Lịch tiếng Anh là gì và tại sao bạn cần biết?

0
37
Rate this post

FAQ về lịch tiếng Anh là gì?

Lịch tiếng Anh không chỉ đơn thuần là một bảng thể hiện thời gian, mà còn đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp hàng ngày. Bạn đã biết cách đọc và viết lịch tiếng Anh chưa? Nếu chưa, hãy cùng tìm hiểu về lịch tiếng Anh và tầm quan trọng của việc nắm vững kiến thức này.

A. Lịch tiếng Anh là gì?

Lịch tiếng Anh là một hệ thống thể hiện thời gian và các sự kiện trong ngày, tuần, tháng và năm bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Nó sử dụng các từ, số và tên để diễn tả các ngày trong tuần, tháng trong năm, và các ngày lễ và dịp đặc biệt.

B. Tại sao cần biết lịch tiếng Anh?

 1. Giao tiếp quốc tế: Biết cách đọc và viết lịch tiếng Anh giúp bạn giao tiếp dễ dàng với người nước ngoài và tham gia vào các sự kiện quốc tế.
 2. Quản lý thời gian: Hiểu rõ lịch tiếng Anh giúp bạn lập kế hoạch công việc, hẹn hò, và các hoạt động khác một cách hiệu quả.
 3. Học tập và công việc: Nhiều sách giáo trình, tài liệu học tập, và công việc yêu cầu bạn hiểu và sử dụng lịch tiếng Anh.
 4. Định hướng cuộc sống: Lịch tiếng Anh giúp bạn theo dõi các ngày lễ, ngày kỷ niệm, và sự kiện quan trọng trong cuộc sống.

C. Lịch tiếng Anh có những đặc điểm gì?

Lịch tiếng Anh có những đặc điểm sau đây:

 • Tuần bắt đầu từ ngày thứ Hai và kết thúc vào ngày Chủ Nhật.
 • Thứ tự các tháng được biểu diễn từ tháng Giêng đến tháng Mười Hai.
 • Các ngày trong tuần và tháng trong năm thường được viết hoa đầu chữ.
 • Có nhiều cách diễn đạt các ngày lễ và dịp đặc biệt, ví dụ như “Christmas Eve” (đêm Giáng Sinh) hay “New Year’s Day” (Ngày Tết).

Cách đọc lịch tiếng Anh

A. Học cách đọc các ngày trong tuần

Khi đọc lịch tiếng Anh, bạn cần biết cách phát âm các ngày trong tuần. Dưới đây là cách phát âm của các ngày trong tuần:

 • Monday: /ˈmʌn.deɪ/ (thứ Hai)
 • Tuesday: /ˈtjuːz.deɪ/ (thứ Ba)
 • Wednesday: /ˈwɛnz.deɪ/ (thứ Tư)
 • Thursday: /ˈθɜːrz.deɪ/ (thứ Năm)
 • Friday: /ˈfraɪ.deɪ/ (thứ Sáu)
 • Saturday: /ˈsætər.deɪ/ (thứ Bảy)
 • Sunday: /ˈsʌn.deɪ/ (Chủ Nhật)

B. Học cách đọc các tháng trong năm

Để đọc các tháng trong lịch tiếng Anh, bạn cần nắm vững cách phát âm của chúng. Dưới đây là cách phát âm của các tháng trong năm:

 • January: /ˈdʒæn.jʊˌɛɹ.i/ (tháng Giêng)
 • February: /ˈfɛb.juˌɛɹ.i/ (tháng Hai)
 • March: /mɑɹtʃ/ (tháng Ba)
 • April: /ˈeɪ.pɹəl/ (tháng Tư)
 • May: /meɪ/ (tháng Năm)
 • June: /dʒun/ (tháng Sáu)
 • July: /dʒʊˈlaɪ/ (tháng Bảy)
 • August: /ɑːˈɡʌst/ (tháng Tám)
 • September: /sɛpˈtɛm.bər/ (tháng Chín)
 • October: /ɑkˈtoʊ.bər/ (tháng Mười)
 • November: /noʊˈvɛm.bər/ (tháng Mười Một)
 • December: /dɪˈsɛm.bər/ (tháng Mười Hai)

C. Học cách đọc các ngày lễ và dịp đặc biệt

Các ngày lễ và dịp đặc biệt trong lịch tiếng Anh cũng có cách đọc riêng. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Christmas Day: /ˈkrɪs.məs deɪ/ (Ngày Giáng Sinh)
 • New Year’s Day: /nuː jɪərz deɪ/ (Ngày Tết)
 • Valentine’s Day: /ˈvæl.ən.taɪnz deɪ/ (Ngày Valentine)
 • Thanksgiving: /θæŋksˈɡɪv.ɪŋ/ (Lễ Tạ Ơn)
 • Independence Day: /ˌɪn.dɪˈpɛn.dəns deɪ/ (Ngày Quốc Khánh)

Cách viết lịch tiếng Anh

A. Cách viết ngày trong lịch tiếng Anh

Việc viết ngày trong lịch tiếng Anh cũng có những quy tắc riêng. Dưới đây là một số quy tắc cơ bản:

 1. Thứ tự: Đặt số ngày trước, sau đó là tên tháng.
  Ví dụ: “March 15” (15 tháng Ba).

 2. Sử dụng dấu phẩy: Đặt dấu phẩy sau số ngày nếu sau đó là năm.
  Ví dụ: “December 31, 2022” (31 tháng Mười Hai, 2022).

 3. Sử dụng thứ tự ngày-tháng-năm: Ở một số quốc gia, ngày được đặt trước tháng.
  Ví dụ: “15/03/2022” (15 tháng Ba, 2022).

B. Cách viết tháng trong lịch tiếng Anh

Việc viết tháng trong lịch tiếng Anh cũng tuân theo một số quy tắc. Dưới đây là một số quy tắc cơ bản:

 1. Sử dụng chữ hoa: Đặt chữ cái đầu tiên của tháng viết hoa.
  Ví dụ: “January” (tháng Giêng).

 2. Sử dụng số: Có thể viết tháng bằng số từ 1 đến 12.
  Ví dụ: “2” hoặc “02” (tháng Hai).

C. Cách viết các ngày lễ và dịp đặc biệt

Viết các ngày lễ và dịp đặc biệt trong lịch tiếng Anh cần tuân theo một số quy tắc nhất định. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Christmas Eve: /ˈkrɪs.məs ˈiv/ (đêm Giáng Sinh)
 • New Year’s Day: /nuː jɪərz deɪ/ (Ngày Tết)
 • Valentine’s Day: /ˈvæl.ən.taɪnz deɪ/ (Ngày Valentine)

Ví dụ về lịch tiếng Anh

A. Ví dụ về việc đọc lịch tiếng Anh

 1. “What are you doing on Monday, May 10th?” (Bạn có làm gì vào thứ Hai, ngày 10 tháng Năm?)
 2. “Let’s meet on Wednesday, June 15th at 3 PM.” (Hãy gặp nhau vào thứ Tư, ngày 15 tháng Sáu lúc 3 giờ chiều.)

B. Ví dụ về việc viết lịch tiếng Anh

 1. “Save the date: Christmas Party on December 24, 2022!” (Lưu ý ngày: Tiệc Giáng Sinh vào ngày 24 tháng Mười Hai, 2022!)
 2. “Join us for the New Year’s Day Parade on January 1st.” (Hãy tham gia Cuộc diễu hành Ngày Tết vào ngày 1 tháng Giêng.)

Kết luận

Trên đây là những thông tin cơ bản về lịch tiếng Anh và tầm quan trọng của việc nắm vững kiến thức này. Việc hiểu cách đọc và viết lịch tiếng Anh sẽ giúp bạn giao tiếp dễ dàng hơn trong cuộc sống hàng ngày, quản lý thời gian hiệu quả, và tham gia vào các sự kiện quốc tế.

Nếu bạn muốn biết thêm về lịch tiếng Anh và các kiến thức liên quan, hãy truy cập đây để đọc thêm các bài viết hữu ích trên trang web của chúng tôi.

Hãy nắm vững lịch tiếng Anh để tận hưởng một cuộc sống tổ chức và tràn đầy tiềm năng!

dnulib.edu.vn