"Product Placement" nghĩa là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ trong Tiếng Anh

0
25
Rate this post

Định nghĩa “Product Placement” là gì?

“Product Placement” theo định nghĩa của từ điển Cambridge có nghĩa là một cách quảng cáo sản phẩm bằng cách đưa sản phẩm đó vào phim hoặc chương trình truyền hình[^1^]. Đây là một trong những thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực marketing và truyền thông.

Cách thức và mục đích của “Product Placement”

“Product Placement” là việc đưa sản phẩm vào phim ảnh hoặc video giải trí một cách khéo léo, không lộ liễu và gây thiện cảm đối với người xem. Bằng cách này, nhà quảng cáo hướng tới việc chiêu thị trực tiếp đối với sản phẩm của mình[^1^].

Sản phẩm có thể xuất hiện trong phim qua các hình thức như:

  • Sản phẩm xuất hiện rõ ràng và được diễn viên sử dụng trong cảnh quay.
  • Sản phẩm chỉ xuất hiện rõ ràng trong cảnh quay nhưng không được diễn viên sử dụng.
  • Sản phẩm được nhắc tới gián tiếp trong lời thoại của nhân vật.
  • Sản phẩm xuất hiện qua hình thức nhạc quảng cáo trong phim hoặc 1 cảnh quay.
  • Sản phẩm xuất hiện trong hậu cảnh của một cảnh quay.
  • Sản phẩm không xuất hiện trực tiếp trong phim nhưng nhãn hàng có thể tài trợ địa điểm cửa hàng làm nơi quay phim hoặc xuất hiện là 1 địa điểm trong cảnh quay[^2^].

Ví dụ về “Product Placement”

  • Một ví dụ ban đầu về vị trí sản phẩm là trong bộ phim Gun Crazy năm 1959, nơi đồng hồ Bulova được hiển thị liên tục trong các cảnh quan trọng[^4^].
  • Doanh số bán ủng thực sự tăng cao sau một số vị trí sản phẩm cẩn thận trong một bộ phim truyền hình dành cho người lớn[^4^].
  • Anh ấy nghĩ rằng đề xuất hiện đã quay trở lại vấn đề vị trí sản phẩm cũng là một cải tiến[^4^].
  • Vị trí sản phẩm có thể rất thành công, thể hiện qua doanh số bán của Reese’s Pieces tăng 55% sau khi xuất hiện trong phim E.T. The Extra-Terrestrial, hoặc doanh số bán của Red Stripe tăng 40% sau khi xuất hiện trong phim The Firm[^4^].

Đọc thêm về “Product Placement” và các từ vựng liên quan tại dnulib.edu.vn.


Hình ảnh minh họa về “Product Placement”


Hình ảnh minh họa về “Product Placement”

Được chỉnh sửa bởi dnulib.edu.vn.