshí): Danh quá kì thực (chỉ có hư danh).
 • “空有虚名” (Kōng yǒu xūmíng): Không hữu hư danh (chỉ có danh tiếng hão, không thật).

4. Thành ngữ trái nghĩa

Có một số thành ngữ trái nghĩa với “hữu danh vô thực” như:

 • “名不虚传” (Míngbùxūchuán): Danh bất hư truyền (danh và thực giống nhau).
 • “名副其实” (Míngfùqíshí): Danh phó kì thực (danh đúng với thực).
 • “有麝自然香” (Yǒu shè zìrán xiāng): Hữu xạ tự nhiên hương.

5. Cách vận dụng thành ngữ

Bạn có thể sử dụng thành ngữ “hữu danh vô thực” trong các câu văn. Dưới đây là một số ví dụ:

 1. 这家饭店气氛挺不错,但是上的菜却有名无实。 => “Nhà hàng này không khí khá ổn, nhưng mà món ăn thì lại ‘hữu danh vô thực’.”

 2. 他虽然被称为董事长,其实是个有名无实的傀儡罢了。 => “Mặc dù được gọi là chủ tịch, nhưng thực ra anh ta chỉ là một con rối ‘hữu danh vô thực’.”

 3. 这个专家,有名无实,实属一个大骗子。 => “Chuyên gia này thực chất ‘hữu danh vô thực’, là một tên lừa đảo.”

Đọc xong bài viết này, hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa của thành ngữ “hữu danh vô thực”. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm kiến thức về tiếng Trung, hãy ghé thăm trang web Dnulib để khám phá các tài liệu học tập hữu ích khác.