Mol là gì? Khối lượng Mol là gì? – Tìm hiểu chi tiết từ A-Z

0
31
Rate this post

Trong lĩnh vực Hóa học, khi chúng ta muốn xác định số lượng nguyên tử/phân tử và khối lượng, thể tích của chúng trong một phản ứng hóa học, kích thước và khối lượng của nguyên tử, phân tử là quá nhỏ để đo đếm. Để giải quyết vấn đề này, các nhà khoa học đã đặt ra khái niệm mol.

Mol là gì?

Theo Sách Giáo khoa Hóa học 8, mol là một khái niệm để đo lượng chất, mà mỗi mol chứa 6.10^23 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó. Con số 6.10^23 này được gọi là Avogadro và được ký hiệu là N.

Ví dụ về mol:

  • Một mol nguyên tử nhôm là một lượng nhôm chứa N nguyên tử Al.
  • Một mol phân tử nước là một lượng nước chứa N phân tử H2O.
  • Mol được chia thành 2 loại là mol phân tử và mol nguyên tử.

Khối lượng Mol là gì?

Theo Sách Giáo khoa Hóa học 8, khối lượng mol (ký hiệu là M) của một chất là khối lượng tính bằng gram của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Khối lượng mol nguyên tử hay phân tử của một chất có cùng giá trị với khối lượng nguyên tử hay phân tử của chất đó. Đơn vị khối lượng Mol được ký hiệu là g/mol.

Ví dụ:

  • Khối lượng mol nguyên tử hidro: MH = 1 g/mol.
  • Khối lượng mol phân tử oxi: MO2 = 32 g/mol.

Thể tích Mol của chất khí là gì?

Ngoài khái niệm mol, một khái niệm khác cũng thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh là thể tích mol của chất khí. Theo Sách Giáo khoa Hóa học 8, thể tích mol của chất khí là thể tích được chiếm bởi N phân tử của chất khí đó. Thực tế, một mol của bất kỳ chất khí nào trong cùng một điều kiện về nhiệt độ và áp suất sẽ chiếm những thể tích bằng nhau. Ở điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ 0 độ C và áp suất 1 atm), thể tích đó là 22,4 lít.

Các chất khí khác nhau thường có khối lượng mol khác nhau, nhưng thể tích mol của chúng (khi đo cùng nhiệt độ và áp suất) là như nhau.

Ví dụ:

  • Khối lượng mol của H2 là 2 g/mol; Khối lượng mol của CO2 là 44 g/mol. Tuy nhiên, ở điều kiện tiêu chuẩn, thể tích của H2 và CO2 bằng nhau (cùng bằng 22,4 lít).

Thật thú vị, phải không? Bạn đã hiểu về khái niệm mol là gì, khối lượng mol là gì và cách tính khối lượng mol của một chất. Hãy tiếp tục theo dõi dnulib.edu.vn để cập nhật kiến thức về Hóa học và các môn học khác thường xuyên nhé.

Được sửa bởi: dnulib.edu.vn