Inc là gì

0
30
Rate this post

Dưới đây là một bài giải thích về cụm từ “Inc” – một thuật ngữ viết tắt thông dụng thường được sử dụng sau tên của một công ty hoặc doanh nghiệp. Vậy thì “Inc” là gì? Nó có ý nghĩa và khác biệt gì so với các cụm từ viết tắt khác như “Corp”? Hãy cùng tìm hiểu với Viknews nhé.

Video: Inc là gì?

Inc – Đại diện cho sự kết hợp và tăng cường

Cụm từ “Inc” là viết tắt của từ “Incorporated” có nghĩa là: tập đoàn, liên kết, hội đồng… “Inc” đề cập đến việc kết hợp các hiệp hội, tổ chức xã hội, công ty… làm việc cùng nhau, hoặc là một nhóm các công ty con đóng góp tạo thành một tập đoàn mạnh mẽ hơn. Các công ty “Inc” có quyền phát hành cổ phiếu (nếu muốn), niêm yết trên thị trường chứng khoán và có thể hoạt động như một công ty cổ phần. Sức mạnh và uy tín kinh tế, kỹ thuật… của một công ty “Inc” lớn hơn nhiều so với một công ty hoặc hiệp hội hoạt động độc lập. “Inc” có thể hỗ trợ các thành viên với khả năng tài chính, kỹ thuật hoặc nâng cao uy tín bằng cách ký kết các hợp đồng lớn thay cho thành viên nếu thành viên không đủ khả năng tài chính hay kỹ thuật. “Inc” có thể là một tổ chức kinh tế thuần túy (chia sẻ lợi nhuận) hoặc một tổ chức phi lợi nhuận (không chia sẻ lợi nhuận cho bất kỳ ai, mà sẽ được sử dụng làm nguồn kinh phí cho năm tài chính tiếp theo). Khi nhắc đến “Inc”, chúng ta có thể hình dung một mô hình tổ chức rất lớn (lớn hơn nhiều so với một công ty thuần túy hoặc một tổ chức khác). “Inc” có ý nghĩa tương tự với “Corp”, chỉ khác là “Inc” có thể là tổ chức phi lợi nhuận, trong khi “Corp” là một tổ chức kinh tế thuần túy. Cơ bản, “Inc” và “Corp” khác nhau về cách thể hiện trên giấy tờ pháp lý (một bên là “Inc” và một bên là “Corp”). Ví dụ về các công ty “Inc” bao gồm Abet, Inc (một liên hiệp hội kiểm định kỹ thuật và công nghệ ở Mỹ là một tổ chức phi lợi nhuận, gồm 35 hiệp hội thành viên tính đến năm 12/2018); Apple Inc. (một tập đoàn công nghệ của Mỹ, là một tổ chức kinh tế)…

Các cụm từ viết tắt đại diện cho loại hình doanh nghiệp

Ngoài “Inc”, chúng ta còn có một số cụm từ viết tắt khác để đại diện cho các loại hình doanh nghiệp với những ý nghĩa khác nhau như sau:

Ltd.

“Ltd” là viết tắt của “Limited” (thường kết hợp với “CO” – “Company”) được sử dụng cho các công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ yếu tại các nước châu Âu và Canada. Các tổ chức từ thiện hoặc các nhóm doanh nghiệp thường sử dụng loại hình “Ltd” này. “Ltd” có hai loại là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. Các công ty này sẽ không được nhà nước cấp phép phát hành cổ phiếu. Công ty TNHH sẽ không có quá 50 thành viên góp vốn chung và thành lập công ty. Ví dụ: Samsung Electronics Co., Ltd, Digital Marketing Co., Ltd…

Plc.

“Plc” là viết tắt của “Public Limited Company” hay còn được gọi là “Public Company”, được hiểu là công ty đại chúng. Công ty đại chúng được biết đến là do thực hiện huy động vốn rộng rãi từ công chúng thông qua phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) được niêm yết tại các trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc giao dịch thông qua các thể chế môi giới chứng khoán. Đặc điểm của các công ty “Plc” là có sự tham gia của nguồn vốn từ bên ngoài với nhiều nhà đầu tư. Do đó, hội đồng quản trị và ban giám đốc của công ty phải báo cáo công khai hoạt động của mình cho công chúng và công khai các hoạt động quản lý và điều hành công ty. Để được công nhận là một công ty đại chúng, họ phải nhận được sự phê duyệt từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước và đáp ứng một trong ba điều kiện sau: đã bán cổ phiếu ra công chúng, đã có cổ phiếu niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc sở giao dịch chứng khoán, hoặc có ít nhất 100 nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu (không bao gồm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên).

Jsc.

“Jsc” là viết tắt của cụm từ “Joint Stock Company” có nghĩa là công ty cổ phần. Công ty cổ phần được thành lập và tồn tại độc lập với những chủ thể sở hữu nó (với ít nhất 3 chủ sở hữu), là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn. Vốn của công ty được chia thành các cổ phần và phát hành để huy động vốn từ tất cả các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế. Người góp vốn mua cổ phần được gọi là cổ đông. Một trong những lợi thế lớn của mô hình công ty cổ phần là nhà đầu tư có thể chuyển nhượng và mua bán cổ phần, chuyển vốn từ nơi này sang nơi khác. Ví dụ: Công ty cổ phần X-Media (X-Media Joint Stock Company), Seoul Metal Vietnam Joint Stock Company…

Phân biệt các loại hình công ty

Corp là gì?

“Corp” là viết tắt của “Corporation” – dịch ra tiếng Việt là “Tập đoàn”. Đây là từ dùng để chỉ các tập đoàn hoặc các công ty đa quốc gia nói chung, thường được phép phát hành cổ phiếu và được nhiều người nắm giữ cổ phần. Những cổ đông này sẽ tự bầu ra hội đồng quản trị để theo dõi tình hình kinh doanh và pháp lý của công ty.

what is the role of officers in a delaware corporation

JSC là gì?

“JSC” là viết tắt cho cụm từ “Joint Stock Company”, có nghĩa là công ty cổ phần. Đây là một loại hình kinh doanh mà số chủ sở hữu tối thiểu là 3, có thể là pháp nhân hoặc thể nhân. Pháp nhân là một cá nhân hay tổ chức có tư cách pháp lý độc lập có thể tham gia vào các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội… theo quy định của pháp luật. Thể nhân là những người được sinh ra và mất đi khi là một cá nhân, được hưởng các quyền lợi và nghĩa vụ và nhận được sự bảo vệ từ luật pháp.

what is a joint stock company a limited liability company in english

Về cách vận hành, hàng năm, các công ty JSC sẽ mở cuộc họp cổ đông thường niên để quyết định pháp nhân hoặc thể nhân sẽ trở thành Hội đồng quản trị quản lý công ty.

Co. Ltd là gì?

“Co” là viết tắt của “Company” có nghĩa là công ty, “Ltd” là viết tắt của “Limited” có nghĩa là hạn chế. Vì vậy, “Co.Ltd” là một loại hình công ty bị hạn chế, là loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn.

Inc là gì

Thường các công ty này có hai loại, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. Vì không được nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu, các công ty này bị hạn chế.

Nxxi inc là gì

NXXI Inc. phát triển và tiếp thị các sản phẩm dinh dưỡng. Công ty bán các thành phần như chromax crôm picolinate, men selen cao selenomax, và picolinate kẽm zinmax.

Axx là một streamer nổi tiếng người Trung Quốc hiện đang xếp hạng 121 trong bảng xếp hạng Core MMR của Trung Quốc. Cô cũng đáng chú ý là một thành viên của Newbee Boss, một đội hình bán nghiêm túc dưới sự bảo trợ của Newbee, Wang “Zei9” Yue, và nhà vô địch TI Zhang “xiao8” Ning và Luo “Ferrari_43)” Feichi trong số các thành viên của nó.

Điểm giống và khác nhau giữa Corp và Inc là gì?

Cả “corp” và “inc” có nhiều điểm giống nhau, tuy nhiên, nếu công ty đã đăng ký là “inc” thì không được coi là “corp” và ngược lại, khi đăng ký làm “corp” thì sẽ không được xem như “inc”. Tuy về mặt pháp lý, cách điều hành, cổ đông và nghĩa vụ thuế các loại hình này được coi là tương đương.


Bài viết chỉ được chỉnh sửa bởi Dnulib