Nhận bảo hiểm thất nghiệp ở đâu nhanh nhất 2022

0
25
Rate this post

Căn cứ theo quy định của pháp luật, người lao động có thể nhận bảo hiểm thất nghiệp ở đâu? Tuy nhiên, người lao động có thể nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại một nơi, nhưng lại có thể nhận bảo hiểm thất nghiệp ở một nơi khác. Những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

1. Người lao động nhận bảo hiểm thất nghiệp ở đâu

Theo quy định hiện hành, người lao động sẽ được nhận bảo hiểm thất nghiệp tại nơi nộp hồ sơ hưởng. Theo Điều 17, Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015, “Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.”

Vì vậy, người lao động có thể nộp hồ sơ tại bất cứ trung tâm dịch vụ việc làm nào mà người lao động có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Điều này có nghĩa là người lao động có thể lựa chọn nơi mình nhận bảo hiểm thất nghiệp (nhận tại nơi nộp hồ sơ).

2. Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Trong thời gian 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Điều 1, Nghị định 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020. Cụ thể như sau:

 • Sổ bảo hiểm xã hội
 • Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2021.

 • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:
  • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động
  • Quyết định thôi việc, quyết định sa thải, quyết định kỷ luật buộc thôi việc
  • Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc
  • Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung cụ thể về thông tin của người lao động, loại hợp đồng lao động đã ký, lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động
  • Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã
  • Trường hợp người lao động tham gia BHTN theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 43, Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

Sau khi nộp hồ sơ, người lao động sẽ nhận được giấy hẹn trả kết quả. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập dnulib.edu.vn

Các tin tức liên quan: