K có nghĩa là gì?

0
30
Rate this post

K có nghĩa là một thuật ngữ mà giới trẻ sử dụng để chỉ giá trị của một món hàng hoặc đơn giản chỉ là một số tiền. Ví dụ, 100k có nghĩa là 100 ngàn đồng, 300k có nghĩa là 300.000 đồng.

K là bao nhiêu tiền?

Chữ K không mang ý nghĩa của một số tiền cụ thể mà phải đi kèm với một con số. Ví dụ, 100k có nghĩa là 100 ngàn đồng, 300k có nghĩa là 300.000 đồng, và 50k có nghĩa là năm mươi ngàn đồng.

K là viết tắt của từ gì trong tiếng Anh?

Theo Wikipedia, chữ K là viết tắt của một số từ và ý nghĩa trong tiếng Anh:

 • K là biểu tượng cho nhiệt độ kelvin trong hệ đo lường quốc tế.
 • K là một ký hiệu trong bảng mã ASCII dùng trong máy tính, chữ K in hoa có giá trị 75 và chữ k thường có giá trị 107.
 • K là tên chỉ một loại vitamin.
 • K cũng được sử dụng để biểu thị tiền tố kilô – tương đương với 1000.
 • K là hằng số Boltzmann trong vật lý.
 • K tương đương với Κ trong bảng chữ cái Hy Lạp và tương đương với κ khi viết thường.
 • K tương đương với К trong bảng chữ cái Cyrill và tương đương với к khi viết thường.
 • K biểu thị lysine trong hóa sinh học.
 • K là ký hiệu cho quân Vua (King) trong môn cờ vua.
 • [k] là ký hiệu cho âm bật vòm mềm không kêu trong bảng chữ cái âm học quốc tế.
 • K được sử dụng để biểu thị tiền tố kilô trong lĩnh vực tin học và có giá trị là 210.
 • K là ký hiệu cho chất kali trong hoá học.
 • K là ký hiệu của ung thư trong y khoa.
 • K đại diện cho màu đen trong mô hình màu CMYK.
 • K được sử dụng để biểu thị Campuchia (Kampuchea) trong mã số xe quốc tế.
 • Kilo là ký hiệu của K trong bảng chữ cái âm học NATO.

Chữ K viết tắt là gì?

Trong tiếng Anh, nghĩa của K như đã nêu ở trên. Tuy nhiên, trong ngôn ngữ Teen, đây là một từ phát triển và được giới trẻ sử dụng để diễn đạt ý nghĩa 1000, dựa trên kiến thức học được trong trường. Vì trong đơn vị đo lường KILO, chữ K được hiểu tương đương với 1000.

Tại sao lại gọi K là nghìn?

Vì những lý do tiện lợi trong giao tiếp hàng ngày, giới trẻ thường nói ngắn gọn là “100k” thay vì “100 ngàn đồng” hoặc “300k” thay vì “300 ngàn đồng”. Điều này giúp rút ngắn và dễ dàng trong việc diễn tả giá trị của một số tiền cần mua, trả hay chi tiêu cho ăn uống và vui chơi.

Nguồn ảnh: dnulib.edu.vn