Cách hồi quy dữ liệu bảng: Pooled OLS FEM REM cực dễ

0
39
Rate this post
Video pooled ols là gì

Chào mừng các bạn đến với trang web Dnulib! Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách hồi quy dữ liệu bảng một cách dễ dàng và hiệu quả. Thay vì sử dụng các phần mềm như Stata, R, Eviews, chúng ta sẽ thử nghiệm cách hồi quy trên phần mềm Grelt (tải Grelt tại đây). Đây là một phần mềm miễn phí với giao diện đồ hoạ dễ sử dụng.

Hồi quy dữ liệu bảng

Phân tích dữ liệu bảng là một phương pháp thống kê phổ biến trong khoa học xã hội, dịch tễ học và kinh tế lượng để phân tích dữ liệu hai chiều (thường là theo thời gian và nhóm). Dữ liệu thường được thu thập theo thời gian và trên các cá nhân giống nhau, sau đó chúng ta thực hiện hồi quy trên hai chiều này. Phân tích đa chiều là một phương pháp kinh tế lượng sử dụng dữ liệu từ nhiều hơn hai chiều (thường là thời gian, cá nhân và một số chiều thứ ba).

Trong hồi quy dữ liệu bảng, chúng ta có công thức sau:

Yit = Xit + ei + uit

Trong đó:

  • Yit: Biến phụ thuộc
  • Xit: Biến độc lập
  • ei: Giá trị bất biến theo thời gian
  • uit: Phần sai số

Hồi quy Pooled OLS là gì?

Hồi quy Pooled OLS là hồi quy tuyến tính OLS thông thường, không quan tâm đến dữ liệu thời gian hay dữ liệu phân nhóm.

Hồi quy FEM (Fixed Effect Model) là gì?

Hồi quy FEM là mô hình trong đó các tham số của mô hình là các đại lượng cố định hoặc không ngẫu nhiên. Điều này trái ngược với mô hình tác động ngẫu nhiên và mô hình hỗn hợp trong đó một số tham số của mô hình là biến ngẫu nhiên.

Hồi quy REM (Random Effect Model) là gì?

Hồi quy REM là mô hình trong đó các tham số của mô hình là các biến ngẫu nhiên. Đây là một loại mô hình tuyến tính phân cấp, giả định rằng dữ liệu được phân tích được lấy từ một hệ thống phân cấp của các nhóm dân số khác nhau.

Để sử dụng hồi quy panel trong phần mềm Grelt, bạn cần thiết lập dữ liệu bảng cho phần mềm. Sau khi đã thiết lập dữ liệu bảng, bạn có thể chạy các mô hình hồi quy.

Để chạy hồi quy OLS trên Grelt, bạn cần chọn Model > OLS và chỉ định biến phụ thuộc và biến độc lập. Kết quả hồi quy sẽ được hiển thị.

Để chạy hồi quy FEM trên Grelt, bạn cần chọn Model > Panel > Fixed and Random Effect (Chọn Fixed Effect). Kết quả hồi quy sẽ được hiển thị.

Đối với hồi quy REM trên Grelt, bạn cần chọn Model > Panel > Fixed and Random Effect (Chọn Random Effect). Kết quả hồi quy sẽ được hiển thị.

Sau khi chạy các mô hình, bạn có thể lựa chọn mô hình tốt nhất dựa trên kiểm định FEM vs OLS, OLS vs REM và FEM vs REM. Đồng thời, bạn cũng cần kiểm định các giả định của hồi quy đầy đủ.

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào trong việc chạy hồi quy panel, hãy liên hệ với chúng tôi tại Dnulib để được tư vấn và hỗ trợ.

Tác giả: dnulib.edu.vn


Đọc bài viết gốc tại đây.