Implicit Differentiation là gì? Tìm hiểu và áp dụng trong toán học

0
41
Rate this post

Làm quen với khái niệm “điều phân biệt ẩn”

A. Khái niệm về điều phân biệt ẩn

Điều phân biệt ẩn là phương pháp tính đạo hàm của một hàm số không được viết dưới dạng hàm số rõ ràng. Thông thường, để tính đạo hàm, ta viết hàm số dưới dạng phương trình rõ ràng và áp dụng quy tắc phân biệt thông thường. Nhưng khi hàm số không thể viết dưới dạng phương trình rõ ràng, ta cần áp dụng điều phân biệt ẩn để tính toán đạo hàm.

B. Ví dụ về điều phân biệt ẩn

Để hiểu rõ hơn về điều phân biệt ẩn, chúng ta xem xét một ví dụ đơn giản. Giả sử có phương trình: x^2 + y^2 = 25. Để tính đạo hàm của phương trình này, hay tính dy/dx, chúng ta không thể viết hàm số dưới dạng y = f(x). Thay vào đó, chúng ta áp dụng điều phân biệt ẩn theo các bước sau:

 1. Đạo hàm hai vế của phương trình theo x: (x^2)’ + (y^2)’ = (25)’
 2. Tính đạo hàm của các thành phần: 2x + 2y * dy/dx = 0
 3. Giải phương trình để tìm dy/dx: dy/dx = -x/y

Qua ví dụ trên, chúng ta có thể thấy cách áp dụng điều phân biệt ẩn để tính đạo hàm một cách hiệu quả khi hàm số không được viết dưới dạng rõ ràng.

C. Ứng dụng của điều phân biệt ẩn trong toán học

Điều phân biệt ẩn có rất nhiều ứng dụng trong toán học. Một số ví dụ phổ biến bao gồm:

 • Tính đạo hàm của hàm ngược: Khi chúng ta có một phương trình x = f(y) và muốn tính đạo hàm dx/dy, chúng ta có thể áp dụng điều phân biệt ẩn để giải quyết vấn đề này.
 • Tính đạo hàm của hàm hợp: Khi chúng ta có một hàm số gồm các hàm con, chúng ta có thể sử dụng điều phân biệt ẩn để tính đạo hàm của hàm hợp này.
 • Tìm điểm cực trị: Điều phân biệt ẩn cũng được sử dụng để tìm các điểm cực trị của một hàm số.

Cách thực hiện điều phân biệt ẩn

A. Công thức cơ bản của điều phân biệt ẩn

Để thực hiện điều phân biệt ẩn, chúng ta cần sử dụng quy tắc phân biệt ẩn dựa trên quy tắc phân biệt thông thường. Dưới đây là công thức cơ bản của điều phân biệt ẩn:

 • Đạo hàm của hàm số y theo x, ký hiệu là dy/dx.
 • Đạo hàm của một số hằng số, như c, theo x luôn bằng 0.
 • Đạo hàm của một hàm số mũ, như x^n, theo x là n * x^(n-1).
 • Đạo hàm của tổng, hiệu và tích của các hàm số sẽ được tính bằng cách áp dụng quy tắc phân biệt thông thường.

B. Bước thực hiện điều phân biệt ẩn

Để thực hiện điều phân biệt ẩn, chúng ta có thể tuân theo các bước sau:

 1. Xác định biến phụ thuộc và biến độc lập trong phương trình.
 2. Đạo hàm hai vế của phương trình theo biến độc lập.
 3. Tính đạo hàm của các thành phần trong phương trình.
 4. Giải phương trình để tìm đạo hàm của biến phụ thuộc theo biến độc lập.

C. Ví dụ minh họa về cách thực hiện điều phân biệt ẩn

Để minh họa cách thực hiện điều phân biệt ẩn, hãy xem xét ví dụ sau:

Phương trình: x^2 + y^2 = 25

 1. Đạo hàm hai vế theo x: (x^2)’ + (y^2)’ = (25)’
 2. Tính đạo hàm của các thành phần: 2x + 2y * dy/dx = 0
 3. Giải phương trình để tìm dy/dx: dy/dx = -x/y

Qua ví dụ này, chúng ta có thể thấy cách thực hiện điều phân biệt ẩn để tính đạo hàm một cách hiệu quả.

Các quy tắc và công thức quan trọng trong điều phân biệt ẩn

A. Quy tắc tính đạo hàm của hàm hợp

Quy tắc tính đạo hàm của hàm hợp trong điều phân biệt ẩn cho phép tính đạo hàm của một hàm hợp. Công thức quy tắc này như sau:

 • Nếu y = f(u) và u = g(x), thì dy/dx = dy/du * du/dx

B. Quy tắc tính đạo hàm của hàm ngược

Quy tắc tính đạo hàm của hàm ngược trong điều phân biệt ẩn cho phép tính đạo hàm của một hàm ngược. Công thức quy tắc này như sau:

 • Nếu y = f(x) và x = g(y), thì dy/dx = 1 / (dx/dy)

C. Quy tắc tính đạo hàm của hàm mũ và logarit

Quy tắc tính đạo hàm của hàm mũ và logarit trong điều phân biệt ẩn cho phép tính đạo hàm của các hàm số mũ và logarit. Công thức quy tắc này như sau:

 • Nếu y = a^x (a là hằng số) hoặc y = log_a(x) (a là hằng số), thì dy/dx = (ln(a)) (a^x) hoặc dy/dx = 1 / (x ln(a))

Câu hỏi thường gặp về điều phân biệt ẩn

A. Điều phân biệt ẩn khác với phân biệt rõ ràng như thế nào?

Điều phân biệt ẩn được sử dụng khi hàm số không thể viết dưới dạng rõ ràng, trong khi phân biệt rõ ràng được sử dụng khi hàm số có thể viết dưới dạng rõ ràng. Điều phân biệt ẩn cho phép tính đạo hàm của hàm số ngay cả khi không biết công thức chính xác của hàm số.

B. Điều phân biệt ẩn được ứng dụng trong lĩnh vực gì?

Điều phân biệt ẩn có rất nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực như toán học, vật lý, kỹ thuật, kinh tế và các ngành khoa học khác. Nó được sử dụng để tính đạo hàm của các hàm số phức tạp, tìm các điểm cực trị, tính tỷ lệ biến thiên và nhiều ứng dụng khác.

C. Làm thế nào để áp dụng điều phân biệt ẩn vào giải bài toán?

Để áp dụng điều phân biệt ẩn vào giải bài toán, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 1. Xác định biến phụ thuộc và biến độc lập trong bài toán.
 2. Đặt phương trình hoặc hệ phương trình mô tả mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập.
 3. Thực hiện điều phân biệt ẩn để tính đạo hàm của biến phụ thuộc theo biến độc lập.
 4. Giải phương trình để tìm các giá trị của biến độc lập hoặc biến phụ thuộc.

Kết luận

Trên đây là tất cả kiến thức cơ bản về điều phân biệt ẩn và cách áp dụng nó trong toán học. Chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm điều phân biệt ẩn, cách thực hiện nó và ứng dụng trong toán học. Điều phân biệt ẩn là một công cụ hữu ích để tính đạo hàm của các hàm số phức tạp và giải quyết các bài toán khó khăn trong toán học.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về điều phân biệt ẩn và các khía cạnh liên quan đến toán học, hãy truy cập Dnulib để xem nhiều bài viết thú vị khác.