Vốn ODA là gì? Dự án nào được ưu tiên sử dụng vốn ODA

0
41
Rate this post

Nhận biết vốn ODA là gì

1. Vốn ODA là gì?

Bạn đã bao giờ nghe về vốn ODA? Đây là một hình thức đầu tư nước ngoài thông qua việc viện trợ vốn không hoàn lại, hoàn lại hoặc cho vay vốn lãi suất thấp đến các nước cần viện trợ. Nguồn vốn này được cung cấp bởi các nhà tài trợ nước ngoài cho chính phủ và nhân dân các nước tương ứng.

Theo quy định tại Nghị định 114/2021/NĐ-CP của Việt Nam, vốn ODA là nguồn vốn của các nhà tài trợ nước ngoài cung cấp cho Nhà nước hoặc Chính phủ Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm hỗ trợ phát triển, bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội.

Vốn ODA là nguồn vốn viện trợ nước ngoài và thường cung cấp cho chính phủ

2. Phân loại vốn vay ODA

Vốn ODA được phân loại thành hai loại chính như sau:

 • Vốn ODA không hoàn lại: Đây là loại nguồn vốn không cần hoàn trả lại cho các nhà tài trợ nước ngoài và thường được ưu tiên sử dụng cho các dự án độc lập hoặc kết hợp với các dự án đầu tư khác. Nguồn vốn này có thể xem như một nguồn thu ngân sách của nhà nước.

 • Vốn vay ODA: Đây là loại vốn vay nước ngoài có mức lãi suất thấp hơn, đạt ít nhất 35% đối với khoản vay có điều kiện ràng buộc và 25% đối với các khoản vay không có điều kiện ràng buộc. Vốn vay ODA thường được sử dụng trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, môi trường, và hạ tầng kinh tế.

Có 3 loại vốn ODA được quy định trong Nghị định 114/2021/NĐ-CP

3. Phương thức cung cấp vốn vay ODA

Để cung cấp nguồn vốn ODA, có 04 phương thức chính như sau:

 • Chương trình
 • Dự án
 • Phi dự án
 • Hỗ trợ ngân sách

4. Các dự án được ưu tiên sử dụng vốn ODA

Vốn ODA được ưu tiên sử dụng cho các loại hình vốn khác nhau dựa trên quy định tại Nghị định 114/2021/NĐ-CP. Cụ thể:

 • Vốn ODA không hoàn lại được ưu tiên sử dụng cho các chương trình, dự án phát triển cơ sở hạ tầng, tăng cường năng lực, cải cách, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu và cải thiện an sinh xã hội.

 • Vốn vay ODA được ưu tiên sử dụng cho y tế, giáo dục, môi trường, và hạ tầng kinh tế có khả năng thu hồi vốn một cách trực tiếp.

Mỗi loại vốn ODA sẽ có những dự án được ưu tiên theo quy định của pháp luật

5. Trình tự và thủ tục quản lý vốn ODA

Vốn ODA là một khoản hỗ trợ quan trọng và cần được quản lý một cách cẩn thận. Quy trình sử dụng và quản lý vốn ODA gồm các bước sau:

 1. Đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi:
 • Lập, lựa chọn và phê duyệt đề xuất của chương trình, dự án.
 • Thông báo chính thức đến nhà tài trợ nước ngoài về đề xuất đã được phê duyệt.
 • Lập, thẩm định và đưa ra quyết định đầu tư cho chương trình, dự án.
 • Thông báo chính thức cho nhà tài trợ về quyết định đầu tư và đề nghị xem xét tài trợ.
 • Lập, thẩm định và đưa ra quyết định cho việc đầu tư vào chương trình, dự án.
 • Thực hiện các thủ tục ký kết điều ước quốc tế hoặc ký thỏa thuận về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi.
 • Quản lý việc thực hiện và quản lý tài chính.
 • Hoàn thành và chuyển giao kết quả đã đạt được.
 1. Đối với các dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại:
 • Lập Văn kiện của dự án, phi dự án.
 • Quyết định chủ trương thực hiện dự án và phi dự án.
 • Thẩm định và phê duyệt Văn kiện của dự án, phi dự án.
 • Thông báo chính thức cho nhà tài trợ về việc phê duyệt Văn kiện của dự án, phi dự án và đề nghị xem xét tài trợ.
 • Thực hiện các thủ tục ký kết điều ước quốc tế hoặc ký thỏa thuận về vốn ODA không hoàn lại cho dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án.
 • Quản lý việc thực hiện và quản lý tài chính.
 • Hoàn thành và chuyển giao kết quả đã đạt được.
 1. Đối với hỗ trợ ngân sách:
 • Lập hồ sơ và tài liệu về khoản hỗ trợ ngân sách.
 • Ra quyết định chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách.
 • Ký kết điều ước quốc tế, ký thỏa thuận vốn ODA và vốn vay ưu đãi cho khoản hỗ trợ ngân sách.
 • Quản lý việc thực hiện và quản lý tài chính.
 • Hoàn thành và chuyển giao kết quả đã đạt được.
 1. Đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA theo cơ chế hòa trộn:
 • Thực hiện thủ tục theo quy định đối với chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi.

Để được sử dụng nguồn vốn ODA, phải thực hiện theo đúng trình tự thủ tục

6. Kết luận

Đây là những thông tin cơ bản về vốn ODA và việc ưu tiên sử dụng nó cho các dự án và chương trình phát triển. Để đảm bảo an toàn nợ và sử dụng vốn một cách bền vững, việc thực hiện đúng quy trình và lựa chọn ưu tiên là cực kỳ quan trọng. Hãy ghé thăm Dnulib để tìm hiểu thêm về các vấn đề liên quan đến vốn ODA và phát triển kinh tế xã hội.

*Được chỉnh sửa bởi Dnulib. (https://dnulib.edu.vn/)