Khuông Nhạc, Khóa Nhạc, Nốt Nhạc

0
30
Rate this post

Nhạc là một phần tuyệt vời trong cuộc sống của chúng ta. Nó có thể truyền đạt cảm xúc, đem lại niềm vui và thư giãn. Nhưng để hiểu và sáng tạo âm nhạc, chúng ta cần am hiểu về khuông nhạc, khóa nhạc và nốt nhạc. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề này.

Khuông Nhạc và Các Dòng Kẻ Phụ

 • Khuông nhạc: Khuông nhạc gồm năm dòng kẻ song song cách đều nhau, từ dưới lên, được đặt tên là 1, 2, 3, 4 và 5. Giữa hai dòng kẻ gần nhau có một khe, và các khe được đánh số từ dưới lên là 1, 2, 3 và 4.
 • Dòng kẻ phụ: Dùng để ghi các âm thanh cao hơn hoặc thấp hơn những âm nằm trên khuông nhạc.

Khoá Nhạc

Khoá nhạc là kí hiệu đặt ở đầu khuông nhạc, để xác định tên những nốt nhạc trên khuông. Có ba loại khoá thường dùng là khoá Sol, khoá Fa và khoá Đô.

 • Khoá Sol: Khoá Sol được bắt đầu từ dòng thứ hai của khuông nhạc. Nốt Sol sẽ nằm trên dòng kẻ thứ hai.
 • Khoá Fa: Khoá Fa được bắt đầu từ dòng kẻ thứ tư của khuông nhạc. Nốt Fa (quãng tám nhỏ) sẽ nằm trên dòng kẻ thứ tư.
 • Khoá Đô: Khoá Đô có nhiều loại khác nhau. Trong đó, khoá Đô Alto là loại phổ biến. Nốt Đô 1 sẽ nằm trên dòng kẻ thứ ba.

Ngoài ba loại khoá trên, còn có một số loại khoá khác ít được sử dụng.

Nốt Nhạc

Nốt nhạc là kí hiệu dùng để diễn tả cao độ và trường độ của âm thanh. Nốt nhạc có thể nằm trên khuông nhạc hoặc nằm trên hoặc dưới dòng kẻ phụ.

Nốt nhạc gồm thân nốt, đuôi và móc. Tuy nhiên, không phải loại nốt nào cũng có cả ba phần.

 • Thân nốt nhạc: Hình bầu dục (trắng hoặc tô đen), phần này xác định cao độ của âm thanh.
 • Đuôi nốt nhạc: Là một vạch thẳng tiếp xúc bên phải thân nốt nhạc. Tùy vào vị trí của nốt nhạc trên khuông, đuôi nốt nhạc có thể quay lên hoặc xuống. Các nét móc nằm bên phải đuôi nốt nhạc.

Cao Độ Của Âm Thanh

Cao độ là độ vang cao hoặc thấp của âm thanh, một yếu tố quan trọng trong âm nhạc. Cao độ của âm thanh được thể hiện bằng vị trí của nốt nhạc trên khuông với loại khoá nhạc tương ứng.

 • Cung: Là khoảng cách rộng nhất giữa hai bậc cơ bản liền kề trên khuông. Trong cung, có các bậc cơ bản như Đô – Rê, Rê – Mi, Fa – Sol, Sol – La và La – Si.
 • Nửa cung: Là khoảng cách hẹp nhất giữa hai bậc cơ bản liền kề. Trong cung, có các bậc cơ bản như Mi – Fa và Si – Đô.

Trường Độ Của Âm Thanh

Trường độ là độ ngắn hoặc dài của âm thanh. Cao độ và trường độ là hai thuộc tính cơ bản trong âm nhạc. Trong một tác phẩm âm nhạc, có sự chuyển tiếp giữa các trường độ khác nhau, tạo thành nhóm nhịp điệu và hình thành loại nhịp của bản nhạc.

Trường độ được thể hiện bằng các hình nốt nhạc, và đơn vị đo trường độ là nhịp và phách.

Những hình nốt nhạc và sự tương quan giữa chúng:

 • Nốt tròn: Ghi trường độ lớn nhất.
 • Nốt trắng: Trường độ bằng nửa nốt tròn.
 • Nốt đen: Trường độ bằng nửa nốt trắng.
 • Nốt móc đơn: Trường độ bằng nửa nốt đen.
 • Nốt móc kép: Trường độ bằng nửa nốt móc đơn.
 • Nốt móc tam: Trường độ bằng nửa nốt móc kép.
 • Nốt móc tứ: Trường độ bằng nửa nốt móc tam.

Kết Luận

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu sâu hơn về khuông nhạc, khóa nhạc và nốt nhạc. Hiểu biết này sẽ giúp bạn trải nghiệm và tận hưởng âm nhạc một cách tốt hơn. Để biết thêm thông tin và tìm hiểu về các khóa nhạc khác, hãy ghé thăm dnulib.edu.vn.