Photo công chứng giấy tờ ở đâu? Ở đâu thì thực hiện nhanh nhất

0
31
Rate this post

Image

1/ Khái niệm Văn phòng công chứng

Văn phòng công chứng là một tổ chức hành nghề công chứng, tuân theo Luật Công chứng và các văn bản pháp luật liên quan đến hình thức công chứng của công ty hợp danh.

Theo Điều 2 luật Công chứng, tổ chức hành nghề công chứng bao gồm Phòng công chứng và Văn phòng công chứng. Văn phòng công chứng là một tổ chức hành nghề công chứng, được tổ chức và hoạt động theo Luật Công chứng và các văn bản pháp luật liên quan đến công ty hợp danh.

Văn phòng công chứng có các đặc điểm sau đây, được quy định trong Điều 22 luật Công chứng:

 • Phải có ít nhất hai Công chứng viên hợp danh.
 • Không có thành viên góp vốn.
 • Có trụ sở với địa chỉ cụ thể, có nơi làm việc cho Công chứng viên và nhân viên, có nơi tiếp người yêu cầu công chứng và nơi lưu trữ hồ sơ công chứng.
 • Tên gọi bao gồm cụm từ “Văn phòng công chứng” kèm theo họ tên của Trưởng Văn phòng hoặc họ tên của một Công chứng viên hợp danh khác do các Công chứng viên hợp danh thống nhất.
 • Có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động tự chủ về tài chính bằng nguồn thu từ phí công chứng, thù lao công chứng và các nguồn thu hợp pháp khác.
 • Được khắc và sử dụng con dấu không có hình quốc huy sau khi có quyết định cho phép thành lập.

2/ Có nên công chứng ở Văn phòng công chứng không?

Dựa trên các đặc điểm cơ bản khác nhau giữa Phòng công chứng và Văn phòng công chứng, ta có thể thấy rằng cả hai chỉ khác nhau về tên gọi, chủ sở hữu vốn và nguồn gốc thành lập. Một bên là đơn vị sự nghiệp công lập, một bên hoạt động như hình thức công ty hợp danh.

Tuy nhiên, cả hai hình thức này đều thực hiện công chứng – chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự… cũng như có quyền, nghĩa vụ như nhau. Đặc biệt, giá trị pháp lý của văn bản công chứng từ hai loại hình này là như nhau.

Vì vậy, việc công chứng ở Phòng công chứng hay Văn phòng công chứng đều được chấp nhận, chỉ cần chọn địa điểm thuận tiện nhất cho việc đi lại để thực hiện công chứng.

3/ Photo công chứng giấy tờ ở đâu? Ở đâu thì nhanh nhất?

Theo quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, có các cơ quan sau đây có thẩm quyền chứng thực và chứng thực:

Cơ quan có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực:

1.1. Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Phòng Tư pháp):

 • Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.
 • Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản.
 • Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.
 • Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản.
 • Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản là động sản.
 • Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thực hiện chứng thực các việc quy định ở trên, ký chứng thực và đóng dấu của Phòng Tư pháp.

1.2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã):

 • Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.
 • Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (ngoại trừ chứng thực chữ ký của người dịch).
 • Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản.
 • Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.
 • Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở.
 • Chứng thực di chúc.
 • Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản.
 • Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản là tài sản quy định trong các Điểm c, d và đ Khoản này.
 • Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã.

1.3. Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (gọi chung là Cơ quan đại diện):

Cơ quan đại diện có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực các việc sau:

 • Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.
 • Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản.
 • Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự ký chứng thực và đóng dấu của Cơ quan đại diện.

1.4. Công chứng viên có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực:

 • Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.
 • Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (ngoại trừ chứng thực chữ ký của người dịch).

Công chứng viên ký chứng thực và đóng dấu của Phòng công chứng, Văn phòng công chứng.

1.5. Một số lưu ý về thẩm quyền chứng thực:

 • Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, chứng thực di chúc không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.
 • Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà.

Theo quy định của Luật Công chứng 2014 và Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch, ta có thể đến các cơ quan sau để công chứng theo quy định của pháp luật:

 • Phòng Công chứng nhà nước tại các xã (phường), huyện (quận), thị xã, thành phố thuộc các tỉnh trên toàn quốc.
 • Các Văn phòng Công chứng tư nhân trên lãnh thổ Việt Nam.

Để đảm bảo tính chính xác, hợp pháp và tiềm năng tránh việc làm giả mạo các loại giấy tờ, văn bản cho các mục đích xấu, việc đến các Phòng Công chứng nhà nước hoặc các Văn phòng Công chứng tư nhân trên toàn quốc là cần thiết. Trong trường hợp gần đó, anh Huy cũng có thể đến UBND xã, phường, thị trấn (Đây gọi là UBND cấp xã) để chứng thực CMND, CCCD. Điều này đảm bảo tính pháp lý cần thiết của các giấy tờ, văn bản.

Đây là một số thông tin về Photo công chứng giấy tờ ở đâu? Ở đâu thì thực hiện nhanh nhất. Nếu anh/chị có thêm thắc mắc về bài viết này hoặc bất kỳ vấn đề pháp lý nào khác liên quan đến dịch vụ luật sư, tư vấn nhà đất, thành lập doanh nghiệp, v.v., xin vui lòng liên hệ với ACC theo thông tin sau để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả từ đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý có nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi. ACC hân hạnh đồng hành pháp lý cùng bạn.

Edited by: Dnulib