Scheme là gì? (Cập nhật 2023)

0
37
Rate this post

Bạn có từng nghe về “Scheme” nhưng chưa rõ ý nghĩa thực sự của nó? Đừng lo lắng, hôm nay chúng ta sẽ cùng Công ty Luật ACC khám phá khái niệm này một cách chi tiết nhé!

1. Scheme là gì?

Scheme là một từ tiếng Anh được dịch sang tiếng Việt với nhiều ý nghĩa khác nhau như: kế hoạch, phương án, chương trình, giản đồ, sơ đồ, lược đồ, đề án, mưu đồ và nhiều hơn nữa.

2. Cách sử dụng của Scheme

  • Với ý nghĩa kế hoạch, chương trình, phương án, đề án,…: Scheme chỉ một tập hợp các hoạt động và công việc được sắp xếp và tổ chức theo trình tự nhất định để đạt được mục tiêu đã đề ra. Ví dụ: “Có một kế hoạch mới trong thị trấn của chúng tôi cho việc tái chế chai nhựa.”

  • Với ý nghĩa sơ đồ, lược đồ,…: Scheme chỉ một hình vẽ quy ước, có tính chất sơ lược, nhằm mô tả một đặc trưng nào đó của sự vật hay một quá trình nào đó. Ví dụ: “Sơ đồ mã hoá” hay “Sơ đồ thiết kế”.

  • Với ý nghĩa âm mưu, mưu đồ,…: Scheme được sử dụng để chỉ một kế hoạch, ý đồ được tổ chức bí mật, lừa dối, không trung thực hoặc bất hợp pháp. Ví dụ: “Tất cả các trợ lý của cô ấy đều đang âm mưu chống lại cô ấy.”

Scheme Là Gì

3. Câu hỏi liên quan

3.1 Vai trò của việc lập kế hoạch (scheme) là gì?

Việc lập kế hoạch đóng vai trò quan trọng trong các khía cạnh sau:

  • Ứng phó với sự bất định và sự thay đổi.
  • Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của tổ chức, nâng cao vị thế cạnh tranh của tổ chức trong môi trường hoạt động.
  • Thống nhất được các hoạt động tương tác giữa các bộ phận trong tổ chức.
  • Lập kế hoạch làm cho việc kiểm soát được dễ dàng.

3.2 Qui trình lập kế hoạch như thế nào?

Bước 1: Phân tích môi trường
Việc phân tích môi trường giúp định rõ điểm mạnh, điểm yếu và tìm kiếm cơ hội cũng như phát hiện ra những thách thức để đạt được mục tiêu của tổ chức.

Bước 2: Xác định mục tiêu
Các mục tiêu sẽ xác định các kết quả cần thu được và chỉ ra các điểm kết thúc trong các công việc cần làm. Các mục tiêu đưa ra cần phải xác định rõ thời hạn thực hiện và được lượng hoá đến mức cao nhất có thể.

Bước 3: Xây dựng các phương án
Trong bước này, chúng ta cần tìm ra và nghiên cứu các phương án hành động để lựa chọn. Mỗi phương án bao gồm các giải pháp và công cụ để thực hiện mục tiêu.

Bước 4: Đánh giá và lựa chọn phương án tối ưu
Sau khi tìm được phương án, ta cần xem xét điểm mạnh, điểm yếu của chúng. Tiếp theo, ta cần tìm cách đánh giá các phương án theo các tiêu chí phù hợp với mục tiêu và trung thành cao nhất với các tiền đề đã xác định.

3.3 Tại sao doanh nghiệp cần phải lập kế hoạch?

Lập kế hoạch mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

  • Tối ưu hóa nguồn lực.
  • Tính kinh tế và giảm thiểu rủi ro.
  • Công cụ kiểm soát và phân quyền hiệu quả.

Nếu bạn cần hiểu thêm về Scheme và các vấn đề pháp lý khác, hãy truy cập Dnulib ngay để có được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.