Remittance là gì và được thực hiện ra sao trong giao dịch?

0
29
Rate this post

Remittance

Remittance là gì?

Remittance, một thuật ngữ tiếng Anh phổ biến trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, và kinh tế, đề cập đến phương thức chuyển tiền. Ngoài việc chuyển tiền dưới dạng quà tặng, phần lớn các phương thức chuyển tiền hiện nay đều phục vụ mục đích thương mại như mua hàng, xuất nhập khẩu, thanh toán hóa đơn, mua sắm, dịch vụ lưu trú, và vé máy bay.

Remittance là hình thức thanh toán quốc tế, trong đó người gửi tiền sử dụng một số phương thức như ngân hàng để chuyển một khoản tiền đến người nhận ở một địa điểm cụ thể và trong một thời gian nhất định. Người gửi tiền có quyền lựa chọn phương thức chuyển tiền phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Một giao dịch Remittance thường là kết quả của một trong những phương thức thanh toán như nhờ thu, ghi sổ, bảo lãnh ngân hàng, tín dụng chứng từ, thư ủy thác mua, hay tín dụng dự phòng.

Đặc điểm của Remittance

Remittance có đặc điểm đơn giản. Người gửi tiền và người nhận tiền là những bên trực tiếp trong quá trình thanh toán. Khi chuyển tiền thông qua ngân hàng hoặc bưu điện (hai phương thức phổ biến nhất ngày nay), những đơn vị này chỉ đóng vai trò trung gian để thực hiện việc chuyển tiền.

Về cơ bản, ngân hàng chuyển tiền sẽ không chịu trách nhiệm đối với người gửi tiền và người nhận tiền, trừ khi ngân hàng chuyển tiền chuyển nhầm số tiền hoặc thông tin chuyển tiền không đúng yêu cầu của người gửi tiền. Trong trường hợp đó, ngân hàng phải chịu trách nhiệm bồi thường tương ứng và chuyển số tiền đúng cho người nhận.

Tuy nhiên, trong quá trình chuyển tiền cũng có những rủi ro nhất định và ngân hàng thường không chịu trách nhiệm cho những rủi ro này. Trừ trường hợp ngân hàng chuyển tiền chuyển nhầm số tiền. Nếu người gửi tiền tự chuyển nhầm trên các hệ thống ngân hàng điện tử, ví điện tử, hay cổng thanh toán, ngân hàng sẽ không có trách nhiệm đòi lại số tiền.

Lý do là để hạn chế những rủi ro gian lận trong giao dịch thương mại. Ví dụ, người mua hàng gửi biên nhận chuyển tiền cho người bán để xác nhận rằng đã chuyển tiền. Tuy nhiên, người mua cũng thông báo cho ngân hàng rằng đã chuyển nhầm. Nếu ngân hàng chấp thuận chuyển tiền lại, sẽ xảy ra những trường hợp gian lận.

Do đó, trong giao dịch chuyển nhận tiền qua ngân hàng, việc chuyển tiền phụ thuộc vào sự thiện chí của người mua. Trong nhiều trường hợp, người mua nhận hàng nhưng không thanh toán. Hoặc có trường hợp vẫn thanh toán nhưng kéo dài thời gian.

Điều này ảnh hưởng đến quyền lợi của người bán. Trong giao dịch chuyển nhận tiền qua ngân hàng, bạn cần đảm bảo nhập đúng thông tin người nhận để tiền chuyển đến đúng địa chỉ.

Nhìn chung, phương thức chuyển tiền thông qua các phương thức thanh toán thường được sử dụng trong những trường hợp mua bán đôi bên tin tưởng lẫn nhau. Trong các trường hợp khác, cả hai bên sẽ có những ràng buộc nhất định để bảo vệ quyền lợi của mình. Người bán có thể yêu cầu người mua chuyển khoản đặt cọc trước cho đơn hàng. Người mua cũng có thể có các hợp đồng mua bán để đảm bảo chất lượng và số lượng hàng hóa nhận được.

Các phương thức chuyển tiền hiện nay

Trong phương thức chuyển tiền quốc tế – Remittance, có hai hình thức chuyển tiền chính:

1. Chuyển tiền bằng thư (Mail Transfer)

Hình thức chuyển tiền này được thực hiện thông qua một bức thư xác nhận từ ngân hàng chuyển tiền tới ngân hàng nhận tiền. Nó được áp dụng cho các ngân hàng trung gian giữa ngân hàng nhận và ngân hàng chuyển.

2. Chuyển tiền bằng điện (Telegraphic Transfer)

Hình thức chuyển tiền này nhanh chóng và hiện đại hơn. Ngân hàng chuyển tiền sẽ thực hiện một lệnh thanh toán, thể hiện thông qua một bức điện gửi cho ngân hàng nhận tiền. Bức điện có thể được truyền qua telex hoặc mạng swift.

Phương thức chuyển tiền bằng điện nhanh hơn chuyển tiền bằng thư và thích hợp hơn cho các giao dịch thương mại. Tuy nhiên, mức phí cao hơn so với chuyển tiền bằng thư.

Ngày nay, hầu hết các dịch vụ chuyển tiền đều được thực hiện bằng điện, bao gồm cả các giao dịch trực tuyến tự động.

Các đối tượng tham gia trong quá trình chuyển tiền

Trong quá trình chuyển tiền, các bên tham gia bao gồm:

  • Người gửi tiền/ Người trả tiền (Remitter): Người gửi tiền thường là người nhập khẩu, người mua hàng, người có nợ cần thanh toán, nhà đầu tư, hay người gửi tiền cho người thân.

  • Người nhận tiền (Beneficiary): Người nhận tiền có nhiều vai trò như người xuất khẩu, người cho vay, người nhận tiền từ người thân ở nước ngoài hoặc người nhận vốn đầu tư. Người gửi tiền phải cung cấp thông tin chi tiết về người nhận để giao dịch chuyển tiền được thực hiện.

  • Ngân hàng chuyển tiền (Remitting Bank): Là ngân hàng phục vụ người gửi tiền, được chọn để thực hiện giao dịch chuyển tiền.

  • Ngân hàng nhận tiền (Paying Bank): Là ngân hàng trực tiếp trả tiền cho người nhận. Ngân hàng này có thể cùng hoặc khác hệ thống, khác quốc gia so với ngân hàng chuyển tiền.

Người gửi tiền và người nhận tiền có thể là cá nhân hoặc tổ chức, miễn là đáp ứng các yêu cầu tư cách pháp nhân.

Cách thức thực hiện quy trình Remittance cơ bản

Quy trình Remittance trong một giao dịch thương mại bao gồm 5 bước cơ bản sau:

  1. Nhà xuất khẩu giao hàng và cung cấp cho nhà nhập khẩu các hóa đơn và chứng từ liên quan đến lô hàng.

  2. Nhà nhập khẩu gửi lệnh chuyển tiền và ủy quyền cho một ngân hàng thực hiện chuyển tiền. Tiền có thể được trích xuất từ tài khoản hoặc người gửi tiền mang tiền mặt đến ngân hàng.

  3. Ngân hàng kiểm tra thông tin chuyển tiền. Nếu thông tin chính xác và đủ số tiền, ngân hàng chuyển tiền thực hiện giao dịch và gửi giấy xác nhận cho nhà nhập khẩu.

  4. Ngân hàng chuyển tiền gửi lệnh chuyển tiền qua thư hoặc điện đến ngân hàng nhận tiền, để ngân hàng nhận tiền chuyển tiền cho người nhận.

  5. Ngân hàng nhận tiền ghi nợ vào tài khoản của người nhận và gửi thông báo cho người nhận.

Đó là những điểm cơ bản về Remittance. Hiểu đúng về Remittance sẽ giúp bạn có kiến thức tài chính hữu ích và tăng cường khả năng đầu tư của mình trên thị trường.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Dnulib.